Sākums_1

 

 Akcija “Pasaules labāko ziņu diena” 

Šogad mūsu skola turpinās iesaistīties akcijā “Pasaules labāko ziņu diena”, kura notiks visā pasaulē pirmdien, 25.septembrī.

Skat. informāciju par akciju.

Aicinu visus piedalīties, dalīt avīzes Liepājas ielās!

Tiekamies skolas vestibilā 25.09. plkst. 10.30.

Direktore Alla Matvejeva

Zibakcija “Lasīsim kopā”

Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolā jau par tradīciju kļuvusi piedalīšanās zibakcijā “Lasīsim kopā”. Šogad zibakcija notika 5. septembrī un tajā piedalījās 7. – 9. klase ar audzinātāju M. Ķudi.

170907_083741_COLLAGE-1

2017./2018. m. g. 1. septembris

my_collage

alla

uznemsana

 

uzņemšana_2017

 Izglītības un zinātnes ministra, profesora Kārļa Šadurska apsveikumu Zinību dienā

Lai veiksmīgs, zināšanām un labām pārmaiņām piepildīts jaunais mācību gads!

Skat. izglītības ministra K. Šadurska apsveikumu.

Lai skolās var ienākt droši 18.08.2017

Skat. publikāciju www.liepajniekiem.lv.

20170817-1720-207454-5995a647b09c2-lai-skolas-var-ienakt-drosi.jpg

Skolas saimniecības daļas vadītāja Vija Būčiņa (no kreisās) iepazīstina VUGD Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 1. daļas inspektori Agnesi Sprūdi ar veiktajiem ugunsdrošības pasākumiem. Foto: Egons Zīverts

Vakar Liepājas pilsētā sākās ikgadējā vispārizglītojošo izglītības iestāžu pieņemšana, un amatpersonas no dažādām institūcijām apmeklēja Liepājas internātpamatskolu, Vakara /maiņu/ vidusskolu un Liepājas Speciālo internātpamatskolu, lai pārliecinātos par to gatavību jaunajam mācību gadam. Pieņemšanas komisiju vada Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere, tajā piedalās pārvaldes speciālistes, tāpat Liepājas skolotāju arodbiedrības līdere Simona Petrovica, kā arī Ugunsdzēsības un Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvji.

“Esam īpaša skola, kur mācās dažāda vecuma skolēni, arī pieaugušie, līdz ar to strādājam ar īpašām metodēm un pieeju,” “Kurzemes Vārdam” sacīja Vakara (maiņu) vidusskolas direktore Alla Matvejeva. Šobrīd vakarskolas atrodas Izglītības ministrijas redzeslokā, ir pat pavīdējusi ideja atteikties no šāda veida mācību iestādēm, tāpēc direktore pamatoti lepojas ar skolas pedagogu darba novērtējumu valsts mērogā, jo Ata Kronvalda fonda mācību sasniegumu reitinga tabulā no mazajām skolām vakarskola ierindota augstajā 21. vietā. Skolas personāls pieņemšanas komisijas pārstāvjus iepazīstināja ar dokumentāciju, ar paveikto un nākotnes uzdevumiem, kā arī ar sakārtotajām klasēm un kabinetiem, kur daudz darba paveikuši skolas tehniskie darbinieki. “Šogad viens no mūsu darba akcentiem ir mācību vides digitalizācija – klašu apgāde ar datoriem un projicēšanas aparatūru,” sacīja direktore.

“Kas attiecas uz tām mācību iestādēm, kuras ir Izglītības un zinātnes ministrijas veicamo reformu sarakstā, un tās ir gan internātskolas, gan vakarskolas, tad varu teikt, ka pašvaldība mācību gada vidū nekādas radikālas pārmaiņas neveiks. Runājām ar skolu direktoriem par tuvākā perioda darba plāniem. Vakara /maiņu/ vidusskolā īstenotās programmas pašvaldība ieinteresēta saglabāt, jo tās dod iespēju iegūt izglītību cilvēkiem, kuri dažādu apstākļu dēļ savulaik nav varējuši pabeigt mācības,” savukārt norādīja K. Niedre-Lathere

akreditacija

Comments are closed.