Sākums_1

22.11.2017.
99.Latvijai

Liepājas tautas deju kolektīvi aicina uz svētku koncertu “Latvijai 99”

http://recovered.lv un http://www.draugiem.lv/fotoapsestais/ un  http://www.facebook.com/fotoapsestais

Valsts svētkos, 18. novembrī, pulksten 15.00 Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrs aicina uz svētku koncertu “Latvijai 99”. Liepājas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē krāšņu tautas deju koncertu sniegs tautas deju kolektīvi “Krustiņi”, “Odziņa”, “Rucavietis”, “Banga”, “Bandzenieki”, “Kvēle”, “Vaduguns” un “Sidrabvilnis”. Ieeja bez maksas.

Skat. pasākuma aprakstu.

Paldies audzēkņiem, skolotājiem, darbiniekiem, viesiem par apsveikumiem!
23000020_622586941465184_6080702264886265677_o

kkajolaffihomgjb

MĒS BIJĀM DAĻA NO PASAULES

Liepājas vakara /maiņu/ vidusskola jau trešo gadu piedalījās tieši 

25. septembrī – akcijā ilgtspējīgas attīstības atbalstam –

“Pasaules labāko ziņu diena”

Akcija “Pasaules labāko ziņu diena” solidarizējas  ar līdzīgām akcijām, kas todien notiek vairāk nekā 50 Eiropas un pasaules valstīs. Akcija visas dienas garumā norisinājās 18 Latvijas pilsētās un apdzīvotās vietās, to skaitā arī Liepājā.

Pasākuma laikā iedzīvotājiem un iestādēm tika dalītas akcijas iniciatora Latvijā – biedrības “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) izdota avīze, kurā publicēti labās prakses stāsti attīstības sadarbības jomā Latvijā,  Savukārt Liepājā vakara (maiņu) vidusskolas audzēkņi   īstenoja avīzes lasīšanas un izplatīšanas aktivitāti iedzīvotājiem, aicinot uz individuālu rīcību ilgtspējīgai pasaulei.

Kāpēc 25. septembris? Tādēļ, ka šajā dienā aprit divi gadi, kopš 2015. gada 25. septembrī visu pasaules valstu līderi vienojās par noteiktu plānu un rīcību jeb 17 globālajiem mērķiem nabadzības izskaušanai un planētas aizsardzībai, lai katram planētas iedzīvotājam būtu iespēja dzīvot mierā un labklājībā. Svarīgi, ka akcija bija daļa no pasaules mēroga līdzīga satura kampaņām, kas šajā dienā norisinājās  Eiropā un visā pasaulē.

No Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas akcijā piedalījās vairāk kā simts audzēkņu, kuri Liepājas centrā dalīja avīzes “Pasaule kļūst labāka”.

zinas1

Ieva no 11.B:

“Ari mēs 11.b piedalījāmies akcijā “Pasaule kļūst labāka “.  Šogad mums gāja diezgan ātri , jo cilvēki bija atsaucīgāki. Mēs izmantojām jaunas stratēģijas,  piemēram, avīzes ievietojām skolu pastkastēs, aiznesām un pilsētas Domi un skolas bibliotēku. Pēc  pasākuma mēs visi satikāmies pie skolas un apspriedām, kā gāja. Tie, kas šajā akcijā piedalījās pirmo reizi atzinās, ka  bija kauns iet un dot avīzes, jo esot bijis jāuzrunā sveši cilvēki. Nākamgad  akcijā  noteikti piedalīsimies atkal .”

Kintija 9B.:

“Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolas 8.-9.klašu audzēkņiem arī bija gods piedalīties “Pasaules  labāko ziņu dienā” . Mēs  dalījām avīzes Olimpiskajā centrā Jauniešu centra darbiniekiem.  Sastaptie jaunieši  ieklausījās teiktajā par kvalitatīvu izglītību, medicīnas pakalpojumiem un dabas aizsardzību. Cilvēki bija atsaucīgi, ieklausījās teiktajā.

 Šajā dienā mēs bijām daļa no pasaules.”
zinas2

   12.b klases pārdomas par akciju „Pasaule kļūst labāka”

Liepājas vakara /maiņu/ vidusskola jau trešo gadu iedalās akcijā „Pasaule kļūst labāka”. Šoreiz par savu moto izvēlējāmies „Kvalitatīvu izglītību visiem!”, jo izglītība ir svarīga mums visiem.

25.septembra akcijā atšķirībā no iepriekšējiem gadiem nebija jāvāc paraksti, tikai jādala avīzes. Dažs no audzēkņiem akcijā piedalījās trešo reizi, kādam tā bija pilnīgi jauna pieredze, taču atzinums kopīgs- nav viegli izkāpt no savas komforta zonas un iet klāt svešiem cilvēkiem, uzrunāt viņus.

Lielākā daļa 12.b klases audzēkņu atzina, ka atsaucīgāki bija gados vecāki cilvēki, toties jaunieši nelabprāt apstājās, lai paņemtu avīzīti.

Gadījās arī pārpratumi, ne visai patīkamas situācijas, kad tika jautāts: „Vai jūs paši tam ticat?”

Pozitīvā pieredze: mācāmies komunicēt ar dažādiem cilvēkiem.

Negatīvā pieredze: nav patīkami saņemt strupu atraidījumu, tas atņem drosmi darboties tālāk.

                                    12.b klases pārdomas apkopoja klases audzinātāja Gunta Zara     

Audzēkņu padome 2017./2018. m. g.

DSC_0011_skola

Š.g. 12. septembrī notika pirmā audzēkņu padomes dalībnieku tikšanās. Audzēkņu padomes sēde sākās ar audzēkņu padomes prezidenta, vietnieka un protokolista vēlēšanām, kā arī septembra aktualitāšu apspriede. Dalībnieki iepazinās ar reglamentu, brīvi pauda savas domas, atvēra grupu WhatsApp, lai ātri sazinātos viens ar otru.

Par prezidenti tika ievēlēta 12.b klases audzēkne Ariana Mickeviča, par prezidentes vietnieci 12.b. audzēkne Anna Lūcija Tauriņa. Viņas bija  entuziasma pilnas, un mudināja klātesošos diskutēt draudzīgā gaisotnē. Notika pirmo lēmumu pieņemšana un pienākumu sadalīšana.  Audzēkņu padome plāno darboties draudzīgā un optimistiskā gaisotnē, cienīt viens otru, skolas kolektīvu un darīt visu skolai.

Zibakcija “Lasīsim kopā”

Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolā jau par tradīciju kļuvusi piedalīšanās zibakcijā “Lasīsim kopā”. Šogad zibakcija notika 5. septembrī un tajā piedalījās 7. – 9. klase ar audzinātāju M. Ķudi.

170907_083741_COLLAGE-1

2017./2018. m. g. 1. septembris

my_collage

alla

uznemsana

 

uzņemšana_2017

 Izglītības un zinātnes ministra, profesora Kārļa Šadurska apsveikumu Zinību dienā

Lai veiksmīgs, zināšanām un labām pārmaiņām piepildīts jaunais mācību gads!

Skat. izglītības ministra K. Šadurska apsveikumu.

Lai skolās var ienākt droši 18.08.2017

Skat. publikāciju www.liepajniekiem.lv.

20170817-1720-207454-5995a647b09c2-lai-skolas-var-ienakt-drosi.jpg

Skolas saimniecības daļas vadītāja Vija Būčiņa (no kreisās) iepazīstina VUGD Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 1. daļas inspektori Agnesi Sprūdi ar veiktajiem ugunsdrošības pasākumiem. Foto: Egons Zīverts

Vakar Liepājas pilsētā sākās ikgadējā vispārizglītojošo izglītības iestāžu pieņemšana, un amatpersonas no dažādām institūcijām apmeklēja Liepājas internātpamatskolu, Vakara /maiņu/ vidusskolu un Liepājas Speciālo internātpamatskolu, lai pārliecinātos par to gatavību jaunajam mācību gadam. Pieņemšanas komisiju vada Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere, tajā piedalās pārvaldes speciālistes, tāpat Liepājas skolotāju arodbiedrības līdere Simona Petrovica, kā arī Ugunsdzēsības un Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvji.

“Esam īpaša skola, kur mācās dažāda vecuma skolēni, arī pieaugušie, līdz ar to strādājam ar īpašām metodēm un pieeju,” “Kurzemes Vārdam” sacīja Vakara (maiņu) vidusskolas direktore Alla Matvejeva. Šobrīd vakarskolas atrodas Izglītības ministrijas redzeslokā, ir pat pavīdējusi ideja atteikties no šāda veida mācību iestādēm, tāpēc direktore pamatoti lepojas ar skolas pedagogu darba novērtējumu valsts mērogā, jo Ata Kronvalda fonda mācību sasniegumu reitinga tabulā no mazajām skolām vakarskola ierindota augstajā 21. vietā. Skolas personāls pieņemšanas komisijas pārstāvjus iepazīstināja ar dokumentāciju, ar paveikto un nākotnes uzdevumiem, kā arī ar sakārtotajām klasēm un kabinetiem, kur daudz darba paveikuši skolas tehniskie darbinieki. “Šogad viens no mūsu darba akcentiem ir mācību vides digitalizācija – klašu apgāde ar datoriem un projicēšanas aparatūru,” sacīja direktore.

“Kas attiecas uz tām mācību iestādēm, kuras ir Izglītības un zinātnes ministrijas veicamo reformu sarakstā, un tās ir gan internātskolas, gan vakarskolas, tad varu teikt, ka pašvaldība mācību gada vidū nekādas radikālas pārmaiņas neveiks. Runājām ar skolu direktoriem par tuvākā perioda darba plāniem. Vakara /maiņu/ vidusskolā īstenotās programmas pašvaldība ieinteresēta saglabāt, jo tās dod iespēju iegūt izglītību cilvēkiem, kuri dažādu apstākļu dēļ savulaik nav varējuši pabeigt mācības,” savukārt norādīja K. Niedre-Lathere

akreditacija

Comments are closed.