Sākums_1

dokk laikss

alla

uzņemšana_2017

9. un 12. klašu izlaidums 

Foto skat. e-klasē.

izlBeFunky Collage2Skat. pēdējā zvana foto galeriju.

Attēls (61_1)

diploms

Ko skolām dotu digitalizēta eksāmenu piegāde?

Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolā viesojās TV Kurzems filmēšanas grupa, lai noskaidrotu viedokli par eksāmenu digitalizācijas piegādi.

Video intervijā fragments ar Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolas direktores Allas Matvejevas viedokli par to, kas jāņem vērā digitalizējot eksāmena piegādi.

Skat. video interviju.

Mācību brauciens 20.maijā

Ievērojot un izvērtējot Liepājas vakara(maiņu) vidusskolas izstrādātos APU apbalvošanas kritērijus – klašu mācību sasniegumus, APU noteikumu ievērošanu un skolas apmeklējumu- tika noteiktas labākās klases:

 • 12. L – par nopietnu attieksmi mācību darbā un skolas apmeklējumu,
 • 11.B – par sabiedriskajām aktivitātēm,
 • 11.L – par nopietnu attieksmi pret mācībām,
 • 11.K – par skolas apmeklējumu un uzvedību.

BeFunky Collage_labākie audzēkņi

20.05.2017. šīs klases devās mācību un atpūtas braucienā uz Rīgu. Vispirms tika apmeklēts Rīgas Motormuzejs. Muzeja ekspozīcijā ir apskatāmi vairāk kā 100 unikāli senie spēkrati, ekspozīcija veidota kā aizraujošs stāsts par unikāliem spēkratiem, ievērojamām personībām un auto pasaules nozīmīgākajiem vēstures notikumiem, šo stāstu varēja iepazīt ar modernu, daudzveidīgu multimediju un dizaina palīdzību, līdzdarbojoties dažādās interaktīvās nodarbēs

Pēc Rīgas motormuzeja apmeklējuma klases devās iepazīt Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeju, kur izzināja Rīgas pilsētas vēsturi cauri laikiem. Katrs varēja atrast kaut ko jaunu, nezināmu. Pie ieejas muzejā tapa foto viduslaiku Rīgas noskaņās.

Braucot pa Daugavu ar kuģīti “Liepāja”, bija iespēja apskatīt Rīgu no cita skatu punkta.

Pēc muzeja apmeklējuma devāmies iepazīt Vecrīgu, izbaudījām Maija grāfa svētkus Rīgas rātslaukumā. Diena bija piepildīta, iespaidiem bagāta!

Inga Ekuze- direktores vietniece izglītības jomā, 12.L kuratore

  VAKARSKOLA- ĪPAŠA, NOSARGĀJAMA VIDE

Publikācija laikrakstā “Kurzemes vārds” 03.05.2017.

vakarskola_publikācija kurzemes vārdā0003

Tilts uz sirdi

Liepājas vakara (maiņu) vidusskola  no 2015. septembra  līdz 2017. gada maijam darbojās Nordplus Adult starptautiskajā projektā “Bridge to the Heart ”, kas veltīts tālmācības procesam. Projekta dalībnieki: Liepājas vakara /maiņu/ vidusskola (Latvija), Siauliai SANDOROS progymnasium (Lietuva), Vilnius Ozo Gymnasium (Lietuva). Kulkuri School of Distance Education (Helsinki, Somija).

Projektā iesaistītās skolas  katra ar savu vērtīgu pieredzi, kas ir ļoti noderīga šī projekta
mērķa īstenošanai.  Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas skolotājiem ir uzkrāta bagāta pieredze  pieaugušo izglītībā,   Viļņas Ozo ģimnāzija un Siauliai Sandoros ģimnāzija speciālisti brīvi pārvalda jaunākās tehnoloģijas un metodes, ko izmanto tālmācībā. Somija ir pazīstama Eiropas Savienībā ar savu pārdomāto, stabilo izglītības sistēmu un ilgtermiņa pieredzi tālmācības metodes izmantošanā izglītībā un Kulkuri skola ir viena no labākajām tālmācības skolām ar profesionālu, radošu un humānu pieeju izglītības procesam jau no pagājušā gadsimta. Skola ir daļa no Somijas Mūžizglītības fonda. Darbojas tālmācībā no 1975. gada, apmācot somu skolēnus visā pasaulē. Mums bija iespēja gan dalīties, gan saņemt.

Paveiktai trijos projekta gados:

Pirmā tikšanās vizīte un skolu iepazīšanās notika 2015.gada rudenī Somijā Kulkuri skolā, kur tika izstrādāti darbības virzieni, apstiprinātas sadarbības formas un precizēti tikšanās laiki.

Otrā- Šauļos 2016.gada jūnijā, kurā sadarbojās triju valstu darba komandas, izstrādājot kopīgas mācību stundas tālmācības pamatskolas programmai un

1

Foto: Alla Matvejeva. Visi pozē vakarskolas direktorei.

Pieredzes apmaiņa un sadarbība starp pasniedzējiem no trim Baltijas valstīm ir pamats ilgtermiņa sadarbībai,  izveidojot kopīgu izglītības telpu.

Projektā iesaistītie skolotāji dalās:
– fantastiska iespēja pieredzes apmaiņai starp kolēģiem no dažādām valstīm;
–   dota iespēja redzēt, salīdzināt un novērtēt lietuviešu, latviešu un somu
izglītības sistēmas;
– iespēja kopīgi apspriest problēmas un iespējas mācībām tālmācībā;
– ideju apmaiņa par mācību līdzekļu izstrādi tālmācības programmām.

Visi skolotāji,  kas iesaistīti projektā,  papildinājuši savas profesionālās kompetences, ieguvuši jaunas prasmes un zināšanas sadarbības procesā, kas var tikt izmantotas turpmākajā darbā. Skolotāji atzīst:  paplašinātas un padziļinātas  zināšanas IKT jomas izmantošanā, mācību vadīšanā , komandas veidošanā.  Paaugstinātas angļu valodas runāšanas, izpratnes un rakstīšanas prasmes.

Projekts noslēdzās ar grandiozu starptautisku konferenci, kuru organizēja vakara (maiņu) vidusskolas pedagogi kopā ar LiepU Izglītības zinātņu institūtu. Tā bija  Izglītības zinātņu institūta 9. zinātniskā konference „Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā”, tēma: Sinerģija mācībās un sadarbībā.

“Šī konference ir īpaša ar to, ka tā pirmo reizi tiek organizēta sadarbībā ar Liepājas vakara (maiņu) vidusskolu un pirmo reizi tajā ir tik plaša starptautiska pārstāvniecība – konferencē piedalās 30 viesi no Lietuvas, Rumānijas, Bulgārijas, Spānijas, Somijas, Nīderlandes un Čehijas,” atzina, atklājot konferenci , Zinātnes prorektore Ieva Ozola.

Kā konferences atklāšanā teica Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Vitkovskis: „Pārmaiņu izglītība ir izaicinājums laikā, kad pārmaiņas notiek ne desmitgadēs, bet vienas dienas laikā. Aicinu diskutēt par skolotāju prestižu, jo sabiedrība ir prasīga un nežēlīga.”

Konferences darbs tika atklāts ar plenārsēdi, bet tās otrajā daļā – darbs sekcijās grupu līderu un mentoru vadībā. Konferences ziņojumos tika runāts gan par dzimto valodu kā privilēģiju, gan atbalsta sistēmas izveidi vakarskolās, gan par standartiem un realitāti mūžizglītībā. Ar prezentācijām uzstājās arī Kulkuri tālmācības skolas direktore Tuija Tammelander un Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas direktore Alla Matvejeva.

  Konferencē piedalījās arī Ventspils un Jūrmalas vakarskolu direktores, kā arī Klaipēdas pieaugušo izglītības centra kolēģi, kuri atbalstīja projekta ideju un darbojās vakarskolu sekcijā, papildinot pieredzi.

2

Foto: Maigonis Elleris. Vakarskolu sekcijas darba prezentācijā I. Ekuze, A.Matvejeva.

Nordplus projekta noslēgums Liepājā, ekskursija pa Liepāju un  Karostu.

3

Foto: Jānis Matvejevs. Uz projekta dalībniekiem no putna lidojuma.

Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas direktore par projektu un darbu:

“Darbošanās projektos man nav sveša lieta, bet tieši šis projekts lika par daudzām lietām padomāt no cita ne tik pierasta skatu punkta.

Mācījos angļu valodu, lai spētu ne tikai komunicēt , bet apgūtu starpkultūru izpratni. Veidoju integrētās mācību stundas psiholoģijā un dzimtajā valodā kopā ar latviešu un lietuviešu kolēģiem, kas bija jauna un interesanta darbošanās.

Plānoju  projekta budžetu un citas lietas, kas saistītas ar naudas līdzekļu uzskaiti un izlietošanu, kas paplašināja manu finanšu un ekonomikas izpratnes sfēru.

Pienācās uzņemties risku, lai atrasinātu dažādas projekta finanšu lietas.

Kā jau katrs projekts, arī šis palīdzēja iepazīt kolēģus citā darbības jomā.

Pienācās strādāt ar dažādām idejām un pārvērst tās reālā darbībā.

Katra darbošanās dod jaunu pieredzi, jaunus partnerus, jaunas idejas un iedvesmu tālākai darbība.”

APSVEICAM UN LEPOJAMIES!

 • 2. vieta Latvijas 41. skolēnu zināniskajā konferencē .

IMG-20170425-WA000012.B klases audzēkne Alvīna Jaremčuka un viņas ZPD vadītāja Mg.paed Ļubova Spiridonova piedalījās Latvijas 41. skolēnu zinātniskajā konferencē Rīgā no 21. līdz 23. aprīlim.

Alvīnas zinātniski pētnieciskā darba tēma “Teātra režisora emocionālais stāvoklis izrādes tapšanas laikā”, ieguva II vietu psiholoģijas sekcijā. Psiholoģijas sekcijā ZPD prezentēja 24 skolēni.

Šogad skolēnu pētnisko darba konkursā piedalījās 556 skolēni no 129 vispārējās izglītības iestādēm. 23 sekciju žūrijas komisijas kopā vērtēja 460 pētniecisko darbu autoru prezentācijas.

BeFunky Collage

 • 11. B klases audzēknei Annai Lūcijai Tauriņai 2. vieta Zemgales reģiona angļu valodas olimpiādē 11. klasei. Angļu valodas skolotāja Ineta Birziņa.

anna_lucija-taurina_atzinības raksts

Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolas

organizētais eseju konkurss „Mana vakarskola”

 Mērķi.

 1. Rosināt un aktivizēt audzēkņus savas skolas vides iepazīšanā un popularizēšanā, gatavojoties skolas 65 gadu jubilejai!
 2. Dot iespēju paust savu attieksmi par skolas , īpaši vakarskolas vietu pilsētā, sabiedrībā, valstī.
 3. Attīstīt audzēkņu radošās iemaņas!

Organizatori. Valodu skolotāji, audzinātājas

Dalībnieki.  8.-9., 10.-12. klašu audzēkņi.

Ieteicamās tēmas .

 1. Es – vakarskolas audzēknis.
 2. Es- skolai, skola- manī.
 3. Es redzu savas skolas vīziju….
 4. Izcilie kultūras dzīves veidotāji un izglītotāji mūsu skolā.
 5. Mans paldies savai skolotājai ( skolai).
 6. Skola, kurā es gribētu mācīties.
 7. Kāda esi, mana vakarskola?
 8. Zināšanas, kuras guvu, absolvējot vakarskolu.
 9. Par zaļu pat vēl zaļāks, ir mūsu skolas laiks…
 10. ………(sava tēma, ievērojot konkursa galveno tēmu).

Norise un vērtēšana.

1.Posms 

 1. Konkurss tiek organizēts katrā klasē . 2017. gada 21.aprīlis- 10. maijs.
 2. Valodu skolotāji izvērtē darbus un labākos darbus iesniedz valodu komisijai .
 3. Iesniegt datorrakstā , burti-14,vismaz viena A-4 formāta lapa, noformējums ( var būt attēli, zīmējumi utt.)

2.Posms

 1. Valodu komisijas skolotāji izvērtē un interesantākos darbus apkopo un izveido krājumu.
 2. Oriģinālākos darbus ieteicams publicēt skolās avīzē „Kamēr Ir Laiks…”

3.Posms 

Izveidotais krājums tiks veltīts skolas 65 gadu jubilejai.

Apbalvošana.

4.Posms

dalībnieki tiek apbalvoti ar skolas atzinības rakstiem un tiks ņemts vērā kā viens no kritērijiem labāko audzēkņu izvērtējumā.

Latviešu valodas skolotāja Meldra Oškāja

RADOŠĀS DIENAS-LIELDIENAS

Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolā pirms Lieldienām notika citādas mācību stundas, kurās audzēkņi vienlaicīgi apguva vairākus mācību priekšmetus, lai mācību stundas pietuvinātu reālajai dzīvei, piemēram: ekonomika, ģeogrāfija, vēsture.

Radošo dienu mācību stundas veltītas Lieldienu tematikai: Ola-dzīvības simbols, Pētām olu atbildīgi, Ekonomiski ģeogrāfiskās Lieldienas.

Katra klase apmeklēja 4 nodarbības, kurās veica praktiskus pētījumus, rakstīja teikas, rēķināja PVN, olas tilpumu, zīmēja, grieza un līmēja.

Tas viss sagādāja gandarījumu gan skolotājiem, gan audzēkņiem. Pēc Lieldienām taps kopīga grāmata ar padarītā izvērtējumu.

Citāda klases stunda 11.B klasē!

Radošā nodarbība pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas brīdis-spēle “Vietu stāsti”. Piedalās 11.B klase, audzinātāja Gunta Zara, bibliotekāre Margarita Ķude, vada direktore Alla Matvejeva.

Atziņa pēc 20 minūšu nodarbības: ”Bija forši un interesanti, uzzinājām daudz jauna par klasesbiedriem”. Ieteikums direktorei:  “Biežāk organizēt tādas stundas, jo tas ir interesanti, uzlabo garastāvokli. Kā arī veltīt vairāk laika tādām spēlēm”.

Direktore Alla Matvejeva: “Pēc nodarbības biju gandarīta, jo audzēkņi darbojās, laiks pagāja ātri un saņemtā atgriezeniskā saite pozitīvi uzlādēja mani”.

BeFunky Collage

Viesu uzņemšana 7. aprīlī

Piektdien, 7.aprīlī, Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolas sadraudzības skola-Ventspils vakara vidusskola, Starptautiskā Erasmus+ projekta “ICT for Minimizing Dropout” ietvaros, kopā ar projekta partneriem no 4 valstīm: Turcijas, Itālijas, Lietuvas un Rumānijas viesojās Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolā, lai dalītos pieredzē, pārrunātu projektā iecerētos un sasniegtos rezultātus. Viesus uzņēma Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolas direktore, skolotāji un darbinieki.

Metodiskā diena 17.03.2017.

17. martā skolā tika organizēta metodiskā diena pedagogiem.

Darba kārtība darbam grupās:

 • skolotājs izvēlas, kurā no divām piedāvātajām vienā laika posmā darbnīcām viņš piedalīsies
 • jāpiedalās trijās;
 • nodarbību izvērtē ar SVID veidlapu;
 • darbnīcu vadītāji piedalās divās nodarbībās.

Metodiskās dienas darbnīcu saraksts:

 • Baiba Bolšteina Pārbaudes darbu veidošana. Radošo uzdevumu izstrāde. Mācīšanās ārpus skolas
 • Stella Jugina Integrētu stundu rīkošana, radošo darbu izmantošana, resursa „Uzdevumi.lv” izmantošana
 • Sanita Pārpuce Testu veidošanas pieredze gan sistēmā Moodle, gan programmā Testi, gan portālā Uzdevumiem.lv.
 • Svetlana Kuprjašova Innovative tehnoloģijas mūsdienu  stundās
 • Oksana Jenkova Elektronisko resursu izmantošana darba procesā
 • Ļubova Spiridonova Galerija – mācību priekšmetu sasaiste ar profesiju pasauli

Metodiskās dienas 17.03.2017.izvērtējums

 • Prasmes, kā organizēt metodisko dienu, pasākumus
 • Daudz ideju radošo uzdevumu veidošanai
 • Iepazinos ar dažādām darba formām un aktivitātēm e-vidē
 • Radošu pieeju mācību stundai
 • Jaunas zināšanas par gmail un detaļas par uzdevumi. lv izmantošanu
 • Jaunas zināšanas, prasmes un pieejas
 • Pozitīvas emocijas
 • Atkārtoju zināšanas
 • Iedvesmu turpmākajam darbam
 • Atziņu, ka skolā strādā labi un radoši skolotāji
 • Esmu guvusi labu pieredzi no saviem kolēģiem, īpaši no matemātiķiem
 • Atziņu, ka stundu par maz, lai izpaustos
 • Kā saistīt teorētisko zināšanu apguvi ar realitāti-šodienu
 • Jaunas prasmes darbam ar interneta resursiem
 • Ka radošo domāšanu saistīt ar reālo dzīvi
 • Praktiskas lietiņas-testu veidošana, ierosmi radošiem uzdevumiem

Apsveicam ar panākumiem olimpiādēs un konkursos

3. vieta valsts olimpiādē vācu valodā
Martins

Š.g. februārī, Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolas 11.B klases audzēknis Mārtiņš Reiss, piedaloties valsts vācu valodas 47. olimpiādē 10.-12.klasēm, ieguva 3.vietu. Skolotāja Daina Lukjanova.

Panākumi vizuālās mākslas olimpiādē

Piedaloties Liepājas pilsētas vizuālās mākslas (5.-12.kl.) olimpiādē: Viktorija Broka (10.B) saņem 3. pakāpes diplomu, Ariana Mickeviča (11.B) saņem 2.pakāpes diplomu, Roberts Heize (12.B) saņem 3. pakāpes diplomu. Skolotāja Ina Grundmane.

diplomi_vizm

Panākumi publiskās runas konkursā krievu valodā

diploms_Vabele_1702Š.g. 10. februārī Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā notika Pilsētas publiskās runas konkurss krievu valodā, kura mērķis ir rosināt skolēnu un pedagogu interesi, izpratni un motivētu pārliecību par valodu aktualitāti saskarsmē un to nozīmi starpkultūru dialogā, kopt skolēnu komunikatīvo prasmi, mērķtiecīgi izmantot svešvalodu savā pašizpausmē, demonstrējot un pilnveidojot publiskās runas iemaņas, novērtēt skolēnu publiskās runas iemaņas.

Konkursā skolu pārstāvēja Ārija Vabele (9.kl.) ar sagatavotu runu par savu bērnību “Kāda es biju bērnībā”. Ārija Vabele saņēma 2. vietu. Skolotāja Oksana Jenkova.

Panākumi skatuves runas konkursā “Zvirbulis”

Lai sekmētu bērnu un jauniešu interesi par latviešu un pasaules literatūras mantojumu, Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Liepājas Bērnu un jaunatnes centru no 6. līdz 8. februārim organizēja skatuves runas konkursu “Zvirbulis”.

Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolu konkursā pārstāvēja Ariana Mickeviča (11.B) ar iepriekš sagatavotu runu: O. Vācietis “Tikai”,  Z. Mauriņa “Domugraudi” (fragments), saņemot pateicību par piedalīšanos.

Pateicība par piedalīšanos radošuma nedēļā

Attēls (41)

Dāvana Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolai Liepājas dzimšanas dienā

16.martā Liepājas vakara (maiņu) vidusskola, sakarā ar Liepājas 392.dzimšanas dienu, saņēma dāvanu no Domes priekšsēdētāja vietnieka Viļņa Vitkovska un izglītības pārvaldes vadītājas Kristīnes Niedres -Latheres.

Skolas direktore Alla Matvejeva priecīgi iesaucās: “Mēs sen gribējām Liepājas skaisto karogu!”

Es ar karogu Liepājas

Lepojamies un sveicam Alvīnu Jaremčuku!

12.B klases audzēkne Alvīna Jaremčuka Kurzemes reģiona 8. izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferencē saņem 3.pakāpes diplomu psiholoģijas sekcijā par darbu “Teātra režisora emocionālais stāvoklis izrādes tapšanas laikā”un izvirzīta uz Latvijas 41. izglītojamo zinātniski pētniecisko konferenci, kas norisināsies Rīgā no 21.-23.aprīlim. Darba vadītāja  – Ļubova Spiridonova.

Valentīndiena-diena mīlestībai, smaidam un radošumam!

ZPD KONFERENCE SKOLĀ

   09.02.2017. skolā notika zinātniski pētniecisko darbu konference.

12.klašu audzēkņiem tas ir pirmais lielais eksāmens pirms pavasara noslēguma  valsts pārbaudījumiem. Tas ir grūts pārbaudījums, jo gala vērtējums tiek izlikts atestātā.

Skolā ir prasības un sava kārtība, kā darbi tiek veidoti un prezentēti. Protams, mērķi ir vairāki: sagatavot audzēkņus strādāt ar informāciju, veidot  darbu atbilstoši prasībām, veikt pētījumu, iesniegt noteiktajā laikā un noslēgumā prezentēt savu darbu skolas biedriem un skolotāju komisijai.

zpd

Šogad tika aizstāvēti 22 darbi par visinteresantākajām tēmām: par jaunsargu lomu, par veselīgu uzturu, par skolotāja balsi, par drošību un privātumu internetā, par latviešu tradīcijām, par teātra režisora emocionālo noskaņojumu, par Skrundas lokatoru, par sporta nozīmi, par grafiti mākslu,   par tēva lomu šķirtā ģimenē un vēl par daudzām citām aktualitātēm . Tā ir vakarskolas specifika, jo skolā mācās audzēkņi ar lielu dzīves pieredzi un savos darbos raksta par tēmām, kuras visvairāk interesē. Vakarskolas audzēkņiem nesagādā grūtības rakstīt, sadarboties, prezentēt, bet vislielākās grūtības ir iekļauties laikā: savlaicīgi nodot darbu, prezentēt tikai 5 minūtēs, ierasties strikti noteiktajā termiņā. Vakarskolas audzēkņi katru gadu aizstāv savus darbus arī pilsētas un Kurzemes reģiona lasījumos. Šogad uz pilsētas lasījumiem izvirzījām  7 darbus, bet mūsu audzēkņu dzīves un darba specifika ir tāda, ka tikai vakarā ir viņu mācīšanās laiks, jo dienā ir darbs, mazi bērni un sadzīviskas problēmas, tāpēc tikai divas audzēknes varēs piedalīties 23.02. pilsētas  ZPD lasījumos. Skolotāji lasījumos saņem atgriezenisko saiti par savu ieguldījumu, jo ar katru audzēkni tiek individuāli strādāts un katrs audzēkņa vērtējums ir arī skolotāja ieguldītā darba novērtējums. Katru gadu izvērtēšanā piedalās arī 11.klašu audzēkņi, mācoties no divpadsmitajiem. Šogad viņi vērtēja, ko mācījušies no lasījumiem: uzzināju daudz interesantas infor-mācijas par ko nebiju pat aizdomājies, patīkami dzirdēt par Liepājas plašajām iespējām mūzikas jomā, aizkustināja stāsts par mūsu senču ciešanām, pārsteidza drosme un spēja atbildēt uz jautājumiem, uzzināju, kā iestāties Jaunsardzē, aizdomājos par tēva lomu šķirtā ģimenē un salīdzināju ar savu pieredzi, man vēl daudz jālasa un jāmācās, lai sasniegtu viņu līmeni. Man, kā skolotājai, kura māca ZPD darba rakstīšanas noteikumus, plāno laiku, palīdz izvirzīt darba mērķus un hipotēzes, kā arī iepazīstina, kā veidot prezentācijas un runāt publikas priekšā, vienmēr ZPD konference ir arī kā mans darba eksāmens, jo ir vēlēšanās ikkatru darbu novērtēt ar visaugstāko atzīmi. Saņemu gandarījumu, ja ir daudz ļoti labu darbu.

Projektu diena (19.01.2017.)

19.janvārī mūsu skolā notika projektu diena, kuras ietvaros pie mums, 7.-9.klases, viesojās Liepājas kultūrisma celmlauzis Māris Šveiduks. Māris iepazīstināja audzēkņus ar veselīga dzīvesveida pamatprincipiem, uzskatāmi pierādot ar piemēriem no savas dzīves. Jauniešus pārsteidza Māra paziņojums, ka viņam ir 57 gadi. Viņš jauniešiem pastāstīja par to, cik svarīgi ir ne tikai veselīgi ēst,daudz nodoties fiziskām aktivitātēm, bet arī, cik liela loma ir gribasspēkam, spējai noticēt sev un izvirzītajam mērķim. Lai pierādītu, ka našķi arī var būt veselīgi, Māris mūs pacienāja ar fitnesa šokolādi. Pēc nodarbības viņš labprāt atbildēja uz jauniešu uzdotajiem jautājumiem. Māris mūs uzaicināja paviesoties savā klubā “Lāčplēsis, ko arī nākošajā projektu dienā centīsimies izdarīt, lai paši pārliecinātos, kā iespējams ikdienā veikt dažādus vingrinājums.

Dažas mūsu atziņas: “Atmiņā palika tas, ka cilvēks var saņemt visu, ko grib, ja vien pats to vēlas.”
“Man likās interesanti uzzināt par diētām un kā un kādus produktus labāk iegādāties veikalā.”
“Es tagad domāju, ka man vairāk jāsporto, nevis jānodarbojas ar pīpēšanu”.
“Man visvairāk patika Māra prezentācija un attieksme.”
“Nedomāju, ka varu trenēties, sēžot pie televizora, bet Māris paskaidroja, kā to varu darīt.”
Gunta Zara

Viesi no Jelgavas neklātienes vidusskolas

2016.gada 29.decembrī pie mums viesojās skolotāji no Jelgavas neklātienes vidusskolas. Tikšanās bija īsa, bet ļoti vērtīga. Pārrunājām aktuālus darba jautājumus, nodibinājām kontaktus. Esam priecīgi, ka varējām dalīties pieredzē un aicināt aprīlī uz Nordplus programmas projekta noslēguma konferenci.

Jelgava

Pieņemšana pie direktores 28.12.2016.

Pozitīvas sadarbības veicināšanai, skolā ir tradīcija pirms Jaunā gada sanākt kopā gan skolotājiem, gan tehniskajiem darbiniekiem, gan skolas padomes pārstāvjiem uz kopīgām svētku pusdienām “Pieņemšanā pie direktores” Europe City Amrita Hotel.

Šogad sapulcējāmies, lai padalītos labās atmiņās par 2016. gadu un ieskatītos nākošajā gadā. Bija patīkami saņemt dāvanas un kopā fotografēties.

BeFunky Collage1

Ziemassvētku pasākums 

Banka Citadele Liepājas vakara (maiņu) vidusskolai dāvina  datorus

Ziemassvētku nedēļā Liepājas vakara (maiņu) vidusskola no bankas Citadele saņem dāvanu, kas skolai ļauj kļūt modernākai – 10 stacionārus datorus mācību vielas veiksmīgākai apguvei. Savukārt datori, kurus skola iepriekš izmantoja, turpmāk būs pieejami vidusskolas audzēkņiem, kas mācību vielu apgūst Liepājas cietumā.

Bankas sadarbība ar Liepājas vakara (maiņu) vidusskolu, veiksmīgi aizsākās gada sākumā karjeras dienās, kad Citadeles darbinieki tikās ar skolēniem, lai stāstītu par karjeras izaugsmes iespējām bankā un izglītības būtisko nozīmi nākotnē.

Ziemassvētku nedēļā ar datoru dāvinājumu sperts nākamais sadarbības solis un jau ieskicēti turpmākie.

20161221_112745

Bankas “Citadele” Liepājas filiāles pārvaldnieks Toms Stārosts atzīst, ka sadarbība ir abpusēji izdevīga un uz perspektīvu vērsta: “Esam priecīgi skolai un tās audzēkņiem palīdzēt ar labu tehniku, kas ļaus veiksmīgāk un raitāk apgūt mācību vielu. Datori ir mūsdienu prasībām atbilstoši un palīdzēs skolēniem apgūt  IT jomas zināšanas, kas var būt izšķirošas  nākotnē, izvēloties savu tālāko profesiju. Un kas zina, varbūt dienās kāds no skolas audzēkņiem kļūs par Citadeles galveno “datoru cilvēku.”

Atzinīgi sadarbību vērtē  Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas direktore Alla Matvejeva: “Atjaunot skolas inventāru un materiālo bāzi mums pašu spēkiem nav viegli. Šogad pie uzņēmējiem vērsāmies ar lūgumu, palīdzēt mums. Atsaucās banka Citadele un nu esam kļuvuši par 10 labiem datoriem bagātāki, kas ļaus nodrošināt modernāku mācību vidi un būs labs atbalsts tālmācībā strādājošiem skolotājiem”.

Skolā iepriekš izmantotie datori varēs tikt nodoti lietošanā audzēkņiem, kuri mācību vielu apgūst Liepājas cietumā. Vienlaikus ir ieskicēts arī vidusskolas un bankas Citadele sadarbības nākamais solis. “Esam ieinteresēti, lai bankas speciālisti tiktos ar mūsu pieaugušajiem audzēkņiem, lai skaidrotu ekonomikas procesus un tendences valstī, palīdzētu tos izprast un pielietot ikdienā. Bankas speciālisti būtu kā kompetenti vieslektori, kas uz ekonomiku ļauj paraudzīties praktiskāk. Šādās lekcijās mums būtu interesanti dzirdēt arī bankas ekspertu viedokli par ekonomikas izaugsmes tendencēm, prognozēm, arī Citadele Index pētījuma datiem. Ticam, ka šāds sadarbības modelis būs lielisks ieguvums gan mums, gan arī bankai,”  Alla Matvejeva.

Skola arī turpmāk priecāsies saņemt atbalstu no uzņēmējiem. Piemēram, ja kāds uzņēmējs, plāno interjera maiņu, skola labprāt pieņemtu mēbeles. Liela vērtība būtu arī videonovērošanas kameras.

Lai mums visiem  gaišs Ziemassvētku laiks!

Sagaidot Latvijas dzimšanas dienu

Sagaidot Latvijas dzimšanas dienu, Liepājas vakara (maiņu) vidusskolā tika organizēta plaša tikšanās ar Zemessardzes 4.brigādes 44 kājnieku bataljona virsleitnantu Raimondu Zahareviču un seržanti Baibu Reutu-Zikmani.

Mēs uzzinājām: “Zemessardzes 44.kājnieku bataljona pamatuzdevums ir attīstīt jaunās un uzlabot esošās bataljona kaujas spējas un iemaņas, pilnveidot komandvadības sistēmu, lai nodrošinātu Valsts sauszemes teritorijas aizsardzību, kā arī nepieciešamības gadījumā būtu gatavi piedalīties starptautiskajās operācijās un sniegtu atbalstu valsts un pašvaldību institūcijām.”.

Zemessardzes pārstāvji skolā ieradās ar daļu no sava ekipējuma, prezentāciju, videoierakstu un plašu stāstījumu, kas ir zemessardze, kā tajā var iesaistīties brīvprātīgie un cik jāmācās, lai kļūtu par profesionālu zemessargu.

Vakarskolas audzēkņus interesēja viss: gan zemessargu mācības, gan dienesta iespējas, gan glābšanas pasākumi, gan arī alga par darbošanos zemessardzē.

Kā arī uzzinājām, ko Zemessardzes 44.kājnieku bataljons nodrošina miera laikā.

Virsleitnants R.Zaharēvičs pastāstīja , kā notiek pilsoņu piesaiste valsts aizsardzības nodrošināšanai, kā tiek atbalstīta Jaunsardze un daudzas citas arī saimnieciskas lietas.

Interesanti tas, ka bija iespēja paturēt rokās un arī pielaikot ekipējumu un ķiveri. Ķivere sver 2 kg, bet pilns ekipējums ap 35 kg.  Ekipējumu pirmā pieteicās pielaikot skolas direktore Alla Matvejeva, pēc tam vēl vairākas meitenes, bet skolas jaunie vīrieši bija atturīgāki.

Šī tikšanās notika skolas Vēstures nedēļas ietvaros un  bija veltīta Latvijas 98.gadadienai. Visi skanīgi dziedājām Latvijas himnu.

apsveikums_18112017

Lāpu gājiens 2016

11. novembrī Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolas 10. – 12. klašu audzēkņi, audzēkņu padomes pārstāvji un pedagogi piedalījās lāpu gājienā 2016.

Skolas padomes 2016./2017.m.g. 1. sanāksme 26. oktobrī

Ievēlēta skolas padomes priekšsēdētāja Veronika Vabele.

20161017_132235

 Apsveicam skolotāju Lāsmu Šēneri

ar kvalitātes balvu izglītībā iegūšanu

“Gada skolotājs 2016”

par mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības darba organizāciju un vadību

gada skolotaji

Skolotāju dienas pasākums 6. oktobrī

skolotāju diena_2016Publikācija medijos 05.10.2016.: skat. publikāciju un video

Pasaules labāko ziņu diena Liepājā

Ar avīzi “Pasaule Kļūst Labāka” un petīciju “Apturi izvairīšanos no nodokļiem” trešdien, 21.septembrī Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolas audzēkņi ar savām audzinātājām devās uz Liepājas centru, lai dalītu bezmaksas avīzes un aicinātu parakstīties petīcijā.

IMG_6634

Liepājas vakara /maiņu/ vidusskola šāda veida akcijā, kuru organizē LAPAS (Latvijas platforma attīstības sadarbībai) piedalās jau otro gadu. Stāsta vakarskolas direktore Alla Matvejeva: “Šogad mēs izdalījām vairāk kā divus simtus avīžu un savācām 145 parakstus. Tas liecina par audzēkņu prasmi sadarboties un cilvēku atsaucību.”

Par akciju stāsta audzēkņi:

Vācot parakstus, konstatēju, ka ir daudz atsaucīgu cilvēku. Vairāki negribēja parakstīties, jo jāsniedz ziņas par sevi, bet , uzzinot, ka parakstās par nodokļiem, uzreiz labprāt piekrita. Man ļoti patika dalība šajā akcijā. Es noteikti piedalītos vēl.(Edgars, 10.klase)

Man patika sarunātie ar cilvēkiem. (Rolands, 11.klase)

Man mazliet bija neērti, jo neesmu pieradis runāt ar svešiem cilvēkiem. (Mārcis, 10.klase)

Man bija interesanti vērot cilvēku reakciju uz notiekošo. Bija cilvēki, kuri nevēlējās apstāties un aizgāja, bet daudzi apstājās , pienāca klāt, ņēma avīzes un parakstījās. Bija jautri. Es šādā pasākumā piedalījos pirmo reizi. (Aigars, 10.klase)

Mēs savācām 15 parakstus. Cilvēki bija ļoti atsaucīgi. Piedalījāmies akcijā arī pagājušajā gadā. Mums patika. (Ieva un Viktorija)

Šis pasākums bija jautrs. Cilvēku uztvere un atsaucība dažāda, bet man bija prieks, ja cilvēki parakstījās un smaidīja. (Odrija, 11.klase)

Pēc akcijas vadīju sistēmā cilvēku vārdus un e-pastus. Dažus rokrakstus nevarēju salasīt, bet vispār mēs savācām vairāk kā 100 parakstus. Pusdienlaikā sistēmā jau parādījās 350317 paraksti. Mēs arī bijām daļa no pasaules šajā brīdī.(anonīms)

Visatsaucīgākie bija pensionāri, bet daudziem nav e-pastu, tāpēc viņu parakstus nevarēja ievadīt sistēmā. (Gunta, 11. klases audzinātāja)

Ir vēl daudzas šādas audzēkņu atsauksmes.

Pats svarīgākais bija pasaules piederības sajūta šajā brīdī, zinot, ka akcijā piedalās 28 valstis.

Zibakcija “Lasīsim grāmatas kopā”

Arī šogad 5. septembrī Liepājas vakara /maiņu/ vidusskola pievienojās zibakcijai “Lasīsim grāmatas kopā”. Zibakcijā piedalījās 10.B klase kopā ar skolotāju Meldru Oškāju.

2016./2017.m.g. 1. septembris Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolā

Pirms Jaunā mācību gada skolotāji, skolas darbinieki sporto “Beberliņos”

Pirms jaunā mācību gada – 26.augustā Liepājas atpūtas un sporta takā “Beberliņi” notika Liepājas skolu pedagogu 15.sporta spēles “15 iespējas izdzīvot”, kurās piedalījās arī Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolas skolotāji un skolas darbinieki. Sacensības aizrautīgas un interesantas, jo trase bija šķēršļota, reljefaini nelīdzena. Šogad sacensības organizēja Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolu, atpūtas bāzi “Beberliņi” un piedzīvojumu parku “Tarzāns”. Sporta spēles sākās desmitos no rīta ar dalībnieku pulcēšanos atpūtas bāzē “Beberliņi”. Stundu vēlāk sekoja svinīgā spēļu atklāšana un kopīga rīta rosme, sportiskās aktivitātes, negaidīti pārbaudījumi, noslēgumā apbalvošana un kopīga zupas baudīšana. Sporta spēļu mērķis ir veicināt skolu darbiniekus iesaistīties aktīvās sporta nodarbībās, popularizēt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.

 

Scan

Ceļojums uz Briseli

Šā gada 25.jūnija rītā devāmies ceļā uz Beļģijas galvaspilsētu Briseli. Ceļojums bija kā balva labākajiem konkursa „Kādu es redzu Latviju Eiropas Savienībā pēc 10 gadiem” dalībniekiem un skolotājiem, projektu Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolā vadīja Latvijas un pasaules vēstures skolotāja Aija Burkevica. No Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas uz Briseli devās 9.b klases absolvente Ieva Bojarčenko, 12.l klases audzēknis Arnolds Burkevics un skolotāja Iveta Reinfelde.

Ceļā uz Briseli ar autobusu braucām divas dienas, nakšņojām skaistā Polijas pilsētas Poznaņas viesnīcā (ar skatu uz kanālu). Ceļā uz Briseli šķērsojām vairākas valstis – Lietuvu, Poliju, Vāciju, Nīderlandi.

26.jūnija naktī (ap pulksten 1.00) iebraucām Briseles viesnīcā. 27.jūnijā no rīta bija ekskursija pa Briseles vecpilsētu. Ekskursiju vadīja gids, kurš stāstīja interesantas leģendas par dažādiem arhitektūras objektiem – Lielo laukumu, Briseles Čurājošais puisēnu, Karaļa laukumu u.c.

28.jūnijā devāmies uz Eiropas parlamentu, kur noklausījāmies prezentāciju par Eiropas Parlamenta darbību, tikāmies ar Eiropas Parlamenta Sociālistu &demokrātu progresīvās alianses grupas deputātu A.Mamikinu. Interesants bija arī interaktīvais virtuālais ceļojums pa Eiropu Eiropas Parlamenta Apmeklētāju centrā „Parlamentarium”. 28.jūnija vakarā Briseles restorānā bija noslēguma vakariņas kopā ar Eiropas parlamenta deputātu A.Mamikinu, kurās tika apbalvoti labākie konkursa darbi un dalīti suvenīri visiem skolēniem un skolotājiem.

29.jūnijā devāmies mājupceļā uz Latviju. Tā kā atkal nakšņojām Polijas pilsētā Poznaņā, tad 30.jūnijā no rīta bija ekskursija pa skaisto Poznaņas vecpilsētu. Latvijas plašos laukus ieraudzījām 1.jūlijā ar pieciem no rīta.

Atziņas no Nordplus Adult programmas projekta “Bridge to the Hearth”

Direktore Alla Matvejeva:

  “Projektā darbojamies jau otro gadu. Notiek starptautiska triju valstu sadarbība. Sadarbojas Liepājas vakara (maiņu) vidusskola (Latvija, Liepāja), Sondoros proģimnāzija (Lietuva, Šauļi), Ozo ģimnāzija (Lietuva, Viļņa) un Kulkuri School of Distance Education (Somija, Helsinki).

Šī bija otrā starptautiskā tikšanās. Šoreiz Lietuvā Šauļos. Strādājām pie trim tēmām, veidojot stundas un izdales materiālus tālmācības programmām.

Partneru tuvāka iepazīšana, darbošanās grupās, dalīšanās pieredzē, veicināja draudzības stiprināšanos, lika pamatus darba rezultātam.”

Projekta vadītāja ir vēstures skolotāja Aija Burkevica, kura, rakstot savu maģistra darbu, lielu uzmanību veltīja tieši tālmācības tēmai.

Projekta “Bridge to the Hearth” realizācijas ietvaros, apkopojot skolu sadarbības rezultātā iegūtos teorētiskos un praktiskos materiālus, projekta autore, Liepājas Vakara (maiņu) vidusskolas vēstures skolotāja Aija Burkevica, 1.07.2016. ieguva maģistra grādu pedagoģijā. Maģistra darba tēma “Tālmācības izglītības programmu izglītojamo atbalsta sistēmas pilnveides iespējas vakarskolā” (Distance learning education programs support systems development opportunities for evening school learners).

Vēstures skolotāja Aija Burkevica:

26.-30.06. Šauļos, Lietuvā, tika īstenota sadarbības projekta “Bridge to the Heart” otrā daļa, kurā piedalījās visu triju projektā iesaistīto valstu izglītības iestāžu pārstāvji: Alla Matvejeva, Inga Ekuze, Aija Burkevica, Danute Zilnovska, Inguna Jurika un Gunta Zara no Liepājas Vakara (maiņu) vidusskolas Latvijā, Tuija Tammelander un Marja – Liisa Hassinen no Kulkuri Etukuolu Helsinkos, Somijā, Dovile Balcevičiene un Eveline Krisiulevičiene no Ozo gimnasium Viļņā, Lietuvā, Giedre Statkute, Inga Urboniene, Vaida Buitvidiene, Vygantas Kruopis un Elvyra Vaičuniene no Sandora progimnasium Šauļos, Lietuvā. Sadarbojoties visiem dalībniekiem, radošo darbnīcu laikā tika izstrādi mācību materiāli un stundu plāni tālmācības nodarbībām, kā arī sagatavoti scenāriji mācību filmām un citām aktivitātēm, kuru izstrāde un aprobācija turpināsies 2016./2017. mācību gada laikā. Pasākumu papildināja pārdomāta kultūras programma, projekta dalībnieku diskusijas par aktuālām tēmām un pieredzes apmaiņa tālmācības izglītības programmu realizēšanā.

 Ģeogrāfijas  un vēstures skolotāja, projekta ideju ģenerators Gunta Zara:

Projektā darbojoties gūtie iespaidi: tās ir vairākas darbīgas dienas Šauļos, tās ir manas kolēģes, ar kurām ir patīkami ikdienā strādāt kopā un kopīgi jautri pavadīt brīvo laiku!.
Darbs projektā ļāvis vairāk uzzināt par tālmācības iespējām un problēmām Lietuvā un Somijā. Šauļos, strādājot kopā vienā darba grupā ar Sandoros proģimnāzijas skolotāju Ingu, mūsu skolotājām Danuti un Ingunu, izstrādājām uzmetumus trīs mācību stundām par tēmu ” Baltijas jūra un industrializācija”, jo tēma ir aktuāla visām trijām valstīm, tā skar ikvienu no mums. Diskutējām ne tikai par iekļaujamo saturu, bet arī par formu, kā padarīt tēmu audzēkņiem vieglāk uztveramu, kā veidot savos audzēkņos līdzatbildību par Baltijas jūras saglabāšanu. Tika izveidoti arī 10 uzdevumi vielas labākai izpratnei un apguvei.

Latviešu valodas un literatūras skolotāja, direktores vietniece izglītības jomā, projekta “naudas līdzekļu uzraugs” Inga Ekuze:

“Komandējums uz Šauļiem 5 dienu garumā ir izdevies, jo plānotais ir sasniegts. Devāmies uz tikšanos ar partneriem, lai izstrādātu integrēto mācību stundu plānus ar mācību materiāliem. Nostiprināju pārliecību, ka esam uz pareizā ceļa, domājot un plānojot skolas turpmāko attīstību. Robežas zūd starp mācību priekšmetiem- viena tēma caurvijas vairākos mācību priekšmetos, nav iespējams nodalīt- te valoda, te psiholoģija vai te vēsture un te filozofija.
Otra lieta, kas svarīga- sadarbība ar citu valstu kolēģiem, dalīšanās ar darba pieredzi, citu valstu izglītības sistēmas izpratne.
Šķiet, ka ne mazāk svarīga ir kopā būšana ar kolēģiem ārpus ierastās darba vides, citi apstākļi veicina domu radošu domu apmaiņu, paspilgtina un iekrāso attieksmes pret darbu un dzīvi kopumā.”

Vēl priekšā kopīgs darba gads un noslēguma tikšanās Liepājā.

Matemātikas un fizikas skolotāja Inguna Jurika:

No 26.-30.06.2016.piedalījos projektā Šauļos.
Darba grupā kopā ar Šauļu skolas kolēģi  izveidojām  3 stundu plānus 9.klasei tālmācības programmā par vienoto tēmu “Baltijas jūras  ekosistēma un industrializācija”
> 1.stunda “Baltijas jūras valstis”
> 2.stunda”Baltijas jūras vides problēmas”
> 3.stunda”Cilvēku darbība Baltijas jūras ekosistēmas saglabāšanai”.

 Mācību stundās tika iekļauti teorētiskā daļa, video, mācību  materiāli, testi, jautājumi atgriezeniskai saitei. Mācību materiāls tiks sagatavots latviešu, lietuviešu un angļu valodās.
> Vēl bija iespēja iepazīties ar Šauļu skolu, apmācību skolā un mācību  metodēm, kuras izmanto audzēkņu apmācībai.
> Tāpat apskatījām Šauļu ievērojamākās vietas un Krusta kalnu.

akreditacija

 APSVEICAM!!

Skolotāja Meldra Oškāja

“GADA SKOLOTĀJS LIEPĀJĀ, 2015″

par mūža ieguldījumu izglītībā

Meldra ir skolotāja divi vienā – pedagogs profesionālis darbā ar talantīgajiem un “ikdienas” audzēkņiem. Kompetenta, vieda un atvērta, mentors pedagogiem, pozitīvi noskaņota, atraktīva. Ar lielām darba spējām. Skolotājs pēc aicinājuma.

Foto no Rekurzeme.lv.

“Attieksme pret darbu ir apbrīnas vērta, jaunajiem pedagogiem ir ko pamācīties… atraktivitāte, entuziasms, dzīves prieks, enerģiskums.”- tā par Meldru Oškāju izsakās kolēģi.

Meldras Oškājas 40 gadu pedagoģiskais stāžs un 15 gadu uzticīgais darbs Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolā ir būtisks mūža ieguldījums gan jaunās paaudzes, gan pieaugušo cilvēku audzināšanā un izglītošanā.

Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolā skolotāja Meldra Oškāja strādā par latviešu valodas un literatūras skolotāju no 1999. gada, ir ieguvusi 3. pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpi latviešu valodā un literatūrā un maģistra grādu izglītības darba vadībā. No 2000. – 2010. gadam un šobrīd skolotāja papildus veic direktores vietnieces audzināšanas jomā pienākumus un līdz šim brīdim efektīvi vada klašu audzinātāju metodisko komisiju, par ko vairākkārt saņēmusi skolas pateicības par kvalitatīvu darbu.

Meldra Oškāja ir veiksmīga klases audzinātāja, kura prot motivēt, atbalstīt, palīdzēt karjeras izvēlē. Viņas audzināmās klases vienmēr ir novērtējušas skolotājas komunikācijas prasmes, emocionālo atbalstu un kolektīva plecu. Skolotāja ir apguvusi sociāli emocionālās audzināšanas kursu, lai varētu atbalstīt sociālās atstumtības riskam pakļautos jauniešus. Viņa aktīvi darbojas skolas atbalsta (APU) komandā. No 2010. gada Meldra Oškāja aktīvi iesaistās skolas vēstures izpētē un veido skolas muzeju, kurā turpina ieguldīt savu laiku līdz šim brīdim.

Image (3)

 Kvalitātes balva izglītībā „Gada skolotājs 2013”

3. oktobrī Skolotāju dienas svinīgajā pasākumā Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē svētkos tika sveikti Liepājas pedagogi, labākajām skolām pasniegtas gada Kvalitātes balvas izglītībā, bet īpaši sumināti desmit titula „Gada skolotājs” ieguvēji. Skolotājus viņu aroda svētkos sveica Domes priekšsēdētājs Uldis Sesks, Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova un Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Liepājas pilsētas padomes priekšsēdētāja Irēna Opšteine. Sirsnīgu sveicienu skolotājiem svētkos bija sagatavojuši Liepājas skolēnu Domes aktīvisti un tās prezidente Laura Vēbere. Tituls „Gada skolotājs 2013” piešķirts: Solvitai Vītolai ( Liepājas vakara /maiņu/ vidusskola).IMG_7272IMG_7298

“Gada skolotājs 2012″  – Inga Ekuze!!!

Comments are closed.