Sākums

1febr_maxima

enu_diena_vizualis_web_jauns

ĒnotājsĒnu diena ir unikāla iespēja jauniešiem iepazīties ar sev interesējošo nozari un profesiju, lai izdarītu pareizo izglītības un karjeras izvēli. Šai pasākumā ik gadu satiekas vairāk nekā 20 tūkstoši talantīgāko un motivētāko skolēnu un aptuveni 1000 labāko un progresīvāko Latvijas uzņēmumu, organizāciju un valsts institūciju profesionāļu.

Līdz 24.janvārim skolēni tiek aicināti pieteikties vakancēm Ēnu diena 2016 platformā www.enudiena.lv . Savu “ēnu” izvēli uzņēmumi veiks līdz 29.janvārim. Par “ēnām” var pieteikties ikviens 1. – 12. klašu skolēns, reģistrējoties www.enudiena.lv.

Jauniešu karjeras izglītības veidotājs Junior Achievement Latvija (JA Latvija) sadarbībā ar naftas un naftas produktu transportēšanas uzņēmumu LatRosTrans un Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju (LIKTA) aicina Jūsu mācību iestādes skolēnus piedalīties lielākajā karjeras izglītības pasākumā Ēnu diena 2016, kas notiks 10. februārī.

Aicinām pieteikties skolēnus Ēnu dienai Latvijas Lauksaimniecības universitātē!

enu diena 2016Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) 10.februārī norisināsies jauniešu karjeras izvēles veicināšanas projekta Ēnu diena pasākums “Skolēns – studenta sekotājs”. Skolēni tajā aicināti kļūt par studentu “ēnām”, vienu dienu iejūtoties augstskolas ikdienā.

Ēnu dienā vidusskolēns varēs iejusties studenta lomā – kopā ar savu “ēnojamo” dosies uz augstskolu, apskatīs auditorijas, laboratorijas, piedalīsies lekcijās, uzdos sev interesējošus jautājumus pasniedzējiem, tiksies ar citiem studentiem un, galvenais, kā pilntiesīgs students, studēs!

Ikviens skolēns var pieteikties par “sekotāju” studentam, kurš mācās kādā no astoņām LLU fakultātēm: Lauksaimniecības fakultātē, Veterinārmedicīnas fakultātē, Tehniskajā fakultātē, Lauku inženieru fakultātē, Pārtikas tehnoloģijas fakultātē, Meža fakultātē, Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē, Informācijas tehnoloģiju fakultātē.

Pieteikumi Ēnu dienai LLU iesniedzami elektroniskā formātā, līdz 5.februārim sūtot pa e-pastu: informacija@llu.lv

Pieteikuma anketa (skat. pieteikuma anketu), kuru jāaizpilda par katru skolēnu atsevišķi.

Ar cieņu, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Komunikācijas un mārketinga centrs 

tālr. 63005718,  28334030, adrese Lielā iela 2-175, Jelgava

Panākumi krievu – latviešu valodas tulkošanas konkursā pilsētā

Lāčplēša dienas lāpu gājiens

11. novembrī Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolas audzēkņi kopā ar skolotājām A. Burkevicu, A. Dzintari, M. Oškāju, L. Šēneri un S. Vītolu piedalījās tradicionālajā Lāčplēša dienas lāpu gājienā, godinot Brīvības cīņu dalībniekus, kuri tālajā 1919.gadā izcīnīja Latvijas brīvību – uzvarēja Rietumkrievijas brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku.

Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolas audzēkņi un pedagogi kopā ar pilsētas mēru U. Sesku un viņa vietnieku G. Ansiņu Čakstes laukumā pirms lāpu gājiena.Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolas audzēkņi un pedagogi kopā ar pilsētas mēru U. Sesku un viņa vietnieku G. Ansiņu Čakstes laukumā pirms lāpu gājiena.

APSVEICAM!!

Skolotāja Meldra Oškāja

“GADA SKOLOTĀJS LIEPĀJĀ, 2015″

par mūža ieguldījumu izglītībā

Meldra ir skolotāja divi vienā – pedagogs profesionālis darbā ar talantīgajiem un “ikdienas” audzēkņiem. Kompetenta, vieda un atvērta, mentors pedagogiem, pozitīvi noskaņota, atraktīva. Ar lielām darba spējām. Skolotājs pēc aicinājuma.

Foto no Rekurzeme.lv.

“Attieksme pret darbu ir apbrīnas vērta, jaunajiem pedagogiem ir ko pamācīties… atraktivitāte, entuziasms, dzīves prieks, enerģiskums.”- tā par Meldru Oškāju izsakās kolēģi.

Meldras Oškājas 40 gadu pedagoģiskais stāžs un 15 gadu uzticīgais darbs Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolā ir būtisks mūža ieguldījums gan jaunās paaudzes, gan pieaugušo cilvēku audzināšanā un izglītošanā.

Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolā skolotāja Meldra Oškāja strādā par latviešu valodas un literatūras skolotāju no 1999. gada, ir ieguvusi 3. pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpi latviešu valodā un literatūrā un maģistra grādu izglītības darba vadībā. No 2000. – 2010. gadam un šobrīd skolotāja papildus veic direktores vietnieces audzināšanas jomā pienākumus un līdz šim brīdim efektīvi vada klašu audzinātāju metodisko komisiju, par ko vairākkārt saņēmusi skolas pateicības par kvalitatīvu darbu.

Meldra Oškāja ir veiksmīga klases audzinātāja, kura prot motivēt, atbalstīt, palīdzēt karjeras izvēlē. Viņas audzināmās klases vienmēr ir novērtējušas skolotājas komunikācijas prasmes, emocionālo atbalstu un kolektīva plecu. Skolotāja ir apguvusi sociāli emocionālās audzināšanas kursu, lai varētu atbalstīt sociālās atstumtības riskam pakļautos jauniešus. Viņa aktīvi darbojas skolas atbalsta (APU) komandā. No 2010. gada Meldra Oškāja aktīvi iesaistās skolas vēstures izpētē un veido skolas muzeju, kurā turpina ieguldīt savu laiku līdz šim brīdim.

KAMPAŅA Worlds Best News

24. septembrī Latvijā tieka organizēta starptautiska kampaņa Worlds Best News. Šobrīd World Best News kampaņā ir iesaistījušās 12 organizācijas un institūcijas dažādās Latvijas vietās.

Akcija „Pasaule kļūst labāka” ir viens no Ārlietu ministrijas un Latvijas Platformas attīstības sadarbībai (LAPAS) organizētajiem Eiropas gada attīstībai pasākumiem, kura mērķis ir informēt sabiedrību par ES un tās dalībvalstu attīstības sadarbības politiku un tās rezultātiem, kā arī skaidrot ieguvumus visām iesaistītajām pusēm. Eiropas gada attīstībai mājaslapa: https://europa.eu/eyd2015/lv.

 Šajā kampaņā piedalījās Liepājas vakara /maiņu/ vidusskola. Plašāka kampaņa notika Rīgas ielās, bet dažādās vietās Liepājā /pie skolas, pilsētas centrā, Rožu laukumā notika /Worlds Best News / Pasaule Kļūst Labāka pasākumi, kuru laikā cilvēkiem tika dalītas avīzes ar labākajām ziņām par pasaules progresu un attīstību, un Latvijas lomu tajā. Līdz ar avīzes izplatīšanu aicinājām cilvēkus parakstīties par petīciju, kas prasa ANO līderiem pielikt īpašas pūles nākamo ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanā.

Skola kampaņā iesaistījās, pateicoties sadarbībai ar Latvijas Pieaugušo izglītības apvienību un biedrību LAPAS /Latvijas platforma attīstības sadarbībai/, kuras viens no uzdevumiem: organizēt un aktīvi iesaistīties Latvijas iedzīvotāju informēšanas un izpratnes veicināšanas pasākumos par attīstības sadarbības nepieciešamību un aktualitāti

Kampaņas pasākumā Liepājā piedalījās Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolas dažādu klašu /7.-11. klasei/ audzēkņi, kuri gāja no skolas uz pilsētas centru un Rožu laukumu, dalot avīzes.

Skolas direktore Alla Matvejeva bija atbildīga par kampaņu Liepājā. Viņa saka: “Svarīgi, ka avīžu dalīšana ir pēc iespējas košāka, atraktīvāka, redzamāka plašam cilvēku lokam. Audzēkņi bija ģērbušies krekliņos ar skolas simboliku un izdekorējušies ar kampaņas atribūtiku: nozīmītēm, zīmuļiem, lielām papīra spuldzēm, kas simbolizē gaismu. Noslēgumā visi tika aicināti uz kopīgu saldumu cienastu un fotografēšanos, lai fotogrāfijas varētu pievienot petīcijai un nosūtīt uz ANO post-2015 samitu Ņujorkā”.

ANO post-2015 samits, kurš notiks no 25. līdz 27. septembrim Ņujorkā. Samita laikā plānots formāli apstiprināt jauno pasaules ilgtspējīgas attīstības ietvaru nākamajiem 15 gadiem, tādējādi aizstājot pašreizējos Tūkstošgades attīstības mērķus. Latviju post-2015 samitā pārstāvēs Valsts prezidents Raimonds Vējonis un ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs.

Šim ANO samitam vakar vakarā tika nosūtīti paraksti par petīciju un fotogrāfijas.

Kampaņas laikā 7.-11 .klašu audzēkņiem bija iespēja attīstīt saskarsmes prasmes, pārbaudīt uzdrīkstēšanos, jo bija jāuzrunā svešie garāmgājēji. Protams, ka ne katrs garāmgājējs bija labvēlīgi gatavs uzklausīt. Kampaņas laikā tika dāvinātas avīzes. Uzdāvināti vairāk nekā 200 avīžu eksemplāri un savākti 90 paraksti. Jauniešiem šī parakstu vākšana izvērtās kā sacensība.

Dalībniece Ieva /11.B./ pēc pasākuma raksta: “Par šodienas pasākumu varu teikt tikai pozitīvas domas, jo man ļoti patika tas, ko es šodien darīju no visas sirds. Iznēsāt avīzes “ Pasaule kļūst labāka”, un pastāstīt cilvēkiem par petīciju pret nabadzību, nevienlīdzību un bīstamām klimata izmaiņām. Ne visi cilvēki bija atsaucīgi, bet lielākā daļa bija saprotoši, uz ko mēs aicinājām. Daudzi piekrita un parakstījās par petīciju, lai pasaule kļūtu labāka. Tas bija prieka un saviļņojuma pilns brīdis. Esmu gandarīta, un es lepojos, ka varēju piedalīties šāda veida starptautiskā kampaņā ”Worlds Best News”, jo es ieguvu pieredzi un emocijas pēc šāda pasākuma ir neaprakstāmi lieliskas.

Kampaņa notika 24. septembrī, plkst. 13.00-15.00

Atbildīga par norisi skolas direktore Alla Matvejeva

Starptautiska kampaņa “Worlds Best News”

24. septembrī Latvijā tiek organizēta starptautiska kampaņa Worlds Best News. Šajā kampaņā pieteikusi piedalīties Liepājas vakara /maiņu/ vidusskola. Plašāka kampaņa notiks Rīgas ielās, bet dažādās vietās Liepājā /pie skolas, pie Olimpiskā centra, Rožu laukumā /notiks Worlds Best News / Pasaule Kļūst Labāka pasākumi, kuru laikā cilvēkiem tiks dalīta avīze ar labākajām ziņām par pasaules progresu un attīstību, un Latvijas lomu tajā. Līdz ar avīzes izplatīšanu aicināsim cilvēkus parakstīties par petīciju, kas prasa ANO līderiem pielikt īpašas pūles nākamo ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanā.

Kampaņas pasākumos 24. septembrī Liepājā piedalīsies 10 vakara /maiņu/ vidusskolas audzēkņi, kuri ies no skolas uz Olimpisko centru un Rožu laukumu, dalot avīzes. Noslēgumā visi tiks aicināti uz kopīgu fotografēšanos, lai fotogrāfijas varētu pievienot petīcijai.

PETĪCIJA “Tava pasaule. Tava izvēle.”

Kampaņa notiks 24. septembrī, plkst. 13.00-15.00

Atbildīga par norisi skolas direktore Alla Matvejeva

 

Apliecinājums

1_sept2015

reklamaVV2015./2016. m. g. iesniegums

2015./2016. m. g. iesniegums PAMATSKOLAI zem 18 vecākiem

Image (3)

 Kvalitātes balva izglītībā „Gada skolotājs 2013”

3. oktobrī Skolotāju dienas svinīgajā pasākumā Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē svētkos tika sveikti Liepājas pedagogi, labākajām skolām pasniegtas gada Kvalitātes balvas izglītībā, bet īpaši sumināti desmit titula „Gada skolotājs” ieguvēji. Skolotājus viņu aroda svētkos sveica Domes priekšsēdētājs Uldis Sesks, Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova un Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Liepājas pilsētas padomes priekšsēdētāja Irēna Opšteine. Sirsnīgu sveicienu skolotājiem svētkos bija sagatavojuši Liepājas skolēnu Domes aktīvisti un tās prezidente Laura Vēbere. Tituls „Gada skolotājs 2013” piešķirts: Solvitai Vītolai ( Liepājas vakara /maiņu/ vidusskola). IMG_7272 IMG_7298

“Gada skolotājs 2012″  – Inga Ekuze!!!

 

Comments are closed.