Sākums

Cien.vecāki un audzēkņi!

Mūsu iestādē 27.11.2015. pedagogi pievienojas Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības(LIZDA) vienas dienas brīdinājuma streikam. Ņemot vērā, ka pedagogi neveiks savus darba pienākumus, aicinām būt saprotošiem.

Skolā notiks ķīmija tikai 7.-9., 9.b klasēm.

Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolas skolotāju plānotā dienas kārtība š.g. 27. novembrī LIZDA rīkotajā streika dienā
Nr.p.k. LAIKS MĒRĶGRUPA PLĀNOTĀ AKTIVITĀTE ATBILDĪGĀ PERSONA
1. 9.30-11.55 9.B klase ķīmijas, vada I.Yarkina I.Ekuze
12.10-13.35 7.-9. klase ķīmijas, vada I.Yarkina I.Ekuze
2. 12.10-15.05 12.B klase videofilmas “RĪGAS SARGI“ skatīšanās I.Jurika
3. 10.00-13.00 skolotāju 1. darba grupa pašnovērtējuma veidošana skolas akreditācijai M.Oškāja
4. 13.00-14.00 Kolektīva sanāksme I.Jurika
5. 14.00-17.00 skolotāju 2. darba grupa pašnovērtējuma veidošana skolas akreditācijai I.Ekuze; I.Jurika

Vēstule izglītojamo vecākiem

vecakiemsveiciens

Lāčplēša dienas lāpu gājiens

11. novembrī Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolas audzēkņi kopā ar skolotājām A. Burkevicu, A. Dzintari, M. Oškāju, L. Šēneri un S. Vītolu piedalījās tradicionālajā Lāčplēša dienas lāpu gājienā, godinot Brīvības cīņu dalībniekus, kuri tālajā 1919.gadā izcīnīja Latvijas brīvību – uzvarēja Rietumkrievijas brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku.

Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolas audzēkņi un pedagogi kopā ar pilsētas mēru U. Sesku un viņa vietnieku G. Ansiņu Čakstes laukumā pirms lāpu gājiena.

Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolas audzēkņi un pedagogi kopā ar pilsētas mēru U. Sesku un viņa vietnieku G. Ansiņu Čakstes laukumā pirms lāpu gājiena.

Filma “Latvijas valsts simboli”

Projekta “Bridge to the Heart” aktivitātes Kulkuri tālmācības centrā Helsinkos, Somijā

Programmas Nordplus finansētā sadarbības projekta “Bridge to the Heart” ietvaros 6 skolas pārstāves: A. Matvejeva, I. Ekuze, A. Burkevica, S. Vītola, L. Šēnere un G. Zara kopā ar projekta sadarbības partneriem no Ozo ģimnāzijas Viļņā un Sondoras proģimnāzijas Šauļos, Lietuvā,  27. – 29.10. viesojās Kulkuri tālmācības centrā Helsinkos, Somijā.

12063319_430988107094871_8568185099803078985_n

karjeras nedēļa 2015

Karjeras nedēļa 2015

Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas. Tāpat jaunieši var piedalīties radošajās darbnīcās un konkursos, kā arī laimēt balvas. Šogad Karjeras nedēļas vadmotīvs ir “Atver profesijas durvis!”, galveno uzmanību veltot nākotnes profesijas iepazīšanai radošā un atraktīvā veidā.

Karjeras nedēļu no 12. līdz 16. oktobrim organizē VIAA sadarbībā ar Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībām un izglītības pārvaldēm. To atbalsta Eiropas Komisijas programma Erasmus+ Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkla Euroguidance ietvaros.

Šogad Karjeras nedēļa norisināsies vienlaikus 19 Latvijas pilsētās un novados: Rīgā, Cēsīs, Jelgavā, Jēkabpilī, Gulbenē, Kuldīgā, Liepājā, Ventspilī, Rojā, Rēzeknē, Daugavpilī, Valmierā, Alūksnē, Saldū, Ogrē, Lielvārdē, Talsos, Dagdā un Preiļos.

Pasākumu programmu Liepājas pilsētā skatiet šeit- www.viaa.gov.lv/karjeras_nedela.

Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolas karjeras nedēļas pasākumu programma.

Karjeras nedēļas programma

Veiksmi un izdošanos mums visiem vēlot,

Karjeras konsultante Solvita Vītola

APSVEICAM!!

Skolotāja Meldra Oškāja

“GADA SKOLOTĀJS LIEPĀJĀ, 2015″

par mūža ieguldījumu izglītībā

Meldra ir skolotāja divi vienā – pedagogs profesionālis darbā ar talantīgajiem un “ikdienas” audzēkņiem. Kompetenta, vieda un atvērta, mentors pedagogiem, pozitīvi noskaņota, atraktīva. Ar lielām darba spējām. Skolotājs pēc aicinājuma.

Foto no Rekurzeme.lv.

“Attieksme pret darbu ir apbrīnas vērta, jaunajiem pedagogiem ir ko pamācīties… atraktivitāte, entuziasms, dzīves prieks, enerģiskums.”- tā par Meldru Oškāju izsakās kolēģi.

Meldras Oškājas 40 gadu pedagoģiskais stāžs un 15 gadu uzticīgais darbs Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolā ir būtisks mūža ieguldījums gan jaunās paaudzes, gan pieaugušo cilvēku audzināšanā un izglītošanā.

Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolā skolotāja Meldra Oškāja strādā par latviešu valodas un literatūras skolotāju no 1999. gada, ir ieguvusi 3. pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpi latviešu valodā un literatūrā un maģistra grādu izglītības darba vadībā. No 2000. – 2010. gadam un šobrīd skolotāja papildus veic direktores vietnieces audzināšanas jomā pienākumus un līdz šim brīdim efektīvi vada klašu audzinātāju metodisko komisiju, par ko vairākkārt saņēmusi skolas pateicības par kvalitatīvu darbu.

Meldra Oškāja ir veiksmīga klases audzinātāja, kura prot motivēt, atbalstīt, palīdzēt karjeras izvēlē. Viņas audzināmās klases vienmēr ir novērtējušas skolotājas komunikācijas prasmes, emocionālo atbalstu un kolektīva plecu. Skolotāja ir apguvusi sociāli emocionālās audzināšanas kursu, lai varētu atbalstīt sociālās atstumtības riskam pakļautos jauniešus. Viņa aktīvi darbojas skolas atbalsta (APU) komandā. No 2010. gada Meldra Oškāja aktīvi iesaistās skolas vēstures izpētē un veido skolas muzeju, kurā turpina ieguldīt savu laiku līdz šim brīdim.

KAMPAŅA Worlds Best News

24. septembrī Latvijā tieka organizēta starptautiska kampaņa Worlds Best News. Šobrīd World Best News kampaņā ir iesaistījušās 12 organizācijas un institūcijas dažādās Latvijas vietās.

Akcija „Pasaule kļūst labāka” ir viens no Ārlietu ministrijas un Latvijas Platformas attīstības sadarbībai (LAPAS) organizētajiem Eiropas gada attīstībai pasākumiem, kura mērķis ir informēt sabiedrību par ES un tās dalībvalstu attīstības sadarbības politiku un tās rezultātiem, kā arī skaidrot ieguvumus visām iesaistītajām pusēm. Eiropas gada attīstībai mājaslapa: https://europa.eu/eyd2015/lv.

 Šajā kampaņā piedalījās Liepājas vakara /maiņu/ vidusskola. Plašāka kampaņa notika Rīgas ielās, bet dažādās vietās Liepājā /pie skolas, pilsētas centrā, Rožu laukumā notika /Worlds Best News / Pasaule Kļūst Labāka pasākumi, kuru laikā cilvēkiem tika dalītas avīzes ar labākajām ziņām par pasaules progresu un attīstību, un Latvijas lomu tajā. Līdz ar avīzes izplatīšanu aicinājām cilvēkus parakstīties par petīciju, kas prasa ANO līderiem pielikt īpašas pūles nākamo ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanā.

Skola kampaņā iesaistījās, pateicoties sadarbībai ar Latvijas Pieaugušo izglītības apvienību un biedrību LAPAS /Latvijas platforma attīstības sadarbībai/, kuras viens no uzdevumiem: organizēt un aktīvi iesaistīties Latvijas iedzīvotāju informēšanas un izpratnes veicināšanas pasākumos par attīstības sadarbības nepieciešamību un aktualitāti

Kampaņas pasākumā Liepājā piedalījās Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolas dažādu klašu /7.-11. klasei/ audzēkņi, kuri gāja no skolas uz pilsētas centru un Rožu laukumu, dalot avīzes.

Skolas direktore Alla Matvejeva bija atbildīga par kampaņu Liepājā. Viņa saka: “Svarīgi, ka avīžu dalīšana ir pēc iespējas košāka, atraktīvāka, redzamāka plašam cilvēku lokam. Audzēkņi bija ģērbušies krekliņos ar skolas simboliku un izdekorējušies ar kampaņas atribūtiku: nozīmītēm, zīmuļiem, lielām papīra spuldzēm, kas simbolizē gaismu. Noslēgumā visi tika aicināti uz kopīgu saldumu cienastu un fotografēšanos, lai fotogrāfijas varētu pievienot petīcijai un nosūtīt uz ANO post-2015 samitu Ņujorkā”.

ANO post-2015 samits, kurš notiks no 25. līdz 27. septembrim Ņujorkā. Samita laikā plānots formāli apstiprināt jauno pasaules ilgtspējīgas attīstības ietvaru nākamajiem 15 gadiem, tādējādi aizstājot pašreizējos Tūkstošgades attīstības mērķus. Latviju post-2015 samitā pārstāvēs Valsts prezidents Raimonds Vējonis un ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs.

Šim ANO samitam vakar vakarā tika nosūtīti paraksti par petīciju un fotogrāfijas.

Kampaņas laikā 7.-11 .klašu audzēkņiem bija iespēja attīstīt saskarsmes prasmes, pārbaudīt uzdrīkstēšanos, jo bija jāuzrunā svešie garāmgājēji. Protams, ka ne katrs garāmgājējs bija labvēlīgi gatavs uzklausīt. Kampaņas laikā tika dāvinātas avīzes. Uzdāvināti vairāk nekā 200 avīžu eksemplāri un savākti 90 paraksti. Jauniešiem šī parakstu vākšana izvērtās kā sacensība.

Dalībniece Ieva /11.B./ pēc pasākuma raksta: “Par šodienas pasākumu varu teikt tikai pozitīvas domas, jo man ļoti patika tas, ko es šodien darīju no visas sirds. Iznēsāt avīzes “ Pasaule kļūst labāka”, un pastāstīt cilvēkiem par petīciju pret nabadzību, nevienlīdzību un bīstamām klimata izmaiņām. Ne visi cilvēki bija atsaucīgi, bet lielākā daļa bija saprotoši, uz ko mēs aicinājām. Daudzi piekrita un parakstījās par petīciju, lai pasaule kļūtu labāka. Tas bija prieka un saviļņojuma pilns brīdis. Esmu gandarīta, un es lepojos, ka varēju piedalīties šāda veida starptautiskā kampaņā ”Worlds Best News”, jo es ieguvu pieredzi un emocijas pēc šāda pasākuma ir neaprakstāmi lieliskas.

Kampaņa notika 24. septembrī, plkst. 13.00-15.00

Atbildīga par norisi skolas direktore Alla Matvejeva

Starptautiska kampaņa “Worlds Best News”

24. septembrī Latvijā tiek organizēta starptautiska kampaņa Worlds Best News. Šajā kampaņā pieteikusi piedalīties Liepājas vakara /maiņu/ vidusskola. Plašāka kampaņa notiks Rīgas ielās, bet dažādās vietās Liepājā /pie skolas, pie Olimpiskā centra, Rožu laukumā /notiks Worlds Best News / Pasaule Kļūst Labāka pasākumi, kuru laikā cilvēkiem tiks dalīta avīze ar labākajām ziņām par pasaules progresu un attīstību, un Latvijas lomu tajā. Līdz ar avīzes izplatīšanu aicināsim cilvēkus parakstīties par petīciju, kas prasa ANO līderiem pielikt īpašas pūles nākamo ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanā.

Kampaņas pasākumos 24. septembrī Liepājā piedalīsies 10 vakara /maiņu/ vidusskolas audzēkņi, kuri ies no skolas uz Olimpisko centru un Rožu laukumu, dalot avīzes. Noslēgumā visi tiks aicināti uz kopīgu fotografēšanos, lai fotogrāfijas varētu pievienot petīcijai.

PETĪCIJA “Tava pasaule. Tava izvēle.”

Kampaņa notiks 24. septembrī, plkst. 13.00-15.00

Atbildīga par norisi skolas direktore Alla Matvejeva

izm _vienkarss_bez_laukuma_rgb_v_lv-39 logo_LVMV_3

15. septembrī, noslēdzot projekta „Personības pilnveides radošās darbnīcas meistarklases” 7. aktivitāti, projektā iesaistītie skolas audzēkņi kopā ar Liepājas cirka studijas „BEZTEMATA” māksliniekiem uzstājas Vaiņodes internātpamatskolā ar  jaunizveidoto „Talantu šovu”. Pasākuma mērķis  bija  sagādāt prieku un  sniegt pozitīvas emocijas Vaiņodes internātpamatskolas skolēniem.  Projektā iesaistītie jaunieši demonstrēja nodarbību ietvaros apgūtās prasmes cirka mākslā.  Cirka „radošajā darbnīcā”, jaunieši, ne tikai apguva dažādus cirka žanrus, bet caur aktīvas mācīšanās un spēles metodēm, audzēkņi mācījās sadarboties, attīstīt radošumu, fiziskās prasmes un personības īpašības.

Vaiņodes internātpamatskolā mūsu uzņēma ļoti viesmīlīgi, šova skatītāji bija sajūsmā par iestudēto uzvedumu.  Pēc pasākuma un labi padarīta darba, kopīgi dzērām tēju un baudījām kliņģeri.

Projekta vadītāja Solvita Vītola

Apliecinājums

izm _vienkarss_bez_laukuma_rgb_v_lv-39 logo_LVMV_3

10. septembrī, plkst. 17.00 pie ostas Promenādes skatuves mūsu skolas jaunieši rīkoja un piedalījās  „Talantu šovā”.  Pasākums norisinājās   Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas īstenotā  projekta „Personības pilnveides radošās darbnīcas meistarklases” ietvaros, ar  Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma atbalstu.

 Gatavojoties pasākumam,  jaunieši darbojās dažādās mākslas  meistarklasēs.  Cirka radošo meistarklasi   jauniešiem vadīja Liepājas cirka studijas „BEZTEMATA” mākslinieki Inga Kreicburga un Andris Kreicburgs, ar mērķi, lai  rosināt  kultūras daudzveidības izpratnes veidošanos, sociālo prasmju un radošā potenciāla attīstīšanu jauniešiem. Mūzikas radošajā darbnīcā „perkusionistu ritmi”,  jauniešu darbību vadīja draugu kopas “Trans – cen-den-tālē” apvienības līderis Didzis Šķila. Kopā ar muzikāli ritmiskās draugu apvienības “Trans-cen-den-tālē” mūziķu palīdzību tika izveidots muzikāls, ritmisks priekšnesums, kas tika atrādīts „Talantu šovā”.

15. septembrī, ar iestudēto „Talantu šovu”, projektā iesaistītie jaunieši ar Liepājas cirka „BEZTEMATA” māksliniekiem uzstāsies Vaiņodes internāta pamatskolā.

Projekta dažādās aktivitātes un mākslinieku vadītās meistarklases  jauniešiem nodrošināja  iespēju caur aktīvu mācīšanos apgūt jaunas iemaņas ar mūzikas un mākslas palīdzību,  kas rosinās jauniešus uz pašiniciatīvu, lai sasniegtu sevis izvirzītos mērķus.

Projekta vadītāja Solvita Vītola

izm _vienkarss_bez_laukuma_rgb_v_lv-39 logo_LVMV_3

Projekts „Personības pilnveides radošās darbnīcas meistarklases”

Liepājas vakara (maiņu) vidusskola 8. septembrī uzsāka īstenot projektu „Personības pilnveides radošās darbnīcas meistarklases” ar  Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma atbalstu.

Projekta aktivitātēs norisināsies no 8.- 15. septembrim, kurās  būs iesaistīti 12 jaunieši, kuri pārstāv Liepājas vakara (maiņu) vidusskolu un  Liepājas bērnunama jauniešu māju „Namiņš”. Projekta galvenais mērķis ir nodrošināt  jauniešu iesaistīšanos pašiniciētās personības pilnveides radošajās meistardarbnīcās un  neformālās mācīšanās aktivitātēs, sniedzot ieguldījumu jauniešu personiskajā attīstībā, veicinot sociālo iekļaušanu un aktīvu pilsonisko apziņu.

Ar Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienības “Jauniešu māja” atbalstu pirmā projekta diena 8. septembrī  norisinājās Jauniešu mājā.  Interaktīvas nodarbības par tēmu „Brīvprātīgais darbs un tā iespējas personības izaugsmē”, gan CV radošo darbnīcu Brīvprātīgais ceļojums vadīja Staņislavs Babibns no organizācijas „Radi vidi pats” un Jauniešu mājas projekta vadītājs Roberts Grundmanis. Jauniešiem bija iespēja apgūt zināšanas un prasmes par neformālās izglītības pamatprincipiem, personības pilnveidi, esošo spēju apzināšanu un komandas darbu. Pēcpusdienā jaunieši darbojās  mūzikas radošajā darbnīcā „Perkusionistu ritmi”. Šajā meistarklasē  jauniešu darbību vadīja draugu kopas “Trans – cen-den-tālē” apvienības līderis Didzis Šķila ar grupas mūziķiem.

Trešdienas rītu projektā iesaistīti jaunieši iesāka  ar personības izaugsmes treneri Ilzi Jēči  „Labo sajūtu laboratorijā”.  Bet  pēcpusdienā jaunieši aktīvi darbojās Liepājas cirka studijas „BEZTEMATA” radošajā darbnīcā, lai sagatavoties „Talantu šovam”.,  kurš paredzēts 10. septembrī  pie ostas Promenādes  skatuves.

Projekta vadītāja Solvita Vītola

izm _vienkarss_bez_laukuma_rgb_v_lv-39 logo_LVMV_3

4.septembrī, skolas pagalmā norisinājās projekta “CITĀDĀK” 3.aktivitāte – sporta diena “Simulācijas spēle “Pārvarēt purvu”.

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros, un tā galvenais uzdevums ir iesaistīt dažādās aktivitātē sociālā riska grupas jauniešus, lai palīdzētu viņiem sagatavoties darba tirgum. Projekts “Citādāk “tika aizsākts šā gada 31.jūlijā. Tā mērķis ir ieinteresēt un aktivizēt jauniešus jēgpilnai un veselīgai brīvā laika pavadīšanai kā arī motivēt socializēties.

Projekta grupas dalībnieki – 4 jaunieši no bērnu nama un 8 Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas audzēkņi projekta realizēšanas laikā ir papildinājuši prasmes sadarboties komandā, mobilizēties neikdienišķās situācijās, komunicēt un izdzīvot bez komforta. Nododot šīs prasmes saviem skolas biedriem un draugiem , projekta dalībnieki ceļ savu pašapziņu un paplašina savu konkurētspēju izglītības un darba tirgū.
4. septembrī norisinājās pēdējā projekta aktivitāte skolā, kurā projekta jaunieši bija tiesneši un rādīja savas iegūtās prasmes.

Pasākumā jaunieši imitēja situāciju un ar dažādiem palīglīdzekļiem pārbaudīja savas līderisma, komandas un koncentrēšanās prasmes nestandarta situācijā.

Sporta dienu koordinēja spēļu treneris Agnis Gaulis un skolotāja Gunta Zara. Tiesneši un koordinator novērtēja un apbalvoja komandas kā arī tika pasniegtas individuālās nominācijas, piemēram – attapīgākais, izpalīdzīgākais, komunikablākais, jo projekta galvenais mērķis bija attīstīt un pilnveidot tieši šīs prasmes.
Paldies visiem, kuri iesaistījās sporta dienā.
Kopā bija jautri, interesanti un izglītojoši!

1_sept2015

 

 

 

Izmanto iespēju – nāc un pievienojies!

reklamaVV2015./2016. m. g. iesniegums

2015./2016. m. g. iesniegums PAMATSKOLAI zem 18 vecākiem

Skolas pieņemšana jaunajam mācību gadam

Skolu pieņemšanas komisijas tikšanās ar Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolas direktori Allu Matvejevu. Plašāk par skolas pieņemšanu sadaļā Publicitāte.

pienemšana

Projekts “Citādāk”

izm _vienkarss_bez_laukuma_rgb_v_lv-39 logo_LVMV_3

31. jūlijā skola uzsāka realizēt projektu “Citādāk”, kurš tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros un tajā ir iesaistīti 12 jaunieši, kuri pārstāv Liepājas vakara (maiņu) vidusskolu, Liepājas bērnunamu un Liepājas internātpamatskolu. Projekta galvenais mērķis ir nodrošina gan šo jauniešu iesaistīšanos dažādās pašiniciētās aktivitātēs, gan līdzdalību vietējos un reģiona līmeņa demokrātijas procesos.

 • Projektā ir paredzētas 3 aktivitātes, no kurām pirmā notika 31. jūlijā un 1. augustā. Jaunieši kopā ar Rekrutēšanas un Jaunsardzes centra instruktoriem un  Liepājas jaunsargu vienības vadītājiem Vari Jansonu un Pēteri Rudzinski  devās nakts pārgājienā, kurā  attīstīja prasmes strādāt komandā, mobilizēt sevi  nestandarta dzīves situācijās kā arī  pilnveidoja individuālās personības kompetences : precizitāti, atbildību,  veiklību, izturību, attapību un stresa kontroli.
 • Pēc pārgājiena tā dalībniece Ieva Bojarčenko atzina: “Īstenībā bija jautri un ir iegūta jauna pieredze. Sapratu, ka lai arī cik grūti liekas, iesāktais ir jāpaveic līdz galam un nedrīkst pamest komandas biedrus.”

 Projekta vadītāja Baiba Bolšteina secināja: ”Liels prieks, ka jaunieši pēc pirmās aktivitātes ir pilnveidojuši problēmu risināšanas prasmes, komunikāciju spējas un  spēju mācīties vienam no otra, kas viņiem noderēs realizējot 2. un 3. projekta aktivitāti”

Projekta 2. aktivitātē, 19. augustā minētie 12 jaunieši tiksies ar Liepājas ielu vingrotājiem un kopīgā nodarbībā notiks  diskusija par aktīvu dzīves veidu un tā nozīmi dzīves kvalitātē.

Savukārt 3. aktivitātē, 4. septembrī  jaunieši organizēs Sporta dienu Liepājas vakara (maiņu) vidusskolā, kurā rādīs iegūto pieredzi nakts pārgājienā un nodarbībā ar ielu vingrotājiem.

Citādāk

 Pateicības raksts Inai Grundmanei par atbalstu karjeras programmas īstenošanu 2014./2015.m.g.

Ina

Pateicība par piedalīšanos brīvprātīgajā darbā

Lepojamies un sveicam ar panākumiem Renātu Pocjus!

 

 

 Pēdējā zvana diena

15. maija vakarā 9., 12.klases un skolotāji tradicionāli pulcējās skolas pagalmā, lai uzklausītu uzmundrinājuma vārdus pirms eksāmeniem, kā arī audzēkņi pateiktos skolotājiem par ieguldīto darbu un pacietību. Skolas direktore pasniedza  skolas beidzējiem dāvanas no Liepājas teātra, kā arī pateicības un atzinības rakstus par sasniegumiem mācībās un aktīvu darbību ārpusstundu pasākumos. Atskanēja zvans, kas aicināja uz pēdējo mācību stundu klasēs, ko sagatavoja 7.-8.un 11. klašu audzēkņi.

Pavasara ziedu smarža, prieks par padarīto un satraukums par gaidāmajiem eksāmeniem. Mēs, skolotāji un pārējie skolas audzēkņi, turēsim īkšķus, lai jums veicas eksāmenos un tiksimies izlaidumā!

Skolotāja Aija Dzintare

Ceļojums uz Ventspili

Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas labākie audzēkņi APU (atbalsts pozitīvai uzvedībai) projekta ietvaros no 10.l klases (audzinātāja Solvita Vītola) un 12.b klases (audzinātāja Meldra Oškāja) ieguva 1.pakāpes diplomus:,, Aktīvākā, uzņēmīgākā, atbildīgākā Gada klase”. Kā balvu klasēm tika piešķirta bezmaksas ekskursija uz Ventspils apskates objektiem.

Šī gada 12.maijā kopīgais brauciens īstenojās: uz Ventspils observatoriju ,IT Demo centru un Ventspils iespaidīgo  bibliotēku.

Observatorijā skatījāmies filmu „Ceļojums pa Saules sistēmu”, iepazinām  tuvākās un tālākas planētas, uzzinājām  par to eksistenci un izcelsmi.

Demo centrā iepazināmies ar  jaunākajiem tehnoloģijas  izgudrojumiem. Varējām izmēģināt tehnoloģijas pašiem, iedomājoties, ka esam uz Mēness, ka esam kosmonauti. Iespējas bija ļoti plašas un interesantas. Elpu aizraujoša ekskursija ar maniem, 12. b  klases biedriem un ar jautrajiem 10.l klases  audzēkņiem.

Apmeklējām  arī  Ventspils bibliotēku,  mani klasesbiedri izteicās ļoti pozitīvi:,,Šī jaukā pavasara diena tiešām bija izdevusies. Prieks par kopā pavadīto laiku ar klasesbiedriem un skolotājām, lai gan  mācību gads straujiem soļiem tuvojas beigām, mēs vēl vairāk satuvinājāmies. Visi apskates objekti,  kur mēs bijām, tiešām bija ļoti interesanti, un bija patīkami klausīties.”

„Tiešām no sirds prieks, kad bija iespēja uz Ventspili aizbraukt un pavadīt šo dienu ar savu “šūniņu”,”  izteicās Agnese.

Savukārt Paula teica:,, Katru reizi, kad aizbraucu uz Ventspili, ievēroju, ka tajā  ir daudz kas ,no kā Liepājai vajadzētu ņemt piemēru. Jaunā bibliotēkas ēka patiešām ir satriecoša, patīkami gaisīga. Kopumā uzskatu, ka ekskursija bija izdevusies.’’

Mēs visi bijām tik draudzīgi un atvērti, un kopīgais brauciens  paliks atmiņā ar savu pozitīvo attieksmi un atbalstu.

10.l un 12.b šīs ekskursijas ietvaros satuvinājās. Bija jauki pavadīta diena, smējāmies visu ceļu, braucām mājup, skatoties pēdējo Latvijas hokeja spēli .

Esam ļoti pateicīgi  skolas pedagogiem par motivācijas mērķi un to realizāciju.

10.l un 12.b klases  audzēkņu vārdā  vēlos pateikties visiem , kas bija ar mums šajā neaizmirstamajā , kopējā ceļojumā pirms noslēguma eksāmeniem.

12.klases abituriente Anarina Haritonova

Eiropas un Veselības diena

Mūsu skolā 7.maijā atzīmējām Eiropas dienu ar jaunu tradīciju. Naudas un veicināšanas balvas saņēma skolas Zelta un Sudraba liecību ieguvēji. Liepājas vakara(maiņu) vidusskolu beidzēju vidū ir daudz uzņēmīgu, jaunu cilvēku, kuri cenšas sasniegt dzīves nospraustos mērķus. Šādu veiksmes stāstu noklausījāmies arī šajā pasākumā, kur par sasniegto, savām interesēm un radošām izpausmēm pastāstīja skolas absolvente Ance Dinne, cerot, ka viņas aizrautība un enerģija mudinās darboties un neapstāties pie sasniegtā arī citus .

Pēc audzēkņu apbalvošanas skolas jaunieši un skolotāji devāmies uz pludmali, lai kustīgās un jautrās aktivitātēs ķertu jūras vēju un baudītu pavasara sauli pirms mācību gada noslēguma un eksāmeniem.

7maijsUzzini, pirms piekrīti darbam ārvalstīs!

Informatīvu nodarbību par tēmu „Mācību un darba iespējas Eiropas Savienībā”, trešdien, 6. maijā skolā  vadīja NVA EURES konsultants Andris Segliņš.

Skolas jauniešiem bija pieejama informācija un konsultācijas par nodarbinātības, darba meklēšanas un studiju iespējām Eiropā.  Interesenti varēja saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. Jaunieši tika   iepazīstināti   ar  aktuālu informāciju par darba tirgus situāciju Latvijā un citās Eiropas savienības valstīs, gan par nodarbinātības iespējām,  darba un dzīvošanas nosacījumiem Eiropas valstīs.

Karjeras konsultante Solvita Vītola

studijas ārzemēs

Eiropas Brīvprātīgā darba jaunieši aicina uz sadarbību!

Otrdien, 5. maijā  skolā viesojās Eiropas Brīvprātīgā darba jaunieši- Anissa Bouchta (Francija), Giulia Baccosi (Itālija), Tamas Berkovics (Ungārija) un Joao Sobral (Portugāle), kuri organizēs ērmirteņu darbnīcu vietējiem Liepājas  jauniešiem.

Jaunieši iepazīstināja ar sevi un aicināja skolas jauniešus pieteikties „Boltik Baik” ērmriteņu darbnīcā.

Uzziņa
Eiropas brīvprātīgais darbs ir Eiropas Savienības programmas ERASMUS+ mobilitātes projekts, kas 17 – 30 gadus veciem jauniešiem piedāvā iespēju apgūt jaunas iemaņas un prasmes, dodoties no divām nedēļām līdz 12 mēnešiem projektā uz kādu citu valsti, sedzot jaunieša ceļa izdevumus abos virzienos, kabatas naudu, dzīvesvietu, veselības apdrošināšanu un valodas kursus.
Ja kāds jaunietis vēlas pieteikties talkai vai vēlas uzzināt vairāk par Eiropas brīvprātīgo darbu, rakstiet evs@radividipats.lv!

Karjeras konsultante Solvita Vītola

  Skolas Padomes sēde

Skolas Padomes sēde notika ceturtdien, 30.aprīlī.

Darba kārtībā tika apspriesti svarīgi jautājumi: par zelta un sudraba liecību ieguvēju apbalvošanu ar naudas balvu, par uzvarētājklases apalvošanu ar ekskursiju uz Ventspils planetāriju 12.maijā, par skolas diskusiju , kas notiks 28.maijā.

Gatavojoties diskusijai, padomes sēdē tika veikts praktisks darbs, kura rezultātā izveidojām 3 kolāžas “Kādam jābūt vakarskolas audzēknim”- vecāku skatījumā, audzēkņu skatījumā un skolotāju skatījumā.

Fotogrāfijās redzams grupu darbs un rezultātu prezentācija.

 Liepājas vakara (maiņu) pašpārvaldei

pateicība par aktīvu darbošanos

Liepājas pilsētas pašpārvaldes pasākumos

Image (9)

Karjeras izglītības atbalsta pasākums 10. klasei

Šo gadu,  jau trešos mācību gadu mūsu skolā tiek realizēta karjeras atbalsta programma 10. klasē. Šīs programmas ietvaros  10. klases audzēkņi iepazina Valsts policijas darba specifiku un skolas  projekta darbā veica  2 pētījumus. Viens no pētījuma mērķiem bija noskaidrot, kuras vietas Liepājas pilsētā šķiet apdraudošas un drošas, gan noskaidrot lietas, kas uztrauc un neuztrauc pilsētas iedzīvotājus no drošības viedokļa. Savukārt, otra pētījuma mērķis bija noskaidrot narkotisko vielu  lietošanas izplatību sabiedrības vidū, kādi ir iemesli, cēloņi un sekas.

karjeras izglītības atbalsta pasākums

Aktīvākie 10. klases audzēkņi, 29. aprīlī,  Valsts policijas, Kurzemes reģiona pārvaldei, prevencijas nodaļas pārstāvjiem Gundegai Silatai un Gintam Briķim prezentēja abu pētījuma rezultātus. Policijas darbinieki atzinīgi novērtēja projekta darbā paveikto, gan ieteica, kā pētījumu  turpināt nākošo mācību gadu. Mērķis  ir noskaidrot sabiedrības, it īpaši jauniešu viedokli par būtiskām un aktuālām  problēmām, lai tālāk rastu risinājumu to novēršanai.

Pasākuma noslēgumā prevencijas policijas pārstāvjiem tika pasniegts pateicības raksts par atbalstu skolas karjeras programmas īstenošanā.

Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas karjeras konsultante Solvita Vītola

Radošā darbnīca  „Kādas lietas stāsts”

Liepājas vakara (maiņu) vidusskolā 22. aprīlī notika skolas Radošajās darbnīcās, kuras organizēja un ieteica skolotāji. Vienā no tām „Kādas lietas stāsts” audzēkņi apmeklēja Liepājas muzeju, kur iepazinās ar izstādes ”Dienvidkurzemes ļaudis, dzīve un darbs” ekspozīciju. Jaunieši atzina, ka bija interesanti uzzināt par senču, Liepājas tuvāko apkārtnes iedzīvotāju, dzīvesveidu, sadzīves un darba priekšmetiem, apģērbu, ikdienu un godu svinēšanu. Pēc izstādes apmeklējuma savas emocijas un uzzināto informāciju audzēkņi izmantos rakstot savu  radošo darbu „Kādas lietas stāsts”.  Skolotāja Aija Dzintare

10.L klases audzēknes  Undīnes Raudas domas:

Pasākums Citāda mācību diena, man šķiet, ļoti patīkama un izdevusies ideja.

Šis pasākums dod iespēju skolniekiem sasaistīt mācību procesu ar kaut ko interesantu un papildus izglītojošu, pietam ārpus skolas.

Man vislabāk patika pagrabstāvā izveidotā eksponātizstāde, tā bija ļoti tuva tā laika dzīvei,  ar visiem skaņas efektiem un, protams, ģidi, kura mācēja ļoti labi un interesanti pastāstīt par katru apskates vietu un objektu, tā nozīmi un pielietojumu.

Mīļš paldies jāsaka Liepājas muzeja darbiniekiem par izglītojošo ekskursiju, es labprāt ietu vēlreiz!!

radosumadiena2 radosumadiena1


Uzvedības noteikumi – tikumības tulkojums visiem saprotamā valodā (Bēkons F.)

Viens no aktuālākajiem jautājumiem skolā visos laikos ir bijis, kā uzturēt klasē tādu kārtību, lai skolēni varētu mācīties, bet skolotāji mācīt. Atbalstot skolēnu pozitīvu uzvedību, uzlabojas  viņa sekmes un sasniegumi. „Atbalsts pozitīvai uzvedībai” paredz vienotas sistēmas izveidi skolā, tā socializācijas programma, kas ietver skaidru un vienotu noteikumu formulēšanu skolā, pozitīvas uzvedības mācīšanu, iedrošināšanu un atbalstīšanu ikdienā, kā arī vienotu rīcību un loģisko seku piemērošanu noteikumu pārkāpumu gadījumos. APU (Atbalsts pozitīvai uzvedībai) palīdz pieaugušajiem skolā būt vienotiem savās prasībās, iemāca skolēniem, kā jāuzvedas (nevis kā nevajag uzvesties), kā arī dod skolēniem iespēju labi uzvesties (būt pieklājīgam un darīt labos darbus) un būt noderīgiem atbilstoši savām spējām.

Noslēgusies 2014./2015.m.g. 2.semestra pirmā puse. Apkopots arī APU  izdarītais. Kopumā skolotāji e-klases žurnālā ir atzīmējuši 2213 uzvedības ierakstus.

APU ieraksti

Veiksmīgākās izrādījās 9.a, 10.L, 12.b klases un 12.K klase.

APU ierakstu kopsavilkums

Individuāli jāuzslavē:

 • Gaiļus Kristina – 8.klase,
 • Vierpe Sentis – 9.A,
 • Čīčis Artūrs – 9.B,
 • Kristlība Ieva – 10.B,
 • Nikovska Monta – 10.L,
 • Šternberga Elīna – 11.B,
 • Strautiņš Guntis – 11.L,
 • Kinaša Līna – 11.K,
 • Birznieks Ainars – 12.A,
 • Matisons Jānis – 12.B,
 • Kvačadze Eteri – 12.K

etwinning

eTwinning seminārs skolotājiem 20.03. 

20. martā Liepājas vakara (maiņu) vidusskolā notika eTwinning 6 stundu tālākizglītības kurss “Ievads projekta vadībā’’, kuru vadīja lektore Ivita Steķe. Nodarbībā projektu vadības pamatus apguva 16 skolotājas no vakarskolas, Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas, PIKC Liepājas Valsts tehnikuma un Purmsātu speciālās internātpamatskolas.

eTwinning ir 2005. gadā izveidota Eiropas skolu kopiena, kā galvenā darbība Eiropas Komisijas eMācību Programmā, kura piedāvā platformu izglītības jomas darbiniekiem (skolotājiem, mācību pārziņiem, bibliotekāriem u.c.), kas strādā izglītības iestādēs kādā no Eiropas valstīm, lai iesaistītu tos komunikācijā, sadarbībā, projektu īstenošanā un pieredzes apmaiņā. eTwinning mērķis ir veicināt skolu sadarbību Eiropā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT). No 2014. gada eTwinning ir integrēts Eiropas Savienības izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programmā Erasmus+. eTwinning Centrālo atbalsta dienestu vada European Schoolnet – Eiropas izglītības ministriju starptautiska partnerība (tajā darbojas 30 izglītības ministrijas), kas popularizē izglītības inovācijas skolām, skolotājiem un skolēniem visā Eiropā. Nacionālajā līmenī eTwinning atbalsta 36 nacionālie atbalsta dienesti.

eTwinning izglītības darbiniekiem piedāvā profesionālās pilnveides pasākumus, profesionālu tālākizglītību skolotājiem, un tehnisku atbalstu platformas lietošanā, kas palīdz skolām vienkārši izveidot īstermiņa un ilgtermiņa starptautisku sadarbību par dažādām tēmām.

eTwinning Portāls (www.etwinning.net) ir galvenā tikšanās vieta un darba vide dažādām aktivitātēm. eTwinning portāls ir pieejams 26 valodās un tas skolotājiem nodrošina tiešsaistes rīkus, kuri palīdz atrast sadarbības partnerus, izveidot projektus, dalīties idejām, apmainīties pieredzē un uzsākt kopīgu darbu.

Citāda mācību diena ”Es tevi, izdzīvoju Liepāja”

13.03.Liepājas vakara (maiņu) vidusskolā notika citāda mācību diena ”Es tevi, izdzīvoju Liepāja”, kurā 7.-11. klašu audzēkņi prezentēja mācību gada laikā izstrādātos projektus, kas lielākoties, ņemot vērā Liepājas jubileju, bija saistītas ar mūsu pilsētu.

 12. a klases audzēkne Rita Maļina norunāja savu dzejoli ”Atzīšanās mīlestībā pilsētai”. Skolotāja Aija Burkevica lika aizdomāties par mūsu pilsētas savdabību un vēsturi. Ar galvenajām atziņām, strādājot pie ZPD tēmām, kas veltītas Liepājas vēstures izpētei-Liepājas ielu nosaukumiem un arhitektūrai, iepazīstināja 12. a klases audzēkne Kristīne Sevčuka un 12. a klases audzēkņa Ainara Birznieka darba vadītāja – skolotāja Gunta Zara.  Skolotāja Aija Dzintare lasīja fragmentus no audzēkņu radošajiem darbiem- veltījumiem mūsu pilsētai. Projektu skolotāja Inga Ekuze aicināja iesaistīties visus klātesošo prezentāciju izvērtēšanā. Ar Liepājas himnu ”Pilsētā, kurā piedzimst vējš” pacilājošā svētku noskaņojumā audzēkņi un skolotāji vēlēja pilsētai ilgu, attīstīties spējīgas un plaukstošas pilsētas mūžu. Daudz laimes Liepāja!

Projektu tēmas:

 • 9.a klase “Laikraksti Liepājā”
 • 7.-8. klase “Latvijas Bruņotie spēki”
 • 10.b klase “Narkotiku lietošanas izplatība sabiedrības vidū”
 • 10.b klase “Droša un nedroša vide”
 • 11.b klase Labo darbu nedēļa “No sirds uz sirdi”

Skolotāja Aija Dzintare

9.A klase

Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas izglītojamie un pedagogi

12. klašu Gredzenu pasākums 12.03.2015.

„Reiz dzīvoja kāds Mazs Princis uz planētas, kas bija tik tikko lielāka par viņu pašu, un viņam bija vajadzīgs draugs..”

12. martā 12.-o klašu audzēkņi  un pedagogi kopā ar Antuāna de Sent –Ekziperī ”Mazo Princi” ceļoja pa planētām, meklējot savējo– īsto. Mazais Princis, pametis dzimto vietu, dodas  draudzības, cilvēcīguma un mīlas meklējumos, ceļojuma beigās, nokļūstot pieaugušo pasaulē, viņš atrada spēku atgriezties uz savu planētu, pie savas mīlestības.

Tā 12. klašu audzēkņi, pedagogi, ceļojot ar Mazo Princi, arī pārdomāja, kura planēta ir visjaukākā, kur dzīvot. Kura tad tā ir?

Sevi tiesāt ir daudz grūtāk nekā citus. Ja tev izdosies sevi novērtēt, tad tu patiesi būsi gudrais…

Ceļojuma laikā katrs varēja padomāt par sevi.

No katra jāprasa tas, ko katrs spēj pildīt…

Divpadsmito klašu audzēkņi ir pavisam tuvu kādam no savas  dzīves mērķiem. Šajā kopā sanākšanas brīdī – Gredzenu pasākumā visi nonāca pie kopīgām atziņām – nekur nav tik labi dzīvot kā  uz savas planētas, savās mājās!  Un otra atziņa : „Īsti mēs redzam tikai ar sirdi. Būtiskais nav acīm saredzams. ..Tev vienmēr jābūt atbildīgam par tiem, ko esi pieradinājis”.

Lai mums visiem pietiek izturības, atbalstīsim cits citu un tiksimies kopīgā, svinīgā brīdī- izlaidumā!

12. b klases audzinātāja Meldra Oškāja

12A

12B 12K 20150312_zetona_vakars_002

Pateicība par jauniešu piedalīšanos brīvprātīgajā darbā

Š. g. 6. un 7. martā Lauris Pelnēns (10.B klase) un Agneses Gudēna (12.B klase) piedalījās piedalījās brīvprātīgajā darbā, nodrošinot uzņēmējdarbības izstādes “Ražots Liepājā” veiksmīgu norisi. Eksperte NVO un sabiedrības integrācijas lietās izsaka pateicību Laurim, Agnesei  un pedagogiem par ieguldījumu, atbalstot brīvprātīgo kustību Liepājā, kā arī par veiksmīgu sadarbību ar Liepājas pilsētas Domi.

pateicība "Ražots Liepājā"

Motivējoša lekcija „Kā kļūt veiksmīgam?”

3. martā skolā notika Biznesa vadības koledžas lektora J. Stabiņa vadīta lekcija vidusskolēniem „Kā kļūt veiksmīgam?”

Lekcijā bija apkopoti pasaulē veiksmīgu cilvēku pieredzes stāsti un atziņas, kā arī vairākas kreatīvās domāšanas tehnikas, kas audzēkņiem un skolotājiem lika aizdomāties par katra personīgās izaugsmes iespējām un, iespējams, palīdzēs izvēlēties studiju un karjeras virzienu. Tā bija īpaši izstrādāta, lai rosinātu vidusskolēnus aktīvi domāt par savām iespējām nākotnē un ļautu uz jau ierastajām lietām paskatīties no neierasta skatupunkta. Nodarbību saistošu padarīja gan tās saturs, kas daudziem klausītājiem lika aizdomāties par nākotni, gan atraktīvais pasniedzējs, kurš prata aizraut auditoriju ar savu stāstījumu.

stabiņa_lekcija

„Liepājas sporta laureāts-2014”

 23.02. Liepājas Latviešu biedrības nama zālē pasākumā ”Liepājas sporta laureāts-2014” Latvijas NBS komandiera R.Graubas parakstītu goda rakstu par piedalīšanos 100 km Lāpu skrējienā saņēma mūsu skolas 9. A klases audzēknis Igors Seņko, kurš  ir aktīvs Liepājas Vieglatlētikas kluba pārstāvis, un viņa hobijs ir  garās distances-pusmaratoni, maratoni.

IMG_4535

pateicība

Mīlas dzejas pēcpusdiena

13. februārī 14. kabinetā Valentīna dienas priekšvakarā notika mīlas dzejas lasījumi. Mūsu skolas audzēkņi  lasīja dzeju latviešu, krievu, vācu un angļu valodā. Klausījāmies Raiņa, Aspazijas, O.Vācieša , J.Gētes dzeju, kā arī Šekspīra un  krievu literatūras-20. gs. zelta laikmeta  daiļradi.

Skolas bibliotekāre N.Pirgača iepazīstināja ar mīlas dzejas izstādi no Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas krājumiem, bet pasākumu vadīja un dziesmas ģitāras muzikālā pavadījumā izpildīja Lauris Pelnēns(10.b) un Annija Stoņus (12.b).

Par telpas māksliniecisko noformējumu paldies jāsaka skolotājai Solvitai Vītolai, bet dzeju izvēlējās un audzēkņus piedalīties mudināja skolotājas- Ineta Birziņa, Solvita Vītola, Anita Cera, Meldra Oškāja, Inga Ekuze, Aija Dzintare, Oksana Jenkova.

Paldies vijolniekam Renātam Pocjus (10.b) par muzikālo priekšnesumu.

IMG_8801

DSC_0298

Mācību ekskursija  uz „Nacionāli Bruņotiem spēkiem”

12. februārī Ēnu dienas ietvaros 7./8. , 9. B, 9.A,  10.B klases devās mācību ekskursijā uz “Nacionāli Bruņotajiem spēkiem”, apmeklēja militāro kuģi “Virsaiti”.

Pilsētas skolēnu līdzpārvalžu tikšanās ”Jauns sākums”

9.februārī mūsu skolas audzēkņu līdzpārvaldes pārstāvji –Lauris Pelnēns (10.b), Sentis Vierpe (9.a), Lauris Pelnēns (10.b), Niklāvs Galuza (10.b),Guntis Strautiņš (11.l) un Annija Stoņus (12.b) piedalījās Liepājas 1. ģimnāzijas līdzpārvaldes organizētajā pasākumā ”Jauns sākums”, kurā iepazinās ar pilsētas citu mācību iestāžu aktīvākajiem.

Katra skola prezentēja savu līdzpārvaldi un skolu. Jautrās saliedēšanas spēlēs un „Dziesmu  duēlī” jaunieši iepazinās un dalījās pieredzē, kā arī nolēma šādas tikšanās reizes atkārtot arī turpmāk.

Pateicība

”Radi Vidi Pats”

14. janvārī mūsu skolā  viesojās Liepājas biedrības ”Radi Vidi Pats” pārstāves, lai iepazīstinātu ar Eiropas Brīvprātīgā darba priekšrocībām – iemācīties svešvalodu, iegūt jaunus draugus, iepazīt dažādas zemes un tautu kultūru, kā arī gūt pieredzi, strādājot projektos. Mūsu skolas audzēkņi aktīvi iesaistījās diskusijā un uzdeva  jautājumus.

IMG_8777

IMG_8778

Pieņemšana pie direktores

IMG_3211

IMG_3207

Pagājušā gada nogalē- 30.decembrī viesnīcas Hotel Europa City Amrita restorāna zālē skolas direktore Alla Matvejeva uzaicināja uz pieņemšanu 11 audzēkņus, kuri tika nominēti par Gada klases audzēkņiem. To vidū bija zelta un sudraba liecību īpašnieki, kā arī skolas vārda popularizētāji ar saviem sasniegumiem olimpiādēs. Pieņemšanā piedalījās skolas pedagoģiskais kolektīvs.

Ziemassvētki skolā

IMG_3096

19. decembrī, skanot Ziemassvētku mūzikai un spoži spīdot svecītēm 12.klašu jauniešu rokās, pulcējāmies  1. mācību pusgada noslēguma pasākumā, kurā tika apsveikti skolas labākie audzēkņi. Suminājām tos, kuri saņēma zelta un sudraba liecības, tātad mācās mūsu skolā vislabāk, kā arī tos, kuri saņēma  atzinības par sasniegumiem konkursos un olimpiādēs un pateicības par  sabiedrisko aktivitāti klasē un ārpusstundu pasākumos. Tika  nosaukti gada audzēkņi, kurus izvirzīja klases un audzinātājas. Skolas direktore A.Matvejeva  pateicās arī čaklākajiem skolotājiem. Zelta un sudraba liecību saņēmējiem dāvanas bija sarūpējusi  a/s ”Liepājas Papīrs” , bet gada audzēkņus turpmāk varēsim  pazīt pēc piespraustās nozīmītes ar skolas simbolu- pūcītes attēlu. Audzēkņu līdzpārvaldes /pašpārvaldes pārstāvji klasēm izsniedza pateicības par piedalīšanos skolas telpu rotāšanā Ziemassvētku noskaņās un kompozīciju konkursā  Latvijas  dzimšanas dienas nedēļā. Pirmssvētku  noskaņu radīja 12. klašu runātās dzejas rindas un dziesmas skolas ansambļa izpildījumā. Pēc liecību saņemšanas varēja nokļūt ”Masku ballē”, kur zem maskām paslēpušies un grūti  atpazīstami bija gan audzēkņi, gan skolotāji. Žūrijas novērtēti, interesantāko un labāko masku autori  saņēma diplomus, bet visiem kopīgi bija iespēja nobaudīt  SIA „Maxima” Latvija dāvātās kūkas. Paldies visiem organizatoriem, dalībniekiem un atbalstītājiem par jauko pasākumu! Lai ar jaunām un priecīgām domām, apņemšanos un darītprieku  ieejam Jaunajā gadā!

Skolotāja Aija Dzintare

Image (4)

IMG_3055Piektdien, 21.novembrī skolā notika tradicionālā Ģimenes diena. Ģimenes dienas ietvaros notika Skolas padomes sēde un vecāku sapulce. Uz sapulci tika ielūgti pamatskolas un pusaudžu vecāki, kā arī paši pieaugušie audzēkņi. Par Skolas padomes priekšsēdētāju ievēlēja Daigu Faksi / 11.B klases audzēknes Laines Fakses mamma/. Skolas direktore Alla Matvejeva vecākus iepazīstināja ar skolas darba specifiku, īpašajiem piedāvājumiem un skolas vīziju, bet direktores vietniece Baiba Bolšteina- ar apbalvojumu sistēmu un naudas balvu iegūšanas iespējām. Skolas medicīnas māsa Ieva Zirne iepazīstināja ar atkarības vielu profilakses iespējām. Noslēgumā skolas muzeja vadītāja Meldra Oškāja ar gandarījumu parādīja muzeja ekspozīcijas.

IMG_3005

Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas dienu,mūsu skolā no 10.11.-14.11 notika vēstures nedēļa. 6. kabinetā varēja aplūkot izstādi ”Latvijas stāsts senās fotogrāfijās un lietās.” Savukārt 2. stāva gaitenī bija izvietotas ziedu un augu kompozīcijas- veltījumi Latvijai, kā arī audzēkņu un skolotāju fotoizstāde ”Es mīlu Latviju”.11.11.notika apvienotā vēstures un latviešu valodas stunda 12. b klasē ”Manas Latvijas stāsts”. Stundu vadīja skolotājas Meldra Oškāja un Jana Leipciga. Lāčplēša dienā rīta maiņas audzēkņi pulcējās uz svinīgo pasākumu, kur dzeju lasīja 9.a klases audzēkņi, bet dziedāja skolas ansamblis skolotājas Ingas Piternieces vadībā. Tradicionāli, kā katru Lāčplēša dienu, arī šogad 11.klases, 9. a klase un audzēkņu līdzpārvalde kopā ar skolotājiem devās Lāpu gājienā uz Ziemeļu kapiem, bet 12.11. vakara klašu audzēkņi pulcējās 2. stāvā, lai pasākumā godinātu Latviju svētkos. Paldies skolotājiem un audzēkņiem, kuri iesaistījās svētku organizēšanā! Paldies par sirsnību un kopības sajūtu! „Tās ir manas un Tavas pēdas, Tas ir sauciens uz mājām. Tā ir vieta uz kuru, ja vajadzētu, Es aizietu kājām.” (M.  Kalniņa.)

Skolotāja Aija Dzintare

diploms

Apsveikums Valsts svētkos

Image (39)

Image (31)

­­­­ Šonedēļ piecpadsmit Latvijas pilsētās un novados, arī Liepājā, norisinās Karjeras nedēļa.. No 13. līdz 17. oktobrim Liepājas skolēni aicināti piedalīties Karjeras nedēļas pasākumos, kas šogad notiek ar devīzi “Iekāp karjeras kurpēs!”

Arī mūsu skolā notiek dažādas aktivitātes un audzēkņi aktīvi iesaistās pilsētas organizētajos pasākumos.

Karjeras nedēļas atklāšanas pasākumā Liepājas Jauniešu mājā, skolas komanda prezentēja LOĢISTIKAS speciālista kurpi, atklājot profesijas specifiku.

karjera

karjera1

Mūsu skolas komandu pārstāvēja 12. A klases audzēknes- Līga Lagzdiņa, Maruta Muceniece un  no 12. B klases Annija Stoņus un Jānis Matisons.

KARJERAS NEDĒĻAS (13.- 17.10.2014.) PROGRAMMA

22. gadsimta skolotāji

DSCF4886

Image (12)

Image (3)

Viedeomateriāls “Lasīt ir stilīgi” dienas ietvaros

18785

1.septembrī mūsu skolas audzēkņi, skolotāji un tehniskie darbinieki  pulkst. 16.00 pulcējās skolas pagalmā, lai svinīgā noskaņojumā iesāktu jauno 2014./2015. mācību gadu. Visus uzrunāja skolas direktore Alla Matvejeva, bet direktores vietniece mācību darbā Inga Ekuze iepazīstināja ar skolotājiem.

4.septembrī tālmācības audzēkņiem un skolotājiem notika konference, kurā tālmācības audzēkņiem bija iespēja uzzināt par mācību norisi e- vidē un klātienē iepazīt priekšmetu skolotājus.

Atliek novēlēt visiem pacietību, gudrību un spēku realizēt savas ieceres jaunajā mācību gadā!

 Mācību gada noslēguma apbalvošana

IMG_1555

Mācību gads ir noslēdzies. Audzēņi ir pierādījuši savas spējas mācību darbā, piedaloties mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātnisko darbu lasījumos, dažādos konkursos un talantu skolās kā arī uzrādījuši augstus mācību sasniegumus ikdienas darbā. Kopīgā svinīgā brīdī lielu paldies par padarīto un sasniegto audzēkņiem saka skolas vadība un skolotāju kolektīvs, pasniedzot jauniešiem pateicības par aktīvu dalību skolas ārpusstundu darbā un dalību konkursos un olimpiādēs, atzinības par sasniegumiem konkursos un olimpiādēs , diplomus par labām un teicamām sekmēm un augstiem sasniegumiem konkursos un olimpiādēs. Jau otro gadu skola ir iesaistījusies projektā “Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” un tā ietvaros klase kopā ar audzinātāju nominē “Gada klases audzekni”, kurš ir aktīvākais, apzinīgākais un ar visaugstākajiem mācību sasniegumiem. 2. semestrī šo nomināciju un medaļu saņēma 9 audzēkņi. Par sasniegumiem ikdienas mācību darbā šogad tika pasniegtas 14 sudraba liecības un 5 zelta liecības. Sudraba liecību īpašnieki uzrādījuši sekmes 6,8- 7,7 ballēm, savukārt zelta līecības tika pasniegtas audzēkņiem, kuru mācību rezultāti bija augstāki par 7,8 ballēm. Šie audzēkņi saņēma arī veicināšanas balvas. Īpaši gribam uzteikt un pateikt paldies zelta liecību saņēmējiem. PALDIES – mums bija īpašs prieks ar jums strādāt.

Lai visiem mums saulaina un vitamīniem bagtāta vasara!


Lasīšanas diena Liepājas vakara (maiņu) vidusskolā

IMG_1427

„Es izlasīju tik daudz grāmatu… Tomēr kā visi autodidakti es nekad neesmu pārliecināta par to, ko tajās esmu sapratusi. Šķiet, var vienā dienā ar vienu skatienu aptvert zināšanu kopumu, itin kā no neredzamiem atzarojumiem piepeši rodas un savā starpā saaužas manis iepriekš lasītās grāmatas…. Grāmatas sižets pat bez drošiem padomdevējiem, kādus piešķir laba izglītība, tomēr apvelta ar spēju brīvi domāt tur, kur oficiālas runas novieto barjeras un liedz piedzīvojumu.”

 No Mjūrielas Barberī grāmatas „Eža elegance”.

Cik daudz pārdzīvojumu  spēj dot grāmatas! Lasīsim grāmatas!

   Latviešu valodas skolotāja Meldra Oškāja

Pēdējā zvana diena

IMG_1233

Skolā smaržoja ceriņi. Klašu kabinetos rosījās vienpadsmitie, bet  smaidi un ziedi devīto un divpadsmito audzēkņu rokās liecināja, ka  klāt pirmseksāmena brīdis- Pēdējā zvana diena kā atskaites punkts noietā mācību ceļa posmā un kā starta līnija pirms eksāmeniem. Tradicionāli Pēdējā zvana dienā pulcējāmies skolas pagalmā. Uzrunu teica direktore A. Matvejeva, bet  labākie audzēkņi saņēma pateicības par labām sekmēm un aktīvu dalību ārpusstundu pasākumos. Audzēkņi teica labus vārdus un dāvāja ziedus skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem, bet pasākuma nobeigumā debesīs aizlidoja krāsaini baloni -nākotnes cerības un sapņi. Lai izdodas!

Eiropas diena

IMG_7752

9. maijs- Eiropas diena tika atzīmēta arī mūsu skolā ar vairākām aktivitātēm. Skolas pagalmā iestādījām eglītes. Skolotājas Gunta Zara, Jana Leipciga un Aija Dzintare organizēja erudītu konkursu starp klašu grupām. Šajā dienā bija  iespēja nogaršot dažādu Eiropas valstu salātus un ar informātikas skolotāju Marinas Kazakevičas un Aijas Kupšes atbalstu nokārtot Eiropa eksāmenu tiešsaistē. Aktīvākie audzēkņi  un klases saņēma pateicības. Paldies skolotājām-Danutei Zilnovskai, Ingai Ekuzei, Inai Grundmanei, Lāsmai Šēnerei, Indrai Gudenai, Irinai Aleksejevai, Sanitai Pārpucei, kuras aktīvi iesaistījās komandu un klašu vērtēšanā! Paldies 11. a klasei par iesaistīšanos pasākuma organizēšanā!

Image (3)

Mīļie liepājnieki, skolēni, pedagogi, kultūras, izglītības un sporta darbinieki!

Ir aizvadītas saulainas Lieldienas! Čakli strādāts Lielajā Talkā! Klāt ir dienas, kurās varam veltīt savas labākās domas un darbus mūsu Latvijai! Pirms 94 gadiem 1.maijā uz pirmo sēdi sanāca pirmais Latvijas tautas vēlētais parlaments – Satversmes Sapulce. Tā izstrādāja un sagatavoja Latvijas valsts pamatlikumu – Satversmi, kas vēl šodien ir stabilākais un drošākais mūsu valsts neatkarības likumīgais dokuments. Vēsturiski 1.maijs ieguvis jaunu nozīmi – šajā dienā atzīmējam Darba svētkus. Šo svētku nozīme ir dažādi vērtēta, taču cieņa pret darbu un tā darītāju ir viens no mūsdienu sabiedrības svarīgākajiem nosacījumiem. 4.maijs, kas oficiāli dažādi dēvēts, tautas apziņā ir Latvijas Neatkarības svētki. Šī diena, manuprāt, ir jāvelta tam, lai Latviju apzinātos, kā savu dzimteni, savas mājas, par kurām esam atbildīgi. Mūsu jaunākajai paaudzei īpaši būtu jāatgādina, cik viegli varam zaudēt savu neatkarību un kādi bijuši Latvijas tautas upuri, cik uzstājīgi nīdēta tika mūsu tautas garīgā kultūra, ticība un pastāvīga darba mīlestība. Atjaunot savu valsti nozīmē iegūt cerību un iespēju. Tā ir iespēja izvēlēties, iespēja mācīties, iespēja izpaust un attīstīt savus talantus! Ar mīlestību un cieņu pret savu valsti, ar ciešām saknēm savās ģimenēs atzīmēsim mūsu Latvijas valsts svētkus! Turēsimies kopā un atbalstīsim viens otru! Vilnis Vitkovskis Liepājas Domes priekšsēdētāja vietnieks   IMG_1121 28. maijā skolā notika lekcija “Lieto barā, mirsti viens” Lekciju vadīja Armands Treimanis ( veselības veicināšanas konsultants) Lekcija bija par narkotisko vielu lietošanu, riskiem, sekām-atkarību, infekciju draudiem, kriminālatbildību, Armands Treimanis dalījās ar savu pieredzi ārsta praksē. No “Kurzemes Vārda” bija žurnāliste Ilze Šķietniece.

Image (2)

Image (3)

Scand

1

2

Gredzenu balle- 2014!

IMG_1006 6. aprīlī skolā notika tradicionālais pasākums –‘’Gredzenu balle- 2014 ! ‘’Šogad tā notika „taureņu ielenkumā”.11.-o klašu audzēkņi 12-iem dāvināja taureņus, lai viņi aizdomātos, ka dzīve nav tikai taisnvirziena, tajā ir gan prieks, gan skumjas, un, kā teicis I. Ziedonis :”Katrs savu laimes taureni izveidojiet paši!.” Divpadsmitie kā piederības apliecinājumu  savai skolai saņēma simboliskos  gredzenus ar skolas iniciāļiem un beigšanas gada skaitļiem. Sk. Meldra

Atzinība

Image (3)

Pieņemšana pie direktores

IMG_0544

Jau trešo mācību gadu janvārī Liepājas vakara (maiņu)vidusskolas direktore A.Matvejeva sveic skolas labākos audzēkņus, rīkojot pieņemšanu pie direktores. Pieņemšana notiek viesnīcas „Amrita” restorānā „Oskars”. 31.01. svinīgā atmosfērā pulcējās tie, kuri mācībās uzrādījuši vislabākos rezultātus, kā arī pilsētas olimpiāžu uzvarētāji un audzēkņi, kuri ar saviem Zinātniski pētnieciskajiem darbiem piedalīsies pilsētas lasījumos. Audzēkņi labprāt dalījās pieredzē, kā labi mācīties un apņēmās neapstāties pie sasniegtā. Pasākums ir kļuvis par skolas tradīciju un labu motivāciju censties labi mācīties arī pārējiem audzēkņiem Skolā izstrādāta apbalvošanas kārtība, kura nosaka  kritērijus, kad audzēknis var saņemt diplomu, pateicību, atzinību, zelta vai sudraba liecību un kļūt par klases gada audzēkni. Pieņemšanā piedalījās arī Skolas padomes priekšsēdētāja Inga Krauze, kura ir bijusī „pagājušā gadsimta” skolas absolvente. Pašreiz viņas meita mācās 12.klasē. Uzaicinātas arī skolotājas :

 • Karjeras konsultante Solvita Vītola, jo viņas vadītā audzēkņu grupa konkursā „Uzņēmēja kaleidoskops „ieguva 1. vietu.
 • Krievu valodas skolotāja Svetlana Kuprjašova, kura sagatavoja audzēkņus krievu valodas pilsētas olimpiādei.
 • Audzēkņu līdzpārvaldes konsultante skolotāja Aija Dzintare, kura iesaistīja visu skolu gružu šķirošanas projektā, kā rezultātā tika iegūta 3.vieta pilsētā.

Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas 2013./2014. mācību gada zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana 

Piektdien, 2014. gada 24. janvārī skolā notika zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana. Darbus vērtēja 4 komisijas un 11.klašu audzēkņi. Sekmīgi aizstāvēti 30 darbi . Aktuālākās tēmas: Biškopība Latvijā un medus kvalitāte / K.Šulcs, 12.B/, Atkritumu apsaimniekošana un šķirošana / S.Lapiņa, I.Štrausa , 12.L/, Eiro ieviešana Latvijā / O.Ivanovs, 12.K/, Statistikas nozīme Liepājas pilsētas attīstības plānošanā /12.B, M.Jusupova/, Neverbālais līdzeklis- distance Eiropas kultūrā / A.Baikova, 12.B/

Vairāk informācijas šeit

Labāko audzēkņu apbalvošana (04.01.2014.)

IMG_0451IMG_0486IMG_0491

Pateicības par sabiedrisku aktivitāti un dalību ārpusstundu pasākumos:

Emīls Balodis, Dāvids Apogs, Lauris Pelnēns, Kristīne Matisone, Guntis Strautiņš, Anna Marija Meļņikova, Laura Kaluga, Elīna Pumpure, Krista Amanda Tedejeva, Jānis Lipšis, Kārlis Jānis Ozollapa, Oļesja Poļakova, Pjotrs Poļakovs, Simona Daujate, Kristīne Ševčuka, Kaspars Blūms, Rudīte Sila, Kitija Einberga,Daniels Petrovs, Veronika Faulbauma , Kristīne Gunika, Egita Gindra, Jānis Matisons, AnarinaHaritonova, NataljaHaļina, EteriKvačadze, Laura Gņebko, Linards Kleščenoks, Zane Ozola, Liene Agnese Ozola, Elīna Gorbačova, Agnese Trukšane, Santa Cicene, Krista Smirnova, Amanda Baikova, Marjana Kondrašova, Oļegs Ivanovs, Vitālijs Šatovs, Vitālijs Čeburahovs, SemjonsKaļiņičevs, Aleksejs Suncovs Pateicības par labām un teicamām sekmēm: Anna Marija Meļnikova, Kristīne Ševčuka Pateicības par dalību olimpiādēs un konkursos: Intars Nīmanis, Alla Čižova, Romāns Dankovskis, Pjotrs Poļakovs, Kaspars Blūms, Līga Lagzdiņa, Klāvs Dīķis, Ilva Limbaite, AnarinaHaritonova, Daniels Petrovs, Andrejs Jegorovs, EteriKvačadze, Elvijs Vītols, Kristaps Šulcs, Rūdolfs Pliņģis, Jurijs Šabaļins, Oļegs Ivanovs, Vitālijs Šatovs Atzinības par sasniegumiem olimpiādēs un konkursos: Kristīne Ševčuka, Jānis Matisons, AnarinaHaritonova, Agnese Trukšane, Krista Smirnova, Amanda Baikova Diploms „Gada klases audzēknis” Anna Marija Meļņikova, Pjotrs Poļakovs, Kristīne Ševčuka, Jānis Matisons, Madara Klima, Natalja Haļina, Laura Gņebko, Kristaps Šulcs Sudraba liecības: Emīls Balodis, Anna Marija Meļņikova, Danenbergsone Monta, Simona Daujate, Kristīne Ševčuka, Līga Lagzdiņa, Sanita Berezina

2013-12-19 11.24.41

APU projekta prezentācija 19.12.2013.

2013-12-12_15.11.35Liepājas vakara (maiņu) vidusskola izsaka pateicību 9.b. klases skolēnam Laurim Pelnēnam par aktīvu un radošu piedalīšanos pilsētas pasākumā “Pasaule bez robežām”, kuru organizēja Liepājas  un Gargždajas (Lietuva) krievu valodas skolotāji. Tas bija veltīts sadarbības izveidei ar lietuviešiem! Paldies!

Skolas karoga iesvētīšana

IMG_7461

IMG_7474 IMG_7515 Ar degošām svecītēm, sirsnīgām dziesmām un laba vēlējumiem  13.novembrī mūsu skolā notika svinīgais pasākums veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienai. Šajā vakarā Liepājas Lutera draudzes mācītājs Raitis Šēners iesvētīja skolas karogu. Apsveikuma vārdus teica  Zemessardzes 1.novada komandieris Jānis Gailis. 12.b klase bija izveidojusi prezentāciju un foto izstādi par Latviju. Aizdedzot svecīti , katras klases  pārstāvji dalījās savās izjūtās, kas ir dzimtenes mīlestība. Skolas saimi uzrunāja direktore Alla Matvejeva . Paldies visu klašu audzēkņiem, klases audzinātājām par kopīgi radīto svētku sajūtu Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā! Paldies skolotājām -Solvitai Vītolai par māksliniecisko noformējumu un  Ingai Piterniecei par ansambļa izpildītajām dziesmām! Paldies mūsu viesiem un pasākuma vadītājiem-Marekam Ivanovskim(11.a)un Elīnai Pumpurei(10.b)!

Skolotāja Aija Dzintare

Liepājas vakara (maiņu) vidusskolai – 60!

20131018_SALIDOJUMS_0710

          18. oktobrī esošie un pensionētie skolotāji, tehniskie darbinieki, audzēkņi, kuri mācās un absolventi pulcējāmies Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē atzīmēt skolas 60 gadu jubileju, lai uz brīdi pieskartos Laikam , atceroties svarīgākos brīžus skolas dzīvē un izjūtas, kas saistās vai reiz saistījās ar mūsu Liepājas vakara (maiņu) vidusskolu. Videostāstos dzirdējām pensionēto skolotāju atmiņas. Savās izjūtās dalījās direktore Alla Matvejeva ,skolas audzēkņi, kā arī absolventi. Pirmo reiz svinīgi tika ienests skolas karogs, uz kura attēlota pūce- mūsu skolas simbols. Tās autors ir skolas absolvents Pēteris Upacers. Daudz sirsnīgu vārdu un ziedu saņēmām no sveicējiem- Liepājas skolu direktoriem, Liepājas cietuma, pilsētas Domes, arodbiedrības, Liepājas Universitātes un Liepājas Izglītības pārvaldes pārstāvjiem. Ar atzinības rakstiem tika apbalvoti labākie pedagogi. Izcilākie audzēkņi – absolventi un titula ”Gada skolotājs” ieguvējas saņēma skolas medaļas. Ziedi, mazas piemiņas veltes ar skolas simboliku tika visiem skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem un pasākuma viesiem. Muzikālus priekšnesumus sniedza skolotāja Inga Piterniece, ansambļi ”Gaismiņas” un “Ariozo”. Publikas lielu atsaucību izpelnījās deju grupa ”Rotaļa” Pasākumu vadīja mūsu skolas absolvente – Violeta Siliņa un 11. a klases audzēknis Mareks Ivanovskis. Svinību 2. daļā visi pulcējāmies skolas telpās Raiņa ielā. Liels bija kolēģu, skolotāju un audzēkņu atkalredzēšanās prieks. Viesiem bija iespēja aplūkot skolas muzeju. Vienojāmies kopīgā dziesmā, skolotāji un absolventi iededza sveces, izsakot novēlējumus skolas turpmākajiem gadiem. Pozitīvas emocijas, smaidi, smiekli un dejas līdz pat rīta gaismai…        Paldies visiem skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem, audzēkņiem par ieguldīto darbu skolas jubilejas pasākuma organizēšanā! Paldies mūsu atbalstītājiem – veikalu tīklam ”Maxima”, dejugrupai ”Rotaļa”, vokālajiem ansambļiem ”Gaismiņas” un “Ariozo”!         Lai svētkos iegūtās pozitīvās emocijas un gandarījums mums visiem dod spēku un enerģiju darboties turpmāk un būt lepniem, ka esam piederīgi Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas saimei! A.Dzintare

Image (35)

Image (36)

 Skolotāju dienā piešķir Kvalitātes balvas izglītībā un sveic „Gada skolotājus”

3. oktobrī Skolotāju dienas svinīgajā pasākumā Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē svētkos tika sveikti Liepājas pedagogi, labākajām skolām pasniegtas gada Kvalitātes balvas izglītībā, bet īpaši sumināti desmit titula „Gada skolotājs” ieguvēji. Skolotājus viņu aroda svētkos sveica Domes priekšsēdētājs Uldis Sesks, Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova un Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Liepājas pilsētas padomes priekšsēdētāja Irēna Opšteine. Sirsnīgu sveicienu skolotājiem svētkos bija sagatavojuši Liepājas skolēnu Domes aktīvisti un tās prezidente Laura Vēbere. Tituls „Gada skolotājs 2013” piešķirts: Solvitai Vītolai ( Liepājas vakara maiņu vidusskola). IMG_7272 IMG_7298

 Liepas stādīšana skolas pagalmā

Šodien (03.09.2013.) skolas pagalmā 12.B klases audzēkņi kopā ar klases audzinātāju Solvitu Vītolu, skolas vadības: Ingas Ekuzes, Baibas Bolšteinas, Allas Matvejevas un Vija Būčiņas uzraudzībā iestādīja Liepājas pilsētas Domes 1.septembra dāvanu – Liepājas simbolu- liepu. Lai aug slaida, kupla un stipra! APSVEIKUMS VISPĀRĒJO SKOLU ABSOLVENTIEM Vairāk informācijas šeit

29.maijā visā Latvijā un arī mūsu skolā notika lasīšanas 15 minūtes. Nejaušas, bet patīkamas sagadīšanās rezultātā skolā 29.maijs bija APU noteikumu uzvarētāju balvu saņemšanas diena. 10.a klases audzēkņi un skolas līdzpārvaldes aktīvisti brauca ekskursijā uz Sinevillu, un skolā uz “Tēju pie direktores ” bija aicināti 11.L klases audzēkņi. Lasīšanas process noritēja gan brauciena laikā, gan direktores kabinetā.

Liepājas vakara /maiņu/vidusskolā 9. un 12.klašu audzēkņiem izskanējis Pēdējais zvans. 6 audzēkņi saņēma Gada klases labākā audzēkņa diplomu un 15 audzēkņi saņēma atzinības rakstus par APU uzvedības noteikumu ievērošanu un  aktivitāti skolas sabiedriskajā dzīvē. Dāvidam Oļševskim tika pat trīs raksti. APSVEICAM!

Audzēkņu Līdzpārvaldē skolotājas Aija Dzintares vadībā visaktīvāk darbojas: Santa Cicene /11.b. Krista Smirnova /11.b/ Artūrs Jaunkauskis /12.b/ Kitija Einberga /10.b/ Dāvids Oļševskis /12.a/ Elīna Teivāne /12.a/ Kristīne Gunika /10.b/ 1.Pateicības raksts Artūram Jankauskim /12.a/- pārstāv skolu Liepājas Skolēnu Domē 2. Atzinības rakstu skolai ieguva Santa Cicene /11.b/, uzņemot filmu par skolu. Liepājas vakara (maiņu) vidusskola piedalījās AS “Grindeks” fonda “Zinātnes un izglītības atbalstam” laureātu salidojumā, kuru rīkoja Liepājas A.Puškina 2. vidusskola 5.aprīlī. Fot: 1. Direktore Alla Matvejeva saņem Grindeks sertifikātu. 2.  10.a klases audzēknes piedalās salidojuma noslēguma konferencē Ilva Limbaite, Kristīne Sevčuka.

Liepājas dzimšanas dienā esam sadevušies rokās

Pilsētas zinātniski pētniecisko darbu lasījumi

Pilsētas zinātniski pētniecisko darbu lasījumos no mūsu skolas piedalījās audzēkņi ar saviem darbiem: 12.B Santa Beitmane un Kristiāna Bajāre-  saņēma pateicību par dalību. 12.B Artūrs Jankauskis- ieguva 2.vietu vēstures sekcijā, 12.A Dāvids Oļševskis- ieguva 1. vietu veselības zinātnes sekcijā. Mēs ļoti lepojamies ar audzēkņu darbu un izsakām pateicību  skolotājām: Lāsmai Šēnerei, Janai Leipcigai, Ļubovai Spiridonovai.

Izstāde “Ražots Liepājā”

Skolotājas sveic savus audzēkņus mīlestības dienā

Labāko skolas audzēkņu godināšana

Liepājas vakara /maiņu/ vidusskola organizē piektdien, 11.janvārī plkst.14.00 svinīgu  pieņemšanu pie direktores restorānā “Okars” Europa City Amrita  Hotel. Uz tikšanos tiek aicināti 11 paši labākie skolas audzēkņi, kuri 1.pusgadā mācījušies uz labām un teicamām sekmēm un guvuši uzvaras olimpiādēs. 10.klase: Kristīne Sevčuka, Ilva Limbaite, Vaida Kupše; 11.klase: Tatjana Jemeļjanova,Jūlija Momgaude, Rūta Zērvēna, Sanita Berezina: 12.klase: Zane Saldeniece, Anna Birze, Guna Timošenko, Artūrs Jankauskis. Pieņemšanā audzēkņi tiks godināti, saņemot īpašu skolas dāvanu un muzikālu apsveikumu.

1.rindā no kreisās uz labo:  Alla Matvejeva- direktore gatavojas pasniegt skolas pildspalvas zilā cerību krāsā; Guna Tinošenko/12.B/, Zane Saldeniece/12.A/. 2.rindā no kreisās uz labo: Santa Cicene- audzēkņu līdzpārvaldes prezidente/11.b/, Sanita Berezina /11.L/

 

Apsveicam Artūru Jankauski ar augstiem sasniegumiem konkursā!

 

10. klases iesvētības 

7.novembrī skolā norisinājās pasākums “FUKŠCĀĻI”- par godu 10.klašu audzēkņiem. Piedalījās visas 10.klases ar priekšnesumu, atjautības uzdevumu risināšanu un svinīgo zvērestu. Savus audzēkņus sveica skolotāji ar dziesmu “Cāļus skaita rudenī”. Ballīte izdevās!

Sveicam Gada skolotāju Ingu Ekuzi!!!

Liepājas vakara (maiņu) vidusskola ir viena no 25 Latvijas skolām, kuras darbojas ESF projekta “Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei“ programmā „Atbalsts pozitīvai uzvedībai”.

 Programmas īstenošanā iesaistās visa skola: pedagogi, darbinieki, audzēkņi, vecāki un pašvaldības institūciju darbinieki.

Viens no darbības mērķiem: sekmēt vienotas izpratnes veidošanos par pozitīvu uzvedību skolā un attīstīt vienotu sistēmu pozitīvas uzvedības veicināšanai.

Programmas īstenošanas pamatā ir sociālais modelis, kurš balstās uz izpratni, ka šķēršļi mācīšanās procesam un līdzdalībai var eksistēt vidē vai rasties apkārtējo cilvēku, politikas, likumu, izglītības un citu iestāžu, sociālo un ekonomisko apstākļu mijiedarbības rezultātā.

Ieviešot APU programmu, skolā uzlabosies audzēkņu mācību motivācija un darba rezultāti.

Skolas uzdevums: uzlabot sadarbības kvalitāti, lai nodrošinātu lielāku atbalstu jauniešiem izglītības un attīstības procesā.

9. a klases projekts „Stāds savai skolai”

Liepājas vakara (maiņu) vsk. projektu dienās 9.A klase (audzinātāja Ina Grundmane) izvēlējās projekta tēmu „Koki kā apzaļumošanas elements”, jo ļoti vēlējāmies, lai mūsu pagalms kļūtu zaļāks un skaistāks. Šā projekta ietvaros skolas pagalmā iestādījām 5 kociņus: 3 bērzus, ozolu un kļavu, bet tas bija par maz plašajam skolas pagalmam.

Tad uzzinājām, ka ir iespēja piedalīties Stādu audzētāju biedrības sadarbībā ar žurnālu „Ilustrētā junioriem” rīkotajā konkursā „Stāds savai skolai”, kur kā balvas labākajiem projektiem bija iespēja iegūt savus izvēlētos stādus skolas pagalma apzaļumošanai. Šā gada 2. martā izstrādāto projektu pa pastu nosūtījām konkursam un jau 2. aprīlī saņēmām e-pastā apsveikumu, ka esam ieguvuši balvu (stādus no kokaudzētavas „Īve”) un uzaicinājumu piedalīties šā gada 5. maijā Stādu parādē – Siguldā. Starp citu konkursam bija iesniegti vairāk kā 70 darbi. Šā gada 7. maijā aizbraucām uz kokaudzētavu „Īve”, kuras darbinieki bija ļoti pretimnākoši – iepazīstināja mūs ar dažādām stādu šķirnēm un to kopšanu. Uz skolu atvedām savu iegūto balvu (15 tūju stādus). Bijām ļoti, ļoti laimīgi, ka varēsim mūsu mīļās skolas pagalmu padarīt krāšņāku… Tālāk 8. maijā sekoja stādīšana un zupas vārīšana. Vairāk informācijas par konkursu: www.staduparade.lv

Liepājā notika Kurzemes pirmā tālmācības konference

Piektdien, 30. martā, pēc Liepājas vakara maiņu vidusskolas iniciatīvas Liepājas 15. vidusskolā notika pirmā tālmācības konference “Tālmācība – virtuālā realitāte”, uz kuru pulcējās ap 50 vakarskolu vadītāji un pedagogi no visas Kurzemes, lai dalītos pieredzē un apmainītos idejām par inovāciju ieviešanu tālmācības procesā. Konferences dalībniekus neklātienē virtuāli sveica Domes priekšsēdētāja vietniece Silva Golde: “Šodien notikumi pasaulē ienes arī pārmaiņas izglītības sistēmā, tāpēc mums jāiet līdzi laikam, piedāvājot arvien jaunas tehnoloģijas skolēnu apmācības procesā, tajā skaitā tālmācību.” Kā uzsvēra Golde, nav svarīgi, kur skolēns mācās, bet kā viņš mācās, tāpēc apsveicami, ka Latvijā un Liepājā pieaug pieprasījums arī pēc tālmācības, kas ir jauna iespēja skolām piesaistīt vairāk skolēnu šajā demogrāfiski sarežģītajā laikā. Liepājas Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova atzinīgi novērtēja Liepājas vakarskolas komandas ideju aicināt kopā Kurzemes skolas, kas strādā ar tālmācības programmām un apmainīties ar labāko pieredzi un idejām. Viņa arī atzina, ka laiki mainās, taču dzīvais kontakts „pedagogs-skolēns” vienmēr būs un paliks. Savā skatījumā par izglītības vides aspektiem dalījās Liepājas Universitātes pasniedzēja Aira Klampe. Liepājas vakara/ maiņu vidusskolas direktore Alla Matvejeva iepazīstināja ar tālmācības vēsturi, kurai pirmsākumi meklējami jau 1728. gadā, kad skolotājs Kalebs Filips piedāvāja zināšanas, studiju materiālus vienu reizi nedēļā nosūtot pa pastu. Savā pieredzē dalījās Jūrmalas, Tukuma, Saldus un Ventspils vakara vidusskolu vadītāji. Liepājas 15 vidusskolas skolotājs Pāvels Jurs pastāstīja par savas skolas pieredzi tālmācības uzsākšanā, bet Liepājas vakara/maiņu vidusskolas tālmācības programmas koordinatore Marina Kazakeviča dalījās savās atziņās par tālmācības aktuāliem aspektiem. Liepājas vakara/maiņu vidusskolas audzēkne Gita Novada izstāstīja savu veiksmes stāstu, kā viņa nonākusi līdz lēmumam par tālmācības apguvi un pauda gandarījumu par iespēju turpināt apgūt vidējo izglītību arī dzīvojot mājās un auklējot bērniņu. Kā zināms, Liepājā tālmācība ieviesta kopš 2010. gada un šobrīd to apgūst pavisam 85 audzēkņi trijās skolās – Liepājas 2. vidusskolā, !5. vidusskolā un Liepājas vakara/maiņu vidusskolā. Tālmācība kļūst arvien pieprasītāka to latviešu vidū, kuri dzīvo un strādā ārzemēs, bet vēlas iegūt vidējo izglītību Latvijā. Tālmācība tagad pieejama arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kuriem ir iespēja mācīties mājās. Konferences otrajā daļā notika darbs grupās, apmainoties pieredzē par labāku tālmācības darba organizāciju.  Gunta Jākobsone, sabiedrisko attiecību speciāliste, www.rekurzeme.lv 30.03.2012. Liepājas vakara (maiņu) vidusskola izsaka pateicību A/S „Liepājas papīrs” par atbalstu tālmācības konferencei ar kancelejas precēm!

Mudinājums mācīties vēl labāk

Liepājas vakara  (maiņu) vidusskolā ir tradīcija sumināt labākos audzēkņus. Skolas direktore Alla Matvejeva sacīja: “Mācīties vakarskolā gudrības un vēl arī strādāt, rūpēties par ģimeni nebūt nav viegli. Tāpēc ir svarīgi, ka varam pamudināt savus skolēnus turpināt gūt sekmes mācībās.” Uz pieņemšanu pie direktores bija aicināti septiņpadsmit skolēnu. Par labām un teicamām sekmēm godināja Gitu Novadu, Gunu Timošenko, Santu Beitmani, Dagni Laumani, Zani Ozolu, Lailu Kapteini, Ilvu Štrausu. Audzēkni Dāvidu Oļševski uzslavēja ne tikai par labām un teicamām sekmēm, bet arī par labiem sasniegumiem skolas latviešu valodas olimpiādē un aktīvu dalību skolas avīzē. Labas angļu valodas zināšanas, piedaloties olimpiādē un tulkošanas konkursā, parādīja Agija Blumberga, Liene Āreniece, Violeta Siliņa un Niklāvs Sekačs. Klāvs Līdums savukārt piedalījās pilsētas vācu valodas daiļlasīšanas konkursā. Ne tikai labi mācās, bet arī aktīvi piedalās ārpusstundu darbā Annija Kozika, Artūrs Rombaks, Agnese Liene Ozola un Līga Briede. Daina Meistere, “Kurzemes Vārds” 16.01.2012 atpakaļ uz augšu

 

 

Comments are closed.