Sākums

etwinning

eTwinning seminārs skolotājiem 20.03. 

20. martā Liepājas vakara (maiņu) vidusskolā notika eTwinning 6 stundu tālākizglītības kurss “Ievads projekta vadībā’’, kuru vadīja lektore Ivita Steķe. Nodarbībā projektu vadības pamatus apguva 16 skolotājas no vakarskolas, Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas, PIKC Liepājas Valsts tehnikuma un Purmsātu speciālās internātpamatskolas.

eTwinning ir 2005. gadā izveidota Eiropas skolu kopiena, kā galvenā darbība Eiropas Komisijas eMācību Programmā, kura piedāvā platformu izglītības jomas darbiniekiem (skolotājiem, mācību pārziņiem, bibliotekāriem u.c.), kas strādā izglītības iestādēs kādā no Eiropas valstīm, lai iesaistītu tos komunikācijā, sadarbībā, projektu īstenošanā un pieredzes apmaiņā. eTwinning mērķis ir veicināt skolu sadarbību Eiropā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT). No 2014. gada eTwinning ir integrēts Eiropas Savienības izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programmā Erasmus+. eTwinning Centrālo atbalsta dienestu vada European Schoolnet – Eiropas izglītības ministriju starptautiska partnerība (tajā darbojas 30 izglītības ministrijas), kas popularizē izglītības inovācijas skolām, skolotājiem un skolēniem visā Eiropā. Nacionālajā līmenī eTwinning atbalsta 36 nacionālie atbalsta dienesti.

eTwinning izglītības darbiniekiem piedāvā profesionālās pilnveides pasākumus, profesionālu tālākizglītību skolotājiem, un tehnisku atbalstu platformas lietošanā, kas palīdz skolām vienkārši izveidot īstermiņa un ilgtermiņa starptautisku sadarbību par dažādām tēmām.

eTwinning Portāls (www.etwinning.net) ir galvenā tikšanās vieta un darba vide dažādām aktivitātēm. eTwinning portāls ir pieejams 26 valodās un tas skolotājiem nodrošina tiešsaistes rīkus, kuri palīdz atrast sadarbības partnerus, izveidot projektus, dalīties idejām, apmainīties pieredzē un uzsākt kopīgu darbu.

Citāda mācību diena ”Es tevi, izdzīvoju Liepāja”

13.03.Liepājas vakara (maiņu) vidusskolā notika citāda mācību diena ”Es tevi, izdzīvoju Liepāja”, kurā 7.-11. klašu audzēkņi prezentēja mācību gada laikā izstrādātos projektus, kas lielākoties, ņemot vērā Liepājas jubileju, bija saistītas ar mūsu pilsētu.

 12. a klases audzēkne Rita Maļina norunāja savu dzejoli ”Atzīšanās mīlestībā pilsētai”. Skolotāja Aija Burkevica lika aizdomāties par mūsu pilsētas savdabību un vēsturi. Ar galvenajām atziņām, strādājot pie ZPD tēmām, kas veltītas Liepājas vēstures izpētei-Liepājas ielu nosaukumiem un arhitektūrai, iepazīstināja 12. a klases audzēkne Kristīne Sevčuka un 12. a klases audzēkņa Ainara Birznieka darba vadītāja – skolotāja Gunta Zara.  Skolotāja Aija Dzintare lasīja fragmentus no audzēkņu radošajiem darbiem- veltījumiem mūsu pilsētai. Projektu skolotāja Inga Ekuze aicināja iesaistīties visus klātesošo prezentāciju izvērtēšanā. Ar Liepājas himnu ”Pilsētā, kurā piedzimst vējš” pacilājošā svētku noskaņojumā audzēkņi un skolotāji vēlēja pilsētai ilgu, attīstīties spējīgas un plaukstošas pilsētas mūžu. Daudz laimes Liepāja!

Projektu tēmas:

  • 9.a klase “Laikraksti Liepājā”
  • 7.-8. klase “Latvijas Bruņotie spēki”
  • 10.b klase “Narkotiku lietošanas izplatība sabiedrības vidū”
  • 10.b klase “Droša un nedroša vide”
  • 11.b klase Labo darbu nedēļa “No sirds uz sirdi”

Skolotāja Aija Dzintare

9.A klase

Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas izglītojamie un pedagogi

12. klašu Gredzenu pasākums 12.03.2015.

„Reiz dzīvoja kāds Mazs Princis uz planētas, kas bija tik tikko lielāka par viņu pašu, un viņam bija vajadzīgs draugs..”

12. martā 12.-o klašu audzēkņi  un pedagogi kopā ar Antuāna de Sent –Ekziperī ”Mazo Princi” ceļoja pa planētām, meklējot savējo– īsto. Mazais Princis, pametis dzimto vietu, dodas  draudzības, cilvēcīguma un mīlas meklējumos, ceļojuma beigās, nokļūstot pieaugušo pasaulē, viņš atrada spēku atgriezties uz savu planētu, pie savas mīlestības.

Tā 12. klašu audzēkņi, pedagogi, ceļojot ar Mazo Princi, arī pārdomāja, kura planēta ir visjaukākā, kur dzīvot. Kura tad tā ir?

Sevi tiesāt ir daudz grūtāk nekā citus. Ja tev izdosies sevi novērtēt, tad tu patiesi būsi gudrais…

Ceļojuma laikā katrs varēja padomāt par sevi.

No katra jāprasa tas, ko katrs spēj pildīt…

Divpadsmito klašu audzēkņi ir pavisam tuvu kādam no savas  dzīves mērķiem. Šajā kopā sanākšanas brīdī – Gredzenu pasākumā visi nonāca pie kopīgām atziņām – nekur nav tik labi dzīvot kā  uz savas planētas, savās mājās!  Un otra atziņa : „Īsti mēs redzam tikai ar sirdi. Būtiskais nav acīm saredzams. ..Tev vienmēr jābūt atbildīgam par tiem, ko esi pieradinājis”.

Lai mums visiem pietiek izturības, atbalstīsim cits citu un tiksimies kopīgā, svinīgā brīdī- izlaidumā!

12. b klases audzinātāja Meldra Oškāja

12A

12B 12K 20150312_zetona_vakars_002

Pateicība par jauniešu piedalīšanos brīvprātīgajā darbā

Š. g. 6. un 7. martā Lauris Pelnēns (10.B klase) un Agneses Gudēna (12.B klase) piedalījās piedalījās brīvprātīgajā darbā, nodrošinot uzņēmējdarbības izstādes “Ražots Liepājā” veiksmīgu norisi.

Eksperte NVO un sabiedrības integrācijas lietās izsaka pateicību Laurim, Agnesei  un pedagogiem par ieguldījumu, atbalstot brīvprātīgo kustību Liepājā, kā arī par veiksmīgu sadarbību ar Liepājas pilsētas Domi.

pateicība "Ražots Liepājā"

Motivējoša lekcija „Kā kļūt veiksmīgam?”

3. martā skolā notika Biznesa vadības koledžas lektora J. Stabiņa vadīta lekcija vidusskolēniem „Kā kļūt veiksmīgam?”

Lekcijā bija apkopoti pasaulē veiksmīgu cilvēku pieredzes stāsti un atziņas, kā arī vairākas kreatīvās domāšanas tehnikas, kas audzēkņiem un skolotājiem lika aizdomāties par katra personīgās izaugsmes iespējām un, iespējams, palīdzēs izvēlēties studiju un karjeras virzienu. Tā bija īpaši izstrādāta, lai rosinātu vidusskolēnus aktīvi domāt par savām iespējām nākotnē un ļautu uz jau ierastajām lietām paskatīties no neierasta skatupunkta. Nodarbību saistošu padarīja gan tās saturs, kas daudziem klausītājiem lika aizdomāties par nākotni, gan atraktīvais pasniedzējs, kurš prata aizraut auditoriju ar savu stāstījumu.

stabiņa_lekcija

„Liepājas sporta laureāts-2014”

 23.02. Liepājas Latviešu biedrības nama zālē pasākumā ”Liepājas sporta laureāts-2014” Latvijas NBS komandiera R.Graubas parakstītu goda rakstu par piedalīšanos 100 km Lāpu skrējienā saņēma mūsu skolas 9. A klases audzēknis Igors Seņko, kurš  ir aktīvs Liepājas Vieglatlētikas kluba pārstāvis, un viņa hobijs ir  garās distances-pusmaratoni, maratoni.

IMG_4535

pateicība

Mīlas dzejas pēcpusdiena

13. februārī 14. kabinetā Valentīna dienas priekšvakarā notika mīlas dzejas lasījumi. Mūsu skolas audzēkņi  lasīja dzeju latviešu, krievu, vācu un angļu valodā. Klausījāmies Raiņa, Aspazijas, O.Vācieša , J.Gētes dzeju, kā arī Šekspīra un  krievu literatūras-20. gs. zelta laikmeta  daiļradi.

Skolas bibliotekāre N.Pirgača iepazīstināja ar mīlas dzejas izstādi no Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas krājumiem, bet pasākumu vadīja un dziesmas ģitāras muzikālā pavadījumā izpildīja Lauris Pelnēns(10.b) un Annija Stoņus (12.b).

Par telpas māksliniecisko noformējumu paldies jāsaka skolotājai Solvitai Vītolai, bet dzeju izvēlējās un audzēkņus piedalīties mudināja skolotājas- Ineta Birziņa, Solvita Vītola, Anita Cera, Meldra Oškāja, Inga Ekuze, Aija Dzintare, Oksana Jenkova.

Paldies vijolniekam Renātam Pocjus (10.b) par muzikālo priekšnesumu.

IMG_8801

DSC_0298

Mācību ekskursija  uz „Nacionāli Bruņotiem spēkiem”

12. februārī Ēnu dienas ietvaros 7./8. , 9. B, 9.A,  10.B klases devās mācību ekskursijā uz “Nacionāli Bruņotajiem spēkiem”, apmeklēja militāro kuģi “Virsaiti”.

Pilsētas skolēnu līdzpārvalžu tikšanās ”Jauns sākums”

9.februārī mūsu skolas audzēkņu līdzpārvaldes pārstāvji –Lauris Pelnēns (10.b), Sentis Vierpe (9.a), Lauris Pelnēns (10.b), Niklāvs Galuza (10.b),Guntis Strautiņš (11.l) un Annija Stoņus (12.b) piedalījās Liepājas 1. ģimnāzijas līdzpārvaldes organizētajā pasākumā ”Jauns sākums”, kurā iepazinās ar pilsētas citu mācību iestāžu aktīvākajiem.

Katra skola prezentēja savu līdzpārvaldi un skolu. Jautrās saliedēšanas spēlēs un „Dziesmu  duēlī” jaunieši iepazinās un dalījās pieredzē, kā arī nolēma šādas tikšanās reizes atkārtot arī turpmāk.

Pateicība

„Ēnu” nedēļa

Pasākumu plāns 03.02.2015. – 13.02.2015.

Ēnu nedēļas klašu aktivitātes 2015

Piedalies arī ēnu dienās pilsētā! Reģistrē savu dalību enudiena.lv

enudiena2015plakats

”Radi Vidi Pats”

14. janvārī mūsu skolā  viesojās Liepājas biedrības ”Radi Vidi Pats” pārstāves, lai iepazīstinātu ar Eiropas Brīvprātīgā darba priekšrocībām – iemācīties svešvalodu, iegūt jaunus draugus, iepazīt dažādas zemes un tautu kultūru, kā arī gūt pieredzi, strādājot projektos. Mūsu skolas audzēkņi aktīvi iesaistījās diskusijā un uzdeva  jautājumus.

IMG_8777

IMG_8778

Pieņemšana pie direktores

IMG_3211

IMG_3207

Pagājušā gada nogalē- 30.decembrī viesnīcas Hotel Europa City Amrita restorāna zālē skolas direktore Alla Matvejeva uzaicināja uz pieņemšanu 11 audzēkņus, kuri tika nominēti par Gada klases audzēkņiem. To vidū bija zelta un sudraba liecību īpašnieki, kā arī skolas vārda popularizētāji ar saviem sasniegumiem olimpiādēs. Pieņemšanā piedalījās skolas pedagoģiskais kolektīvs.

JA-YE Latvija Līderu programma

Lideris_izsludinasana

Vairāk informācijas šeit

Programmas prezentācija

Ziemassvētki skolā

IMG_3096

19. decembrī, skanot Ziemassvētku mūzikai un spoži spīdot svecītēm 12.klašu jauniešu rokās, pulcējāmies  1. mācību pusgada noslēguma pasākumā, kurā tika apsveikti skolas labākie audzēkņi. Suminājām tos, kuri saņēma zelta un sudraba liecības, tātad mācās mūsu skolā vislabāk, kā arī tos, kuri saņēma  atzinības par sasniegumiem konkursos un olimpiādēs un pateicības par  sabiedrisko aktivitāti klasē un ārpusstundu pasākumos. Tika  nosaukti gada audzēkņi, kurus izvirzīja klases un audzinātājas. Skolas direktore A.Matvejeva  pateicās arī čaklākajiem skolotājiem. Zelta un sudraba liecību saņēmējiem dāvanas bija sarūpējusi  a/s ”Liepājas Papīrs” , bet gada audzēkņus turpmāk varēsim  pazīt pēc piespraustās nozīmītes ar skolas simbolu- pūcītes attēlu. Audzēkņu līdzpārvaldes /pašpārvaldes pārstāvji klasēm izsniedza pateicības par piedalīšanos skolas telpu rotāšanā Ziemassvētku noskaņās un kompozīciju konkursā  Latvijas  dzimšanas dienas nedēļā. Pirmssvētku  noskaņu radīja 12. klašu runātās dzejas rindas un dziesmas skolas ansambļa izpildījumā.

Pēc liecību saņemšanas varēja nokļūt ”Masku ballē”, kur zem maskām paslēpušies un grūti  atpazīstami bija gan audzēkņi, gan skolotāji. Žūrijas novērtēti, interesantāko un labāko masku autori  saņēma diplomus, bet visiem kopīgi bija iespēja nobaudīt  SIA „Maxima” Latvija dāvātās kūkas.

Paldies visiem organizatoriem, dalībniekiem un atbalstītājiem par jauko pasākumu!

Lai ar jaunām un priecīgām domām, apņemšanos un darītprieku  ieejam Jaunajā gadā!

Skolotāja Aija Dzintare

Zelta un sudraba liecības 2014./2015. m.g. 1. semestris

Konsultāciju norise ziemas brīvlaikā!

Image (4)1

Veselības ministrija sadarbība ar Slimību profilakses un kontroles centru pavasarī uzsāka informatīvo kampaņu “Brīvs”, lai uzrunātu jauniešus vecumā no 11 – 15 gadiem, informējot par tabakas lietošanas negatīvo ietekmi uz veselību, veidojot izpratni par smēķēšanas kaitīgumu veselībai, un, skaidrojot un demonstrējot to ar mērķauditorijai saprotamiem un saistošiem paņēmieniem un piemēriem, padarīt smēķēšanu mazāk pievilcīgu mērķauditorijas acīs un popularizēt dzīvi bez tabakas kā pareizo izvēli mērķu sasniegšanai dzīvē. Kampaņas ietvaros radīta zaļo aproču kustība, izveidota interaktīva aplikācija jauniešiem “80 brīvdienas” un izstrādāts interaktīvs nodarbību cikls skolām – domapmaiņu pēcpusdienas “Brīvs” Latvijas skolās!

IMG_3055Piektdien, 21.novembrī skolā notika tradicionālā Ģimenes diena.

Ģimenes dienas ietvaros notika Skolas padomes sēde un vecāku sapulce. Uz sapulci tika ielūgti pamatskolas un pusaudžu vecāki, kā arī paši pieaugušie audzēkņi.

Par Skolas padomes priekšsēdētāju ievēlēja Daigu Faksi / 11.B klases audzēknes Laines Fakses mamma/.

Skolas direktore Alla Matvejeva vecākus iepazīstināja ar skolas darba specifiku, īpašajiem piedāvājumiem un skolas vīziju, bet direktores vietniece Baiba Bolšteina- ar apbalvojumu sistēmu un naudas balvu iegūšanas iespējām. Skolas medicīnas māsa Ieva Zirne iepazīstināja ar atkarības vielu profilakses iespējām. Noslēgumā skolas muzeja vadītāja Meldra Oškāja ar gandarījumu parādīja muzeja ekspozīcijas.

20141113 18.novembris

IMG_3005

Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas dienu,mūsu skolā no 10.11.-14.11 notika vēstures nedēļa. 6. kabinetā varēja aplūkot izstādi ”Latvijas stāsts senās fotogrāfijās un lietās.” Savukārt 2. stāva gaitenī bija izvietotas ziedu un augu kompozīcijas- veltījumi Latvijai, kā arī audzēkņu un skolotāju fotoizstāde ”Es mīlu Latviju”.11.11.notika apvienotā vēstures un latviešu valodas stunda 12. b klasē ”Manas Latvijas stāsts”. Stundu vadīja skolotājas Meldra Oškāja un Jana Leipciga. Lāčplēša dienā rīta maiņas audzēkņi pulcējās uz svinīgo pasākumu, kur dzeju lasīja 9.a klases audzēkņi, bet dziedāja skolas ansamblis skolotājas Ingas Piternieces vadībā. Tradicionāli, kā katru Lāčplēša dienu, arī šogad 11.klases, 9. a klase un audzēkņu līdzpārvalde kopā ar skolotājiem devās Lāpu gājienā uz Ziemeļu kapiem, bet 12.11. vakara klašu audzēkņi pulcējās 2. stāvā, lai pasākumā godinātu Latviju svētkos.

Paldies skolotājiem un audzēkņiem, kuri iesaistījās svētku organizēšanā! Paldies par sirsnību un kopības sajūtu!

„Tās ir manas un Tavas pēdas,

Tas ir sauciens uz mājām.

Tā ir vieta uz kuru, ja vajadzētu,

Es aizietu kājām.” (M.  Kalniņa.)

Skolotāja Aija Dzintare

diploms

Apsveikums Valsts svētkos

Image (39)

Image (31)

­­­­ Šonedēļ piecpadsmit Latvijas pilsētās un novados, arī Liepājā, norisinās Karjeras nedēļa.. No 13. līdz 17. oktobrim Liepājas skolēni aicināti piedalīties Karjeras nedēļas pasākumos, kas šogad notiek ar devīzi “Iekāp karjeras kurpēs!”

Arī mūsu skolā notiek dažādas aktivitātes un audzēkņi aktīvi iesaistās pilsētas organizētajos pasākumos.

Karjeras nedēļas atklāšanas pasākumā Liepājas Jauniešu mājā, skolas komanda prezentēja LOĢISTIKAS speciālista kurpi, atklājot profesijas specifiku.

karjera

karjera1

Mūsu skolas komandu pārstāvēja 12. A klases audzēknes- Līga Lagzdiņa, Maruta Muceniece un  no 12. B klases Annija Stoņus un Jānis Matisons.

KARJERAS NEDĒĻAS (13.- 17.10.2014.) PROGRAMMA

22. gadsimta skolotāji

DSCF4886

Image (12)

Image (3)

Viedeomateriāls “Lasīt ir stilīgi” dienas ietvaros

18785

1.septembrī mūsu skolas audzēkņi, skolotāji un tehniskie darbinieki  pulkst. 16.00 pulcējās skolas pagalmā, lai svinīgā noskaņojumā iesāktu jauno 2014./2015. mācību gadu. Visus uzrunāja skolas direktore Alla Matvejeva, bet direktores vietniece mācību darbā Inga Ekuze iepazīstināja ar skolotājiem.

4.septembrī tālmācības audzēkņiem un skolotājiem notika konference, kurā tālmācības audzēkņiem bija iespēja uzzināt par mācību norisi e- vidē un klātienē iepazīt priekšmetu skolotājus.

Atliek novēlēt visiem pacietību, gudrību un spēku realizēt savas ieceres jaunajā mācību gadā!

reklama

 Mācību gada noslēguma apbalvošana

IMG_1555

Mācību gads ir noslēdzies. Audzēņi ir pierādījuši savas spējas mācību darbā, piedaloties mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātnisko darbu lasījumos, dažādos konkursos un talantu skolās kā arī uzrādījuši augstus mācību sasniegumus ikdienas darbā.
Kopīgā svinīgā brīdī lielu paldies par padarīto un sasniegto audzēkņiem saka skolas vadība un skolotāju kolektīvs, pasniedzot jauniešiem pateicības par aktīvu dalību skolas ārpusstundu darbā un dalību konkursos un olimpiādēs, atzinības par sasniegumiem konkursos un olimpiādēs , diplomus par labām un teicamām sekmēm un augstiem sasniegumiem konkursos un olimpiādēs.

Jau otro gadu skola ir iesaistījusies projektā “Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” un tā ietvaros klase kopā ar audzinātāju nominē “Gada klases audzekni”, kurš ir aktīvākais, apzinīgākais un ar visaugstākajiem mācību sasniegumiem. 2. semestrī šo nomināciju un medaļu saņēma 9 audzēkņi.

Par sasniegumiem ikdienas mācību darbā šogad tika pasniegtas 14 sudraba liecības un 5 zelta liecības. Sudraba liecību īpašnieki uzrādījuši sekmes 6,8- 7,7 ballēm, savukārt zelta līecības tika pasniegtas audzēkņiem, kuru mācību rezultāti bija augstāki par 7,8 ballēm. Šie audzēkņi saņēma arī veicināšanas balvas. Īpaši gribam uzteikt un pateikt paldies zelta liecību saņēmējiem. PALDIES – mums bija īpašs prieks ar jums strādāt.

Lai visiem mums saulaina un vitamīniem bagtāta vasara!

2013./2014.mācību gadā

Zelta liecība

Klase Vārds, uzvārds Vidējā atzīme
11.a Kristīne Ševčuka

9

12.t Lāsma Zorgenberga

8,6

10.t Monta Danenbergsone

8,1

12.l Sanita Lapiņa

7,9

11.t Nadežda Dambe

7,8

Sudraba liecība

Klase Vārds, uzvārds Vidējā atzīme
10.t Toms Būks

7,7

11.a Līga Lagzdiņa

7,7

12.b Kristaps Šulcs

7,5

11.a Ainars Birznieks

7,3

9.l Intars Nīmanis

7,2

9.l Jānis Mednieks

7,2

12.c Jurijs Šabaļins

7,2

9.l Ēriks Lūķis

7,1

12.l Sandis Brūveris

7,1

11.a Maruta Muceniece

7

12.t Egija Riežniece

7

12.l Līga Brūvere

6,9

10. k Pjotrs Poļakovs

6,8

8. Artūrs Čīčis

6,8

Gada audzēknis

Klase Vārds, uzvārds
7.-8. Artūrs Čīčis
10.b Baiba Lībiete
10.k Pjotrs Poļakovs
11.a Kristīne Ševčuka
11.b Jānis Matisons
11.k Natalija Haļina
12. a Rita Stepanova
12.l Sanita Lapiņa
12.b Kristaps Šulcs

Lasīšanas diena Liepājas vakara (maiņu) vidusskolā

IMG_1427

„Es izlasīju tik daudz grāmatu…

Tomēr kā visi autodidakti es nekad neesmu pārliecināta par to, ko tajās esmu sapratusi. Šķiet, var vienā dienā ar vienu skatienu aptvert zināšanu kopumu, itin kā no neredzamiem atzarojumiem piepeši rodas un savā starpā saaužas manis iepriekš lasītās grāmatas….

Grāmatas sižets pat bez drošiem padomdevējiem, kādus piešķir laba izglītība, tomēr apvelta ar spēju brīvi domāt tur, kur oficiālas runas novieto barjeras un liedz piedzīvojumu.”

 No Mjūrielas Barberī grāmatas „Eža elegance”.

Cik daudz pārdzīvojumu  spēj dot grāmatas! Lasīsim grāmatas!

   Latviešu valodas skolotāja Meldra Oškāja

 

Lasīšanas dienas zibakcijas!

Cienījamie audzēkņi un skolas darbinieki!

grLasīsim savu mīļāko grāmatu un dalīsimies lasītpriekā!

Ceturdien, 29. maijā no plkst. 12 00 līdz 12 15

 Piebilde:Ja vēlaties pavēstīt citiem par savu dalību Lasīšanas dienā, ,tad nofotogrāfējiet un atsūtiet foto, kur esi redzams lasot savu mīļāko grāmatu uz skolas e-pastu: vakaravsk@inbox.lv

Latviešu valodas skolotāji

Pēdējā zvana diena

IMG_1233

Skolā smaržoja ceriņi. Klašu kabinetos rosījās vienpadsmitie, bet  smaidi un ziedi devīto un divpadsmito audzēkņu rokās liecināja, ka  klāt pirmseksāmena brīdis- Pēdējā zvana diena kā atskaites punkts noietā mācību ceļa posmā un kā starta līnija pirms eksāmeniem.

Tradicionāli Pēdējā zvana dienā pulcējāmies skolas pagalmā. Uzrunu teica direktore A. Matvejeva, bet  labākie audzēkņi saņēma pateicības par labām sekmēm un aktīvu dalību ārpusstundu pasākumos. Audzēkņi teica labus vārdus un dāvāja ziedus skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem, bet pasākuma nobeigumā debesīs aizlidoja krāsaini baloni -nākotnes cerības un sapņi.

Lai izdodas!

Eiropas diena

IMG_7752

9. maijs- Eiropas diena tika atzīmēta arī mūsu skolā ar vairākām aktivitātēm. Skolas pagalmā iestādījām eglītes. Skolotājas Gunta Zara, Jana Leipciga un Aija Dzintare organizēja erudītu konkursu starp klašu grupām. Šajā dienā bija  iespēja nogaršot dažādu Eiropas valstu salātus un ar informātikas skolotāju Marinas Kazakevičas un Aijas Kupšes atbalstu nokārtot Eiropa eksāmenu tiešsaistē. Aktīvākie audzēkņi  un klases saņēma pateicības. Paldies skolotājām-Danutei Zilnovskai, Ingai Ekuzei, Inai Grundmanei, Lāsmai Šēnerei, Indrai Gudenai, Irinai Aleksejevai, Sanitai Pārpucei, kuras aktīvi iesaistījās komandu un klašu vērtēšanā! Paldies 11. a klasei par iesaistīšanos pasākuma organizēšanā!

Konkursa “Eiropas Savienības valstu salāti” rezultāti 09.05.14.

Vairāk informācijas šeit

1

Image (3)

Mīļie liepājnieki, skolēni, pedagogi, kultūras, izglītības un sporta darbinieki!

Ir aizvadītas saulainas Lieldienas! Čakli strādāts Lielajā Talkā! Klāt ir dienas, kurās varam veltīt savas labākās domas un darbus mūsu Latvijai!

Pirms 94 gadiem 1.maijā uz pirmo sēdi sanāca pirmais Latvijas tautas vēlētais parlaments – Satversmes Sapulce. Tā izstrādāja un sagatavoja Latvijas valsts pamatlikumu – Satversmi, kas vēl šodien ir stabilākais un drošākais mūsu valsts neatkarības likumīgais dokuments.

Vēsturiski 1.maijs ieguvis jaunu nozīmi – šajā dienā atzīmējam Darba svētkus. Šo svētku nozīme ir dažādi vērtēta, taču cieņa pret darbu un tā darītāju ir viens no mūsdienu sabiedrības svarīgākajiem nosacījumiem.

4.maijs, kas oficiāli dažādi dēvēts, tautas apziņā ir Latvijas Neatkarības svētki. Šī diena, manuprāt, ir jāvelta tam, lai Latviju apzinātos, kā savu dzimteni, savas mājas, par kurām esam atbildīgi. Mūsu jaunākajai paaudzei īpaši būtu jāatgādina, cik viegli varam zaudēt savu neatkarību un kādi bijuši Latvijas tautas upuri, cik uzstājīgi nīdēta tika mūsu tautas garīgā kultūra, ticība un pastāvīga darba mīlestība. Atjaunot savu valsti nozīmē iegūt cerību un iespēju. Tā ir iespēja izvēlēties, iespēja mācīties, iespēja izpaust un attīstīt savus talantus!

Ar mīlestību un cieņu pret savu valsti, ar ciešām saknēm savās ģimenēs atzīmēsim mūsu Latvijas valsts svētkus! Turēsimies kopā un atbalstīsim viens otru!

Vilnis Vitkovskis

Liepājas Domes priekšsēdētāja vietnieks

 

IMG_1121

28. maijā skolā notika lekcija “Lieto barā, mirsti viens”
Lekciju vadīja Armands Treimanis ( veselības veicināšanas konsultants)
Lekcija bija par narkotisko vielu lietošanu, riskiem, sekām-atkarību, infekciju draudiem, kriminālatbildību, Armands Treimanis dalījās ar savu pieredzi ārsta praksē.
No “Kurzemes Vārda” bija žurnāliste Ilze Šķietniece.

Image (2)

Image (3)

Atzīmējot 10. gadadienu kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, 1. maijā visas dienas garumā kultūras vasarnīcā “Esplanāde 2014″ notiks daudzveidīga kultūras un izklaides programma visai ģimenei “Daudz laimES!”.

Pasākuma ietvaros kultūras vasarnīca “Esplanāde 2014″ pārvērtīsies par Eiropas māju, kurā būs gan viesistaba, gan bērnistaba, virtuve un pat sporta zāle.

Ģimenēm un bērniem dažādas norises plānotas jau no plkst. 12.00, kad Esplanādē varēs noskatīties animācijas filmu programmu, bet vēlāk sekos “Dirty Deal Teatro” izrāde “Kā saule gadījās” un Latvijas Leļļu teātra aktieru koncerts. Līdztekus radošajās darbnīcās ģimenes un paši jaunākie pasākuma apmeklētāji varēs izkrāsot Eiropas Savienības valstu pasakas, uzmeistarot sev svētku vējdzirnaviņas un uzzināt par dažādu Eiropas valstu simboliem, piedalīties leļļu animācijas filmiņas veidošanā, kā arī izgreznot un pat peldināt kuģīšus.

Latvisko “stīgu” Eiropas kontekstā pēcpusdienā uz skatuves aizskars Laimas Jansones un DJ Monsta koncerts, kā arī grupas “Elektrofolk” uzstāšanās, savukārt, tuvojoties vakaram, klausītājus ar eiropeiskām melodijām sola priecēt kvartets “Brokastis četratā” un soliste Aija Vītoliņa, čellu grupa “Da Gamba”, kā arī “Mirage Jazz Orchestra”.

Eiropas mājas Sporta zālē ikkatrs tiks aicināts piedalīties savdabīgā akcijā: minoties uz velotrenažieriem, visiem kopā dienas laikā aizceļot līdz Briselei.
Eiropas mājas virtuve savukārt piedāvās nogaršot dažādu Eiropas valstu ēdienus.

Līdzās dažādām atrakcijām un koncertiem Eiropas mājas viesu istabā varēs iegūt noderīgu informāciju par Eiropas Savienību, uzzināt par gaidāmajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām, atraktīvā veidā izzināt dažādas nopietnas tēmas. Dienas laikā savā skatījumā par 10 Eiropas Savienībā pavadītajiem gadiem dalīsies gan sabiedrībā populāri mākslinieki, mūziķi un sportisti, gan amatpersonas.

Kā jau dzimšanas dienā pienākas, Eiropas māja būs atbilstoši uzposta – no 1. līdz pat 10. maijam kultūras vasarnīcu “Esplanāde 2014″ rotās 12 zvaigznes, tādejādi ikkatram pasākuma apmeklētājam un ikdienas garāmgājējam atgādinot par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts 10. gadskārtu.

Pasākumu “Daudz laimES” rīko Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā un nodibinājums “Rīga 2014″.

Scand

1

2

12

 

Gredzenu balle- 2014!

IMG_1006

6. aprīlī skolā notika tradicionālais pasākums –‘’Gredzenu balle- 2014 ! ‘’Šogad tā notika „taureņu ielenkumā”.11.-o klašu audzēkņi 12-iem dāvināja taureņus, lai viņi aizdomātos, ka dzīve nav tikai taisnvirziena, tajā ir gan prieks, gan skumjas, un, kā teicis I. Ziedonis :”Katrs savu laimes taureni izveidojiet paši!.”

Divpadsmitie kā piederības apliecinājumu  savai skolai saņēma simboliskos  gredzenus ar skolas iniciāļiem un beigšanas gada skaitļiem.

Sk. Meldra

Atzinība

Ina Druviete: Narkotiku lietošana jauniešu vidū ir brīdinājuma signāls visai sabiedrībai

Vairāk informācijas šeit

Image (3)Radošuma dienas Liepājā

Liepājas vakara ( maiņu) vidusskola

 12. marts- citāda mācību diena

Radošuma dienu organizē Dabaszinību, matemātikas un informātikas MA

 Darbnīcās jāpiesakās līdz 12. martam pie priekšmetu skolotājiem.

Katram audzēknim ir jāapmeklē divasdarbnīcas un jāsavāc dalībnieka kartiņā divi skolotāju paraksti ( kartiņas jāiesniedz klases audzinātājai).

Vairāk informācijas šeit

Pieņemšana pie direktores

IMG_0544

Jau trešo mācību gadu janvārī Liepājas vakara (maiņu)vidusskolas direktore A.Matvejeva sveic skolas labākos audzēkņus, rīkojot pieņemšanu pie direktores. Pieņemšana notiek viesnīcas „Amrita” restorānā „Oskars”. 31.01. svinīgā atmosfērā pulcējās tie, kuri mācībās uzrādījuši vislabākos rezultātus, kā arī pilsētas olimpiāžu uzvarētāji un audzēkņi, kuri ar saviem Zinātniski pētnieciskajiem darbiem piedalīsies pilsētas lasījumos. Audzēkņi labprāt dalījās pieredzē, kā labi mācīties un apņēmās neapstāties pie sasniegtā. Pasākums ir kļuvis par skolas tradīciju un labu motivāciju censties labi mācīties arī pārējiem audzēkņiem

Skolā izstrādāta apbalvošanas kārtība, kura nosaka  kritērijus, kad audzēknis var saņemt diplomu, pateicību, atzinību, zelta vai sudraba liecību un kļūt par klases gada audzēkni.

Pieņemšanā piedalījās arī Skolas padomes priekšsēdētāja Inga Krauze, kura ir bijusī „pagājušā gadsimta” skolas absolvente. Pašreiz viņas meita mācās 12.klasē.

Uzaicinātas arī skolotājas :

  • Karjeras konsultante Solvita Vītola, jo viņas vadītā audzēkņu grupa konkursā „Uzņēmēja kaleidoskops „ieguva 1. vietu.
  • Krievu valodas skolotāja Svetlana Kuprjašova, kura sagatavoja audzēkņus krievu valodas pilsētas olimpiādei.
  • Audzēkņu līdzpārvaldes konsultante skolotāja Aija Dzintare, kura iesaistīja visu skolu gružu šķirošanas projektā, kā rezultātā tika iegūta 3.vieta pilsētā.

Apbalvotie audzēkņi

2013./2014. m. g. 1. semestrī

Atzinības par dalību olimpiādēs un aktīvu mācību un sabiedrisko darbu

Gada klases audzēknis

 

Sudraba liecība

Kristīne Ševčuka 11.A Pjotrs Poļakovs 10.K Emīls Balodis 9.A
Jānis Matisons 11. B Kristīne Ševčuka 11.A Monta Danenbergsone 10.T
Anarina Haritonova 11.B Jānis Matisons 11.B Kristīne Ševčuka 11.A
Krista Smirnova 12.B Madara Klima 12.L Simona Daujate 11.A
Amanda Baikova 12.B Nataļja Haļina 11.K Līga Lagzdiņa 11.A
Agnese Trukšane 12.B Laura Gņebko 12.A Sanita Lapiņa 12.L
Kristaps Šulcs 12.B  

 Pasākumu organizēja direktore Alla Matvejeva un direktores vietnieces izglītības jomā Inga Ekuze un Baiba Bolšteina.

Vairāk informācijas šeit

Video konkurss vidusskolēniem

ASV vēstniecība izsludina ikgadējo video konkursu vidusskolēniem. Konkursa galvenā balva ir iespēja šovasar piedalīties četras nedēļas garā nometnē ASV, kurā pulcēsies jaunieši no visas pasaules.

Vairāk par konkursu meklē ASV vēstniecības mājas lapā:http://riga.usembassy.gov/franklin_en.html

Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas 2013./2014. mācību gada zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana 

Piektdien, 2014. gada 24. janvārī skolā notika zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana.
Darbus vērtēja 4 komisijas un 11.klašu audzēkņi. Sekmīgi aizstāvēti 30 darbi .
Aktuālākās tēmas: Biškopība Latvijā un medus kvalitāte / K.Šulcs, 12.B/, Atkritumu apsaimniekošana un šķirošana / S.Lapiņa, I.Štrausa , 12.L/, Eiro ieviešana Latvijā / O.Ivanovs, 12.K/, Statistikas nozīme Liepājas pilsētas attīstības plānošanā /12.B, M.Jusupova/, Neverbālais līdzeklis- distance Eiropas kultūrā / A.Baikova, 12.B/

Vairāk informācijas šeit

Labāko audzēkņu apbalvošana (04.01.2014.)

IMG_0451IMG_0486IMG_0491

Pateicības par sabiedrisku aktivitāti un dalību ārpusstundu pasākumos:

Emīls Balodis, Dāvids Apogs, Lauris Pelnēns, Kristīne Matisone, Guntis Strautiņš, Anna Marija Meļņikova, Laura Kaluga, Elīna Pumpure, Krista Amanda Tedejeva, Jānis Lipšis, Kārlis Jānis Ozollapa, Oļesja Poļakova, Pjotrs Poļakovs, Simona Daujate, Kristīne Ševčuka, Kaspars Blūms, Rudīte Sila, Kitija Einberga,Daniels Petrovs, Veronika Faulbauma , Kristīne Gunika, Egita Gindra, Jānis Matisons, AnarinaHaritonova, NataljaHaļina, EteriKvačadze, Laura Gņebko, Linards Kleščenoks, Zane Ozola, Liene Agnese Ozola, Elīna Gorbačova, Agnese Trukšane, Santa Cicene, Krista Smirnova, Amanda Baikova, Marjana Kondrašova, Oļegs Ivanovs, Vitālijs Šatovs, Vitālijs Čeburahovs, SemjonsKaļiņičevs, Aleksejs Suncovs

Pateicības par labām un teicamām sekmēm:

Anna Marija Meļnikova, Kristīne Ševčuka

Pateicības par dalību olimpiādēs un konkursos:

Intars Nīmanis, Alla Čižova, Romāns Dankovskis, Pjotrs Poļakovs, Kaspars Blūms, Līga Lagzdiņa, Klāvs Dīķis, Ilva Limbaite, AnarinaHaritonova, Daniels Petrovs, Andrejs Jegorovs, EteriKvačadze, Elvijs Vītols, Kristaps Šulcs, Rūdolfs Pliņģis, Jurijs Šabaļins, Oļegs Ivanovs, Vitālijs Šatovs

Atzinības par sasniegumiem olimpiādēs un konkursos:

Kristīne Ševčuka, Jānis Matisons, AnarinaHaritonova, Agnese Trukšane, Krista Smirnova, Amanda Baikova

Diploms „Gada klases audzēknis”

Anna Marija Meļņikova, Pjotrs Poļakovs, Kristīne Ševčuka, Jānis Matisons, Madara Klima, Natalja Haļina, Laura Gņebko, Kristaps Šulcs

Sudraba liecības:

Emīls Balodis, Anna Marija Meļņikova, Danenbergsone Monta, Simona Daujate, Kristīne Ševčuka, Līga Lagzdiņa, Sanita Berezina

 

Lai priecīgi svētki un labs nākošais gads!

Jūsu latvijas Piaugušo izglītības apvineība.

image001

ATBALSTS_ZSV_LU_PPMF

2013-12-19 11.24.41

APU projekta prezentācija 19.12.2013.

2013-12-12_15.11.35Liepājas vakara (maiņu) vidusskola izsaka pateicību 9.b. klases skolēnam Laurim Pelnēnam par aktīvu un radošu piedalīšanos pilsētas pasākumā “Pasaule bez robežām”, kuru organizēja Liepājas  un Gargždajas (Lietuva) krievu valodas skolotāji. Tas bija veltīts sadarbības izveidei ar lietuviešiem! Paldies!

Skolas karoga iesvētīšana

IMG_7461

IMG_7474

IMG_7515

Ar degošām svecītēm, sirsnīgām dziesmām un laba vēlējumiem  13.novembrī mūsu skolā notika svinīgais pasākums veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienai. Šajā vakarā Liepājas Lutera draudzes mācītājs Raitis Šēners iesvētīja skolas karogu. Apsveikuma vārdus teica  Zemessardzes 1.novada komandieris Jānis Gailis. 12.b klase bija izveidojusi prezentāciju un foto izstādi par Latviju. Aizdedzot svecīti , katras klases  pārstāvji dalījās savās izjūtās, kas ir dzimtenes mīlestība. Skolas saimi uzrunāja direktore Alla Matvejeva .

Paldies visu klašu audzēkņiem, klases audzinātājām par kopīgi radīto svētku sajūtu Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā! Paldies skolotājām -Solvitai Vītolai par māksliniecisko noformējumu un  Ingai Piterniecei par ansambļa izpildītajām dziesmām! Paldies mūsu viesiem un pasākuma vadītājiem-Marekam Ivanovskim(11.a)un Elīnai Pumpurei(10.b)!

Skolotāja Aija Dzintare

IZM_apsveikums_liels_141113-02
Liepājas vakara (maiņu) vidusskolai – 60!

20131018_SALIDOJUMS_0710

          18. oktobrī esošie un pensionētie skolotāji, tehniskie darbinieki, audzēkņi, kuri mācās un absolventi pulcējāmies Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē atzīmēt skolas 60 gadu jubileju, lai uz brīdi pieskartos Laikam , atceroties svarīgākos brīžus skolas dzīvē un izjūtas, kas saistās vai reiz saistījās ar mūsu Liepājas vakara (maiņu) vidusskolu. Videostāstos dzirdējām pensionēto skolotāju atmiņas. Savās izjūtās dalījās direktore Alla Matvejeva ,skolas audzēkņi, kā arī absolventi. Pirmo reiz svinīgi tika ienests skolas karogs, uz kura attēlota pūce- mūsu skolas simbols. Tās autors ir skolas absolvents Pēteris Upacers. Daudz sirsnīgu vārdu un ziedu saņēmām no sveicējiem- Liepājas skolu direktoriem, Liepājas cietuma, pilsētas Domes, arodbiedrības, Liepājas Universitātes un Liepājas Izglītības pārvaldes pārstāvjiem. Ar atzinības rakstiem tika apbalvoti labākie pedagogi. Izcilākie audzēkņi – absolventi un titula ”Gada skolotājs” ieguvējas saņēma skolas medaļas. Ziedi, mazas piemiņas veltes ar skolas simboliku tika visiem skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem un pasākuma viesiem. Muzikālus priekšnesumus sniedza skolotāja Inga Piterniece, ansambļi ”Gaismiņas” un “Ariozo”. Publikas lielu atsaucību izpelnījās deju grupa ”Rotaļa” Pasākumu vadīja mūsu skolas absolvente – Violeta Siliņa un 11. a klases audzēknis Mareks Ivanovskis. Svinību 2. daļā visi pulcējāmies skolas telpās Raiņa ielā. Liels bija kolēģu, skolotāju un audzēkņu atkalredzēšanās prieks. Viesiem bija iespēja aplūkot skolas muzeju. Vienojāmies kopīgā dziesmā, skolotāji un absolventi iededza sveces, izsakot novēlējumus skolas turpmākajiem gadiem. Pozitīvas emocijas, smaidi, smiekli un dejas līdz pat rīta gaismai…

       Paldies visiem skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem, audzēkņiem par ieguldīto darbu skolas jubilejas pasākuma organizēšanā! Paldies mūsu atbalstītājiem – veikalu tīklam ”Maxima”, dejugrupai ”Rotaļa”, vokālajiem ansambļiem ”Gaismiņas” un “Ariozo”!

        Lai svētkos iegūtās pozitīvās emocijas un gandarījums mums visiem dod spēku un enerģiju darboties turpmāk un būt lepniem, ka esam piederīgi Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas saimei!

A.Dzintare

Image (40)

Jubileja001

 

Image (35)

Image (36)

 Skolotāju dienā piešķir Kvalitātes balvas izglītībā un sveic „Gada skolotājus”

3. oktobrī Skolotāju dienas svinīgajā pasākumā Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē svētkos tika sveikti Liepājas pedagogi, labākajām skolām pasniegtas gada Kvalitātes balvas izglītībā, bet īpaši sumināti desmit titula „Gada skolotājs” ieguvēji.
Skolotājus viņu aroda svētkos sveica Domes priekšsēdētājs Uldis Sesks, Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova un Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Liepājas pilsētas padomes priekšsēdētāja Irēna Opšteine. Sirsnīgu sveicienu skolotājiem svētkos bija sagatavojuši Liepājas skolēnu Domes aktīvisti un tās prezidente Laura Vēbere.

Tituls „Gada skolotājs 2013” piešķirts: Solvitai Vītolai ( Liepājas vakara maiņu vidusskola).

IMG_7272 IMG_7298

atbalsts_skolotaju_diena2013zals

Liepas stādīšana skolas pagalmā

Šodien (03.09.2013.) skolas pagalmā 12.B klases audzēkņi kopā ar klases audzinātāju Solvitu Vītolu, skolas vadības: Ingas Ekuzes, Baibas Bolšteinas, Allas Matvejevas un Vija Būčiņas uzraudzībā iestādīja Liepājas pilsētas Domes 1.septembra dāvanu – Liepājas simbolu- liepu. Lai aug slaida, kupla un stipra!

APSVEIKUMS VISPĀRĒJO SKOLU ABSOLVENTIEM

Vairāk informācijas šeit

29.maijā visā Latvijā un arī mūsu skolā notika lasīšanas 15 minūtes. Nejaušas, bet patīkamas sagadīšanās rezultātā skolā 29.maijs bija APU noteikumu uzvarētāju balvu saņemšanas diena. 10.a klases audzēkņi un skolas līdzpārvaldes aktīvisti brauca ekskursijā uz Sinevillu, un skolā uz “Tēju pie direktores ” bija aicināti 11.L klases audzēkņi. Lasīšanas process noritēja gan brauciena laikā, gan direktores kabinetā.

Liepājas vakara /maiņu/vidusskolā 9. un 12.klašu audzēkņiem izskanējis Pēdējais zvans. 6 audzēkņi saņēma Gada klases labākā audzēkņa diplomu un 15 audzēkņi saņēma atzinības rakstus par APU uzvedības noteikumu ievērošanu un  aktivitāti skolas sabiedriskajā dzīvē.
Dāvidam Oļševskim tika pat trīs raksti. APSVEICAM!

Audzēkņu Līdzpārvaldē skolotājas Aija Dzintares vadībā visaktīvāk darbojas:
Santa Cicene /11.b.
Krista Smirnova /11.b/
Artūrs Jaunkauskis /12.b/
Kitija Einberga /10.b/
Dāvids Oļševskis /12.a/
Elīna Teivāne /12.a/
Kristīne Gunika /10.b/

1.Pateicības raksts Artūram Jankauskim /12.a/- pārstāv skolu Liepājas Skolēnu Domē

2. Atzinības rakstu skolai ieguva Santa Cicene /11.b/, uzņemot filmu par skolu.

Liepājas vakara (maiņu) vidusskola piedalījās AS “Grindeks” fonda “Zinātnes un izglītības atbalstam” laureātu salidojumā, kuru rīkoja Liepājas A.Puškina 2. vidusskola 5.aprīlī.

Fot: 1. Direktore Alla Matvejeva saņem Grindeks sertifikātu.

2.  10.a klases audzēknes piedalās salidojuma noslēguma konferencē Ilva Limbaite, Kristīne Sevčuka.

Liepājas dzimšanas dienā esam sadevušies rokās

 

Pilsētas zinātniski pētniecisko darbu lasījumi

Pilsētas zinātniski pētniecisko darbu lasījumos no mūsu skolas piedalījās audzēkņi ar saviem darbiem:
12.B Santa Beitmane un Kristiāna Bajāre-  saņēma pateicību par dalību.
12.B Artūrs Jankauskis- ieguva 2.vietu vēstures sekcijā,
12.A Dāvids Oļševskis- ieguva 1. vietu veselības zinātnes sekcijā.
Mēs ļoti lepojamies ar audzēkņu darbu un izsakām pateicību  skolotājām: Lāsmai Šēnerei, Janai Leipcigai, Ļubovai Spiridonovai.

Izstāde “Ražots Liepājā”

Skolotājas sveic savus audzēkņus mīlestības dienā

Labāko skolas audzēkņu godināšana

Liepājas vakara /maiņu/ vidusskola organizē piektdien, 11.janvārī plkst.14.00 svinīgu  pieņemšanu pie direktores restorānā “Okars” Europa City Amrita  Hotel.
Uz tikšanos tiek aicināti 11 paši labākie skolas audzēkņi, kuri 1.pusgadā mācījušies uz labām un teicamām sekmēm un guvuši uzvaras olimpiādēs.
10.klase: Kristīne Sevčuka, Ilva Limbaite, Vaida Kupše;
11.klase: Tatjana Jemeļjanova,Jūlija Momgaude, Rūta Zērvēna, Sanita Berezina:
12.klase: Zane Saldeniece, Anna Birze, Guna Timošenko, Artūrs Jankauskis.

Pieņemšanā audzēkņi tiks godināti, saņemot īpašu skolas dāvanu un muzikālu apsveikumu.

1.rindā no kreisās uz labo:  Alla Matvejeva- direktore gatavojas pasniegt skolas pildspalvas zilā cerību krāsā;
Guna Tinošenko/12.B/, Zane Saldeniece/12.A/.
2.rindā no kreisās uz labo: Santa Cicene- audzēkņu līdzpārvaldes prezidente/11.b/, Sanita Berezina /11.L/

 

Apsveicam Artūru Jankauski ar augstiem sasniegumiem konkursā!

Gadā ir viena mums visiem kopīga dzimšanas diena, šai dienai noteikti piemīt vienotības spēks. Latvija – tie esam mēs visi kopā!

Vēlu ticību, mīlestību, saliedētību un sauli šajā dienā!

Sveicu Latvijas 94.dzimšanas dienā!

Direktore Alla Matvejeva

 

Eiropas dienasgramata

Tajā pieejama visa informācija par Eiropas Savienību un tās politiku, kas ir īpaši svarīga 15-18 gadus veciem jauniešiem, piemēram, informācija par studijām ārvalstīs, patērētāju tiesībām, vides aizsardzību un veselības jautājumiem. Skolēni var uzzināt, piemēram, par savām tiesībām, kas uz viņiem attiecas, kad viņi sērfo intemetā, vai par to, ka, zvanot no ārvalstīm, ir jāņem vērā viesabonēšanas tarifi.

http://ec.europa.eu/consumers/europadiary/

 

10. klases iesvētības 

7.novembrī skolā norisinājās pasākums “FUKŠCĀĻI”- par godu 10.klašu audzēkņiem. Piedalījās visas 10.klases ar priekšnesumu, atjautības uzdevumu risināšanu un svinīgo zvērestu. Savus audzēkņus sveica skolotāji ar dziesmu “Cāļus skaita rudenī”. Ballīte izdevās!

Sveicam Gada skolotāju Ingu Ekuzi!!!

Liepājas vakara (maiņu) vidusskola ir viena no 25 Latvijas skolām, kuras darbojas ESF projekta “Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei“ programmā „Atbalsts pozitīvai uzvedībai”.

 Programmas īstenošanā iesaistās visa skola: pedagogi, darbinieki, audzēkņi, vecāki un pašvaldības institūciju darbinieki.

Viens no darbības mērķiem: sekmēt vienotas izpratnes veidošanos par pozitīvu uzvedību skolā un attīstīt vienotu sistēmu pozitīvas uzvedības veicināšanai.

Programmas īstenošanas pamatā ir sociālais modelis, kurš balstās uz izpratni, ka šķēršļi mācīšanās procesam un līdzdalībai var eksistēt vidē vai rasties apkārtējo cilvēku, politikas, likumu, izglītības un citu iestāžu, sociālo un ekonomisko apstākļu mijiedarbības rezultātā.

Ieviešot APU programmu, skolā uzlabosies audzēkņu mācību motivācija un darba rezultāti.

Skolas uzdevums: uzlabot sadarbības kvalitāti, lai nodrošinātu lielāku atbalstu jauniešiem izglītības un attīstības procesā.

Pirmo reizi būs skatāms jauns televīzijas raidījums par skolas dzīvi „Es un skola”

Sestdien, 29. septembrī plkst. 11.00, pirmo reizi LTV1 ēterā būs skatāms jauns televīzijas raidījums „Es un skola” ar reportāžām no Latvijas skolām un ar sabiedrībā zināmu cilvēku skolas gaitu pieredzes stāstiem. Raidījums tapis ar mērķi ne vien atspoguļot aktualitātes skolas sienās, bet arī diskutēt par problēmsituācijām un meklēt tām risinājumus. 

Plašāka informācija: preses relīze


9. a klases projekts „Stāds savai skolai”


Liepājas vakara (maiņu) vsk. projektu dienās 9.A klase (audzinātāja Ina Grundmane) izvēlējās projekta tēmu „Koki kā apzaļumošanas elements”, jo ļoti vēlējāmies, lai mūsu pagalms kļūtu zaļāks un skaistāks. Šā projekta ietvaros skolas pagalmā iestādījām 5 kociņus: 3 bērzus, ozolu un kļavu, bet tas bija par maz plašajam skolas pagalmam.

Tad uzzinājām, ka ir iespēja piedalīties Stādu audzētāju biedrības sadarbībā ar žurnālu „Ilustrētā junioriem” rīkotajā konkursā „Stāds savai skolai”, kur kā balvas labākajiem projektiem bija iespēja iegūt savus izvēlētos stādus skolas pagalma apzaļumošanai. Šā gada 2. martā izstrādāto projektu pa pastu nosūtījām konkursam un jau 2. aprīlī saņēmām e-pastā apsveikumu, ka esam ieguvuši balvu (stādus no kokaudzētavas „Īve”) un uzaicinājumu piedalīties šā gada 5. maijā Stādu parādē – Siguldā. Starp citu konkursam bija iesniegti vairāk kā 70 darbi. Šā gada 7. maijā aizbraucām uz kokaudzētavu „Īve”, kuras darbinieki bija ļoti pretimnākoši – iepazīstināja mūs ar dažādām stādu šķirnēm un to kopšanu. Uz skolu atvedām savu iegūto balvu (15 tūju stādus). Bijām ļoti, ļoti laimīgi, ka varēsim mūsu mīļās skolas pagalmu padarīt krāšņāku… Tālāk 8. maijā sekoja stādīšana un zupas vārīšana.

Vairāk informācijas par konkursu: www.staduparade.lv

Liepājā notika Kurzemes pirmā tālmācības konference

Piektdien, 30. martā, pēc Liepājas vakara maiņu vidusskolas iniciatīvas Liepājas 15. vidusskolā notika pirmā tālmācības konference “Tālmācība – virtuālā realitāte”, uz kuru pulcējās ap 50 vakarskolu vadītāji un pedagogi no visas Kurzemes, lai dalītos pieredzē un apmainītos idejām par inovāciju ieviešanu tālmācības procesā.

Konferences dalībniekus neklātienē virtuāli sveica Domes priekšsēdētāja vietniece Silva Golde: “Šodien notikumi pasaulē ienes arī pārmaiņas izglītības sistēmā, tāpēc mums jāiet līdzi laikam, piedāvājot arvien jaunas tehnoloģijas skolēnu apmācības procesā, tajā skaitā tālmācību.”

Kā uzsvēra Golde, nav svarīgi, kur skolēns mācās, bet kā viņš mācās, tāpēc apsveicami, ka Latvijā un Liepājā pieaug pieprasījums arī pēc tālmācības, kas ir jauna iespēja skolām piesaistīt vairāk skolēnu šajā demogrāfiski sarežģītajā laikā.

Liepājas Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova atzinīgi novērtēja Liepājas vakarskolas komandas ideju aicināt kopā Kurzemes skolas, kas strādā ar tālmācības programmām un apmainīties ar labāko pieredzi un idejām. Viņa arī atzina, ka laiki mainās, taču dzīvais kontakts „pedagogs-skolēns” vienmēr būs un paliks.

Savā skatījumā par izglītības vides aspektiem dalījās Liepājas Universitātes pasniedzēja Aira Klampe. Liepājas vakara/ maiņu vidusskolas direktore Alla Matvejeva iepazīstināja ar tālmācības vēsturi, kurai pirmsākumi meklējami jau 1728. gadā, kad skolotājs Kalebs Filips piedāvāja zināšanas, studiju materiālus vienu reizi nedēļā nosūtot pa pastu.

Savā pieredzē dalījās Jūrmalas, Tukuma, Saldus un Ventspils vakara vidusskolu vadītāji. Liepājas 15 vidusskolas skolotājs Pāvels Jurs pastāstīja par savas skolas pieredzi tālmācības uzsākšanā, bet Liepājas vakara/maiņu vidusskolas tālmācības programmas koordinatore Marina Kazakeviča dalījās savās atziņās par tālmācības aktuāliem aspektiem.

Liepājas vakara/maiņu vidusskolas audzēkne Gita Novada izstāstīja savu veiksmes stāstu, kā viņa nonākusi līdz lēmumam par tālmācības apguvi un pauda gandarījumu par iespēju turpināt apgūt vidējo izglītību arī dzīvojot mājās un auklējot bērniņu.

Kā zināms, Liepājā tālmācība ieviesta kopš 2010. gada un šobrīd to apgūst pavisam 85 audzēkņi trijās skolās – Liepājas 2. vidusskolā, !5. vidusskolā un Liepājas vakara/maiņu vidusskolā. Tālmācība kļūst arvien pieprasītāka to latviešu vidū, kuri dzīvo un strādā ārzemēs, bet vēlas iegūt vidējo izglītību Latvijā. Tālmācība tagad pieejama arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kuriem ir iespēja mācīties mājās.

Konferences otrajā daļā notika darbs grupās, apmainoties pieredzē par labāku tālmācības darba organizāciju.
 Gunta Jākobsone, sabiedrisko attiecību speciāliste, www.rekurzeme.lv

30.03.2012.

Liepājas vakara (maiņu) vidusskola izsaka pateicību A/S „Liepājas papīrs” par atbalstu tālmācības konferencei ar kancelejas precēm!

 

 

Mudinājums mācīties vēl labāk

Liepājas vakara  (maiņu) vidusskolā ir tradīcija sumināt labākos audzēkņus. Skolas direktore Alla Matvejeva sacīja: “Mācīties vakarskolā gudrības un vēl arī strādāt, rūpēties par ģimeni nebūt nav viegli.

Tāpēc ir svarīgi, ka varam pamudināt savus skolēnus turpināt gūt sekmes mācībās.” Uz pieņemšanu pie direktores bija aicināti septiņpadsmit skolēnu. Par labām un teicamām sekmēm godināja Gitu Novadu, Gunu Timošenko, Santu Beitmani, Dagni Laumani, Zani Ozolu, Lailu Kapteini, Ilvu Štrausu. Audzēkni Dāvidu Oļševski uzslavēja ne tikai par labām un teicamām sekmēm, bet arī par labiem sasniegumiem skolas latviešu valodas olimpiādē un aktīvu dalību skolas avīzē. Labas angļu valodas zināšanas, piedaloties olimpiādē un tulkošanas konkursā, parādīja Agija Blumberga, Liene Āreniece, Violeta Siliņa un Niklāvs Sekačs. Klāvs Līdums savukārt piedalījās pilsētas vācu valodas daiļlasīšanas konkursā. Ne tikai labi mācās, bet arī aktīvi piedalās ārpusstundu darbā Annija Kozika, Artūrs Rombaks, Agnese Liene Ozola un Līga Briede.

Daina Meistere,
“Kurzemes Vārds”

16.01.2012


atpakaļ uz augšu

Comments are closed.