Sākums

Attēls (6)Bez nosaukuma

UZŅEMŠANAS KOMISIJAS DARBA LAIKS JŪNIJĀ

P. 13.00-17.00
O. 9.00-13.00
T. 9.00-13.00
C.13.00-17.00
Pk.9.00-13.00 (10.06.2016. 13.00-17.00)

Uzņemšanas noteikumi un iesniegumi

Labdien!

Liepājas vakara /maiņu/ vidusskola ir īpaša un savādāka SKOLA, jo šeit tiek dota OTRĀ IESPĒJAlogo mācīties gan pamatskolā, gan vidusskolā tiem jauniešiem un pieaugušajiem, kuri dažādu sociālo apstākļu dēļ nav varējuši iegūt vispārējo pamata un vidējo izglītību atbilstoši vecumposmam.

Esam SKOLA ar stabilām vērtībām, atvērta jaunām iespējām un izaicinājumiem, esam kā LIELA ĢIMENE, kurā katrs ir gaidīts un katra vēlmes ir uzklausītas!

Esam vienīgā VAKARA/MAIŅU/VIDUSSKOLA Liepājā, nodrošinām bezmaksas mācības un iespēju saņemt stipendiju zelta liecību īpašniekiem, kā arī zelta un sudraba liecību īpašniekiem, olimpiāžu dalībniekiem svinīga pieņemšana pie direktores restorānā.

SKOLAS direktore Alla Matvejeva

Nav kauns nezināt, bet gan negribēt zināt!(Sokrats)

2015./2016. mācību gada noslēgums

31. maija pēcpusdienā skolas svinīgajā pasākumā godinājām un apbalvojām zelta un sudraba liecību ieguvējus, pateicāmies audzēkņiem par sabiedrisko aktivitāti un par panākumiem  pilsētā.

IMG_9796

IMG_9829

SCX-4623_20160527_10162401

SCX-4623_20160513_09234001 Radošuma diena 13. aprīlī

Audzēkņu viedokļu apkopojums par Radošās dienas norisi 13.04.2016.

Radošuma pasākumi skolēnu skatījumā   ir interesanti, aizraujoši un  noderīgi. Skolēni ne tikai labi jūtās šajos pasākumos, bet  gūst arī vērtīgas atziņas  gan par  mācību procesu, gan par savstarpējām attiecībām, attieksmēm. Radošuma pasākumi padara skolas dzīvi vēl pievilcīgāku, interesantāku un draudzīgāku skolēniem. Vēlme piedalīties nākošajos radošuma pasākumos ir labākais apliecinājums tam, ka to organizācija noris veiksmīgi un skolēniem tie tiešām ir noderīgi un vajadzīgi.

Skolotāju viedokļu apkopojums par Radošās dienas norisi 13.04.2016.

Pavisam tika aptaujāti 12 skolotāji. Kā nozīmīgākos veikumus radošuma dienu pasākumā,  skolotāji min pasākuma norises plānošanu, materiālu, uzdevumu sagatavošanu,  lai nodrošinātu interesantas, izglītojošas aktivitātes visiem pasākumā iesaistītajiem skolēniem.

Saistībā ar radošuma dienas efektivitāti, skolotāji uzsver radošuma dienas pasākuma stiprās puses:

  • savādākas darba metodes;
  • iespēja audzēkņiem izjust kopības izjūtu, mācīties sadarboties, strādājot kopā grupu darbā;
  • interesanti, neparasti uzdevumi, kuri rada interesi skolēnos un paaugstina  skolēnu vēlmi iesaistīties pasākumā;
  • iespēja audzēkņiem iegūt vērtējumu;
  • arī pedagogiem ir iespēja izmēģināt ko jaunu, neparastu;
  • radošās un loģiskās domāšanas veicināšana;
  • skolēniem iespēja iegūt citu, pozitīvāku priekšstatu par eksaktajiem mācību priekšmetiem;
  • tiek veicināta draudzīgāka, uz savstarpējo sadarbību fokusēta skolas vide.

akreditacija

Žetonvakars 12. klašu audzēkņiem 01.04.2016.

IMG_5929

Paverieties visapkārt: cik svarīgi ir augstu vērtēt visu, kas jums ir! Cik svarīgi ir, no rīta pamostoties, nesākot domāt par darbu, mācībām vai ko citu, pateikties sev un saviem mīļajiem, ka tu esi un novēlēt jauku dienu. Ja katru cilvēku uzlūkosi kā varavīksni, tad tev līdzās cilvēki sāks zaigot visās krāsās.

 Mēs tik reti aizdomājamies  par to, kas mums ir dots: zeme zem kājām, debesis virs galvas un gaiss, ko mēs elpojam, un katru dienu mēs varam stiprināties ar skaidru ūdens malku.

Ūdens ir tas, kas visu nogludina, lai mums visiem pozitīvas sajūtas, saticība un mīlestība!

Zeme ir tā, kas mums dod stabilitāti. Būsim ar kājām uz zemes. Lai mums būtu noturība, pamatīgums un noteiktība!

Uguns mums dod enerģiju. Tā mums palīdzēs un dos dzīvesprieku. Lai iedvesma, prieks pavada mūs!

Gaiss mums dod vēlmi un ilgas tiekties, sasniegt kaut ko dzīvē, sapņot un sapņus piepildīt!

Sapņi piepildās. Sapņojiet! Ielaidiet sapņus savā dzīvē un jūsu dzīvi piepildīs tas, ko jūs vēlieties! Ar mīlestību un pateicību ejiet pasaulē, ar prieku iegūstiet dzīves pieredzi!

12. klases audzinātāja Meldra Oškāja

2015./2016.m.g. projektu prezentācijas

IMG_9601 IMG_9605Grāmatas “Debess aiztur elpu” atvēršanas sarīkojums 

Ceturtdien, 3.martā, pulksten 17 Liepājas muzejā Kūrmājas prospektā 16/18 notika Andreja Miglas un Valda Rūmnieka jaunākās grāmatas “Debess aiztur elpu” atvēršanas sarīkojums.

Grāmatas atvēršanas sarīkojumā piedalījās viens no grāmatas autoriem – Andrejs Migla. Jaunā romāna “Debess aiztur elpu” fragmentus lasīja aktieri Jānis un Emīls Dreiblati, bet sarunu vadīja Normunds Kārkls.

Grāmatas autors stāstīja par personībām un interesantākajiem notikumiem Latvijā un Liepājā 1918. un 1919. gadā, kas arī romānā aprakstītais laika posms. Romāna ideja radusies tieši Liepājā, un pats stāsts ticis rakstīts divus gadus, vācot materiālus grāmatās, arhīvos, presē, bijušo kara lidotāju atmiņās.

Grāmatas atvēršanas svētkos piedalījās arī Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolas neklātienes klašu audzēkņi. Audzēkņi ar lielu interesi uzklausīja autora bagāto dzīves pieredzi, uzzināja vēsturiskus faktus un nianses, par ko mūsu vēstures grāmatas klusē.

vvar Miglu

Ēnu dienas  Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolā

Ēnu diena 2016.gadā norisinājās 10.februārī. Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma, kuras laikā audzēkņi apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt audzēkņus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Mūsu skolā „ēnu” dienu pasākumi norisinājās no 8. februāra līdz 17. februārim, nedēļās garumā. Mācību ekskursijās skolas audzēkņu  no 11. B klases devās uz Liepājas mākslas un Dizaina vidusskolu, 9. klases  audzēkņi uz Sporta klubu „Lāčplēsis”, Liepājas muzeja nodarbībās piedalījās 7./8.klases,  10.B klases un 12. B klases audzēkņi. Bet neklātienes audzēkņi no 10. L, 11. L, 12.L, 10.K, 12.K  klases devās iepazīt Liepājas „Lielā Dzintara koncertzāli”. Mācību ekskursijām priekšmetu skolotāji bija sagatavojuši „radošās darba” lapas ar mērķi, lai praktiski parādīt saistību starp mācību priekšmetiem, gan, lai rosinātu audzēkņus ar daudz motivētāku attieksmi pievērsties mācībām.

Bet 11. februārī skolas audzēkņiem bija iespēja individuāli doties „ēnot” savu interesējošo profesijas pārstāvi, iepriekš piesakot „ēnojamam”. Šajā dienā  piedalījās 11. B, 12. B lases audzēkņi, bet viss aktīvāki „ēnot” individuāli devās 9. klases jaunieši.

Pēc „ēnu” nedēļās pasākumiem, audzēkņi kopā ar klases audzinātājiem tika aicināti izvērtēt „ēnu” dienu plusus un mīnusus. Kā „ēnu” dienas plusus audzēkņi minēja iespēju : „saprast, vai „ēnotā” profesija būs īstā sapņu profesija, „tuvāk iepazīties ar sev interesējošo profesiju”,  „bija arī iespējas uzdot daudz  jautājumu par dažādām profesijām. Bet kā „ēnu” dienu galveno mīnusi audzēkņi bija atzinuši bija maz laika, lai pieteiktos „ēnu” dienām caur „ēnu dienu” portāla. Skolas audzēkņi tika aicināti arī izteikt savus ieteikumi nākamās „ēnu” dienas organizēšanā un tie bija sekojoši: „Ēnu dienas būtu jāorganizē vairākas reizes gadā, lai varētu uzzināt daudz vairāk par dažādām mācību iestādēm”, „Jo vairāk būs šādu dienu, jo lielāka iespēja izvēlēties nākamo profesiju”, „Turpināt rīkot kopēju “ēnu” dienu apmeklējumu uz kādu iestādi, nevis individuāli”.

 „Ēnu” pasākumu nedēļa ir godam aizvadīta, liels paldies skolas audzēkņiem par piedalīšanos un priekšmetu skolotājiem par atsaucību, kopīgi pasākumus plānojot un darba lapas izstrādājot!

Veiksmi un izdošanos arī mums turpmāk vēlot,

Skolas karjeras konsultante Solvita Vītola

Valentīndienas pasākums

Pieņemšana pie direktores zelta un sudrabu liecību ieguvējiem 29. decembrī viesnīcā “EUROPA CITY”

Zelta liecības 2015./2016. m.g. 1. semestrī ieguvaLīga Māgure, Lolita Gricjus Monta Nikovska, Kaspars Ate, Monta Danenbergsone.

Sudraba liecības: Inese Alundere, Kaspars Šteinbergs, Artis Ozoliņš, Marta Dobele, Gunita Kudricka, Gitana Supe, Anatolijs Gorbalis, Ieva Dobele, Viktorija Grāvīte, Ingita Gūtmane, Jevgenija Psarjova, Undīne Rauda, Jānis Tožis, Egija Svečkare, Elīna Šternberga, Nora Jaure, Gunita Gulbe, Undīne Gūtmane, Aleksandrs Ļitviņenko, Aleksandra Artjomova.

  Panākumi krievu – latviešu valodas tulkošanas konkursā pilsētā

Lāčplēša dienas lāpu gājiens

11. novembrī Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolas audzēkņi kopā ar skolotājām A. Burkevicu, A. Dzintari, M. Oškāju, L. Šēneri un S. Vītolu piedalījās tradicionālajā Lāčplēša dienas lāpu gājienā, godinot Brīvības cīņu dalībniekus, kuri tālajā 1919.gadā izcīnīja Latvijas brīvību – uzvarēja Rietumkrievijas brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku.

Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolas audzēkņi un pedagogi kopā ar pilsētas mēru U. Sesku un viņa vietnieku G. Ansiņu Čakstes laukumā pirms lāpu gājiena.Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolas audzēkņi un pedagogi kopā ar pilsētas mēru U. Sesku un viņa vietnieku G. Ansiņu Čakstes laukumā pirms lāpu gājiena.

APSVEICAM!!

Skolotāja Meldra Oškāja

“GADA SKOLOTĀJS LIEPĀJĀ, 2015″

par mūža ieguldījumu izglītībā

Meldra ir skolotāja divi vienā – pedagogs profesionālis darbā ar talantīgajiem un “ikdienas” audzēkņiem. Kompetenta, vieda un atvērta, mentors pedagogiem, pozitīvi noskaņota, atraktīva. Ar lielām darba spējām. Skolotājs pēc aicinājuma.

Foto no Rekurzeme.lv.

“Attieksme pret darbu ir apbrīnas vērta, jaunajiem pedagogiem ir ko pamācīties… atraktivitāte, entuziasms, dzīves prieks, enerģiskums.”- tā par Meldru Oškāju izsakās kolēģi.

Meldras Oškājas 40 gadu pedagoģiskais stāžs un 15 gadu uzticīgais darbs Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolā ir būtisks mūža ieguldījums gan jaunās paaudzes, gan pieaugušo cilvēku audzināšanā un izglītošanā.

Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolā skolotāja Meldra Oškāja strādā par latviešu valodas un literatūras skolotāju no 1999. gada, ir ieguvusi 3. pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpi latviešu valodā un literatūrā un maģistra grādu izglītības darba vadībā. No 2000. – 2010. gadam un šobrīd skolotāja papildus veic direktores vietnieces audzināšanas jomā pienākumus un līdz šim brīdim efektīvi vada klašu audzinātāju metodisko komisiju, par ko vairākkārt saņēmusi skolas pateicības par kvalitatīvu darbu.

Meldra Oškāja ir veiksmīga klases audzinātāja, kura prot motivēt, atbalstīt, palīdzēt karjeras izvēlē. Viņas audzināmās klases vienmēr ir novērtējušas skolotājas komunikācijas prasmes, emocionālo atbalstu un kolektīva plecu. Skolotāja ir apguvusi sociāli emocionālās audzināšanas kursu, lai varētu atbalstīt sociālās atstumtības riskam pakļautos jauniešus. Viņa aktīvi darbojas skolas atbalsta (APU) komandā. No 2010. gada Meldra Oškāja aktīvi iesaistās skolas vēstures izpētē un veido skolas muzeju, kurā turpina ieguldīt savu laiku līdz šim brīdim.

KAMPAŅA Worlds Best News

24. septembrī Latvijā tieka organizēta starptautiska kampaņa Worlds Best News. Šobrīd World Best News kampaņā ir iesaistījušās 12 organizācijas un institūcijas dažādās Latvijas vietās.

Akcija „Pasaule kļūst labāka” ir viens no Ārlietu ministrijas un Latvijas Platformas attīstības sadarbībai (LAPAS) organizētajiem Eiropas gada attīstībai pasākumiem, kura mērķis ir informēt sabiedrību par ES un tās dalībvalstu attīstības sadarbības politiku un tās rezultātiem, kā arī skaidrot ieguvumus visām iesaistītajām pusēm. Eiropas gada attīstībai mājaslapa: https://europa.eu/eyd2015/lv.

 Šajā kampaņā piedalījās Liepājas vakara /maiņu/ vidusskola. Plašāka kampaņa notika Rīgas ielās, bet dažādās vietās Liepājā /pie skolas, pilsētas centrā, Rožu laukumā notika /Worlds Best News / Pasaule Kļūst Labāka pasākumi, kuru laikā cilvēkiem tika dalītas avīzes ar labākajām ziņām par pasaules progresu un attīstību, un Latvijas lomu tajā. Līdz ar avīzes izplatīšanu aicinājām cilvēkus parakstīties par petīciju, kas prasa ANO līderiem pielikt īpašas pūles nākamo ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanā.

Skola kampaņā iesaistījās, pateicoties sadarbībai ar Latvijas Pieaugušo izglītības apvienību un biedrību LAPAS /Latvijas platforma attīstības sadarbībai/, kuras viens no uzdevumiem: organizēt un aktīvi iesaistīties Latvijas iedzīvotāju informēšanas un izpratnes veicināšanas pasākumos par attīstības sadarbības nepieciešamību un aktualitāti

Kampaņas pasākumā Liepājā piedalījās Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolas dažādu klašu /7.-11. klasei/ audzēkņi, kuri gāja no skolas uz pilsētas centru un Rožu laukumu, dalot avīzes.

Skolas direktore Alla Matvejeva bija atbildīga par kampaņu Liepājā. Viņa saka: “Svarīgi, ka avīžu dalīšana ir pēc iespējas košāka, atraktīvāka, redzamāka plašam cilvēku lokam. Audzēkņi bija ģērbušies krekliņos ar skolas simboliku un izdekorējušies ar kampaņas atribūtiku: nozīmītēm, zīmuļiem, lielām papīra spuldzēm, kas simbolizē gaismu. Noslēgumā visi tika aicināti uz kopīgu saldumu cienastu un fotografēšanos, lai fotogrāfijas varētu pievienot petīcijai un nosūtīt uz ANO post-2015 samitu Ņujorkā”.

ANO post-2015 samits, kurš notiks no 25. līdz 27. septembrim Ņujorkā. Samita laikā plānots formāli apstiprināt jauno pasaules ilgtspējīgas attīstības ietvaru nākamajiem 15 gadiem, tādējādi aizstājot pašreizējos Tūkstošgades attīstības mērķus. Latviju post-2015 samitā pārstāvēs Valsts prezidents Raimonds Vējonis un ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs.

Šim ANO samitam vakar vakarā tika nosūtīti paraksti par petīciju un fotogrāfijas.

Kampaņas laikā 7.-11 .klašu audzēkņiem bija iespēja attīstīt saskarsmes prasmes, pārbaudīt uzdrīkstēšanos, jo bija jāuzrunā svešie garāmgājēji. Protams, ka ne katrs garāmgājējs bija labvēlīgi gatavs uzklausīt. Kampaņas laikā tika dāvinātas avīzes. Uzdāvināti vairāk nekā 200 avīžu eksemplāri un savākti 90 paraksti. Jauniešiem šī parakstu vākšana izvērtās kā sacensība.

Dalībniece Ieva /11.B./ pēc pasākuma raksta: “Par šodienas pasākumu varu teikt tikai pozitīvas domas, jo man ļoti patika tas, ko es šodien darīju no visas sirds. Iznēsāt avīzes “ Pasaule kļūst labāka”, un pastāstīt cilvēkiem par petīciju pret nabadzību, nevienlīdzību un bīstamām klimata izmaiņām. Ne visi cilvēki bija atsaucīgi, bet lielākā daļa bija saprotoši, uz ko mēs aicinājām. Daudzi piekrita un parakstījās par petīciju, lai pasaule kļūtu labāka. Tas bija prieka un saviļņojuma pilns brīdis. Esmu gandarīta, un es lepojos, ka varēju piedalīties šāda veida starptautiskā kampaņā ”Worlds Best News”, jo es ieguvu pieredzi un emocijas pēc šāda pasākuma ir neaprakstāmi lieliskas.

Kampaņa notika 24. septembrī, plkst. 13.00-15.00

Atbildīga par norisi skolas direktore Alla Matvejeva

Starptautiska kampaņa “Worlds Best News”

24. septembrī Latvijā tiek organizēta starptautiska kampaņa Worlds Best News. Šajā kampaņā pieteikusi piedalīties Liepājas vakara /maiņu/ vidusskola. Plašāka kampaņa notiks Rīgas ielās, bet dažādās vietās Liepājā /pie skolas, pie Olimpiskā centra, Rožu laukumā /notiks Worlds Best News / Pasaule Kļūst Labāka pasākumi, kuru laikā cilvēkiem tiks dalīta avīze ar labākajām ziņām par pasaules progresu un attīstību, un Latvijas lomu tajā. Līdz ar avīzes izplatīšanu aicināsim cilvēkus parakstīties par petīciju, kas prasa ANO līderiem pielikt īpašas pūles nākamo ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanā.

Kampaņas pasākumos 24. septembrī Liepājā piedalīsies 10 vakara /maiņu/ vidusskolas audzēkņi, kuri ies no skolas uz Olimpisko centru un Rožu laukumu, dalot avīzes. Noslēgumā visi tiks aicināti uz kopīgu fotografēšanos, lai fotogrāfijas varētu pievienot petīcijai.

PETĪCIJA “Tava pasaule. Tava izvēle.”

Kampaņa notiks 24. septembrī, plkst. 13.00-15.00

Atbildīga par norisi skolas direktore Alla Matvejeva

 

Apliecinājums

1_sept2015

reklamaVV2015./2016. m. g. iesniegums

2015./2016. m. g. iesniegums PAMATSKOLAI zem 18 vecākiem

Image (3)

 Kvalitātes balva izglītībā „Gada skolotājs 2013”

3. oktobrī Skolotāju dienas svinīgajā pasākumā Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē svētkos tika sveikti Liepājas pedagogi, labākajām skolām pasniegtas gada Kvalitātes balvas izglītībā, bet īpaši sumināti desmit titula „Gada skolotājs” ieguvēji. Skolotājus viņu aroda svētkos sveica Domes priekšsēdētājs Uldis Sesks, Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova un Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Liepājas pilsētas padomes priekšsēdētāja Irēna Opšteine. Sirsnīgu sveicienu skolotājiem svētkos bija sagatavojuši Liepājas skolēnu Domes aktīvisti un tās prezidente Laura Vēbere. Tituls „Gada skolotājs 2013” piešķirts: Solvitai Vītolai ( Liepājas vakara /maiņu/ vidusskola). IMG_7272 IMG_7298

“Gada skolotājs 2012″  – Inga Ekuze!!!

 

Comments are closed.